Soja - FFFA

Report
Allergisk mot soja eller ”bara”
sensibiliserad?
Magnus Borres
Sensibilisering vanligare än allergiska sjukdomen

5% IgE pos
1,5% ägg allergi
Kasein
Mjölk
Soy

O-5 gliadin
Ovomucoid
Vete
Ägg
Gluten
Ovoalbumin
6% IgE pos
0,1 % soja allergi
Mögel
Päls
Djur
Pollen
Nötter
Jordnöt

Venoms
Kvalster
12% IgE pos
1-2% jordnöt allergi
Allergena komponenter i soja bönan
Cupin superfamily
Allergen
Prolamin superfamily
PR-10
Profilin
Gly m 1
Gly m 4
Gly m 3
Ara h 9
Ara h 8
Ara h 5
7S globulin
/Vicillin
11S globulin
/Legumin
2S albumin
LTP
Soy
Gly m 5
Gly m 6
Gly m 2S
Albumin
Corresponding
peanut allergen
Ara h 1
Ara h 3
Ara h 2
IgE mot Gly m 5 och Gly m (soja)
predikterar allvarliga reaktioner
IgE mot Gly m 5 och/eller Gly m 6 hittades i 86% av
fallen med anafylaxi mot soja
Holzhauser et al, JACI 2009
Gly m 5 & Gly m 6 är specifika allergena
komponenter bland soja allergiska barn.
Symptomatiska
n=33
Ickesymptomatíska
n=41
2.3
2.0
Ålder
Median years
Total IgE
Median (range) kU/l
1282 (29-22,300)
900 (15-15,360)
IgE Soja
Median (range) kUA/l
17.1 (0.36-92)
3.6 (0.54-77-3)
Diagnos
Oral provokation
29
22
4
19
Anamnes
Konklusion
IgE koncentrationen av Gly m 5 & Gly m 6 är
relaterad till allvarliga kliniska reaktioner orsakad av soja.
Ito, Ebisawa et al, JACI 2011
Björk allergiker löper risk att reagera på sojadryck
pga kraftiga korsreaktioner
(Gly m 4 reaktioner)
Ålder
Symptom
13
Hosta, dyspne, trångt bröst
14
10
Björk
Gly m 4
Gly m 5
Gly m 6
163,5
24,7
-
-
Dyspne, illamaående, gastrosymptom
99,6
40,9
0,0
0,0
Dyspne, illamaående, snuva,
63,2
10,8
0,0
0,0
74,9
10,5
0,0
0,0
gastrosymptom
10
Hosta, dyspne, trångt bröst snuva
Japanerna skiljer på
Soja allergi & Sojamjölks allergi
Kosma, Landgren, Hedlin et al, 6
Acta Ped 2011
Hur skiljer sig soja allergi från
sojamjölks allergi?
7
Gly m 4
Gly m 5 & 6
67.1
<0.35
<0.35
8.52
<0.35
<0.35
6.48
<0.35
<0.35
1.28
<0.35
<0.35
41.0
<0.35
<0.35
2.05
<0.35
<0.35
4.83
<0.35
<0.35
39.1
<0.35
<0.35
11.4
<0.35
<0.35
6.21
<0.35
<0.35
28.7
<0.35
<0.35
38.6
<0.35
<0.35
15.0
1.84
2.45
39.6
<0.35
<0.35
4.09
<0.35
<0.35
18.2
<0.35
<0.35
17.8
<0.35
<0.35
1.58
<0.35
<0.35
Allvarlig soja allergi förefaller
extremt ovanligt hos vuxna
Pollenrelaterad sojaallergi
orsakar besvär för många
- lärdom från Japan
Fukutomi et al. JACI 2012
8
Sojasensibilisering i skolåldern
Vanligare bland skolbarn jmf förskolebarn
Varför?
Undersökte 42 barn från Bamsekohorten
Ej sensibiliserade vid 4 år ålder men
sensibiliserade mot soja vid 8 års ålder
9
Konklusion:
Ny sensibilisering mot soja bland skolbarn beror på
sensibilisering mot jordnöt, gräs och björk och kan
differentieras genom att testa med allergena komponenter
Östblom E et al. Allergy 2008
Sjölander Wickman, v Hage et al, subm
10
Vilken betydelse har sojans 2S Albumin?
Cupin superfamily
Allergen
Prolamin superfamily
PR-10
Profilin
Gly m 1
Gly m 4
Gly m 3
Ara h 9
Ara h 8
Ara h 5
7S globulin
/Vicillin
11S globulin
/Legumin
2S albumin
LTP
Soy
Gly m 5
Gly m 6
Gly m 2S
Albumin
Corresponding
peanut allergen
Ara h 1
Ara h 3
Ara h 2
11
2S Albumin i Soja viktig komponent
för japanska sojaallergiska barn
Soja allergi
n =19
Ej soja allergi
n=36
p-värde
AUC
median ålder
2.4
1.9
Soja
23.7
4.1
0.0258
0.69
2S albumin
6.8
0.5
0.0024
0.75
Gly m 5
20.4
1.7
0.0521
0.69
Gly m 6
15.5
2.5
0.1016
0.64
Provokation
16
19
Anamnes
3
17
Hud
16
Oral
5
̶
Respiratoriska
6
̶
Gastrointestinal
1
̶
IgE mot
(kUA/l)
Soja allergi
diagnos
Symptom
Ebisawa et al.
12
JACI 2013 accepted
100
6 months
Age: 6 months
Diagnosis
Skin Prick Test
Symptoms
Eczema
Food allergy (egg,milk)Egg pos
Colic
Milk pos
Asthma
Rhinitis and cough in
Fish neg
contact with cats and
dogs
10
SA: Horse
- från spädbarn till vuxen
SA: Cat
Soya bean
Peanut
Hazelnut
0.1
Egg
Milk
1
SA: Dog
Serum albumin: Cow
ISU
Allergena Komponenter
d 4 d 5 d 8 fer d 1 d 2 d 3 h 1 h 2 h 3 a 9 5 6 c 1 c 1 d 6 f 3 c 3 d 2 d 1 p 1 11 p 4 p 5 v 1 g 1 01 01 d 1 p 1 4 h 8
os os os cto al al al ra ra ra or ly mly m yp ad os an qu el yn hl l p hl hl et ln .01 .04 al ru ly m ra
nB nB nB d la nG nG nG nA nA nA nC nG nG rC rG nB nC nE nF nC rP rPh nP rP rB rAr a 1r a 1 rM rP rG rA
o o
os
rC rC
nB
100
18 months
Age: 18 months
PA: Cod
Peanut
0.1
Parv Albumin: Carp
ISU
10
1
d 4 d 5 d 8 fer d 1 d 2 d 3 h 1 h 2 h 3 a 9 5 6 c 1 c 1 d 6 f 3 c 3 d 2 d 1 p 1 11 p 4 p 5 v 1 g 1 01 01 d 1 p 1 4 h 8
os os os cto al al al ra ra ra or ly mly m yp ad os an qu el yn hl l p hl hl et ln .01 .04 al ru ly m ra
nB nB nB d la nG nG nG nA nA nA nC nG nG rC rG nB nC nE nF nC rP rPh nP rP rB rAr a 1r a 1 rM rP rG rA
o o
os
rC rC
nB
100
Age: 6 years
ISU
Timothy
Bermuda graas
1
d 4 d 5 d 8 fer d 1 d 2 d 3 h 1 h 2 h 3 a 9 5 6 c 1 c 1 d 6 f 3 c 3 d 2 d 1 p 1 11 p 4 p 5 v 1 g 1 01 01 d 1 p 1 4 h 8
os os os cto al al al ra ra ra or ly mly m yp ad os an qu el yn hl l p hl hl et ln .01 .04 al ru ly m ra
nB nB nB d la nG nG nG nA nA nA nC nG nG rC rG nB nC nE nF nC rP rPh nP rP rB rAr a 1r a 1 rM rP rG rA
o o
os
rC rC
nB
100
Age: 18 years
ISU
10
Peanut
Peach
Soybean
Apple
Alder
Hazel
Birch pollen
1
0.1
milk, fish)
Asthma
Allergic Rhinitis
d 4 d 5 d 8 fer d 1 d 2 d 3 h 1 h 2 h 3 a 9 5 6 c 1 c 1 d 6 f 3 c 3 d 2 d 1 p 1 11 p 4 p 5 v 1 g 1 101 401 d 1 p 1 4 h 8
os os os cto al al al ra ra ra or ly mly m yp ad os an qu el yn hl l p hl hl et ln .0 .0 al ru ly m ra
nB nB nB d la nG nG nG nA nA nA nC nG nG rC rG nB nC nE nF nC rP rPh nP rP rB rAr a 1r a 1 rM rP rG rA
o o
os
rC rC
nB
Milk pos
Fish pos
Timothy neg
Birch neg
Dust mite neg
Cladosp. neg
Tidigt sensibliserad mot
jordnötter & nötter
6 years
Symptoms
Diagnosis
Skin Prick Test
Symptoms
senare
svåra problem
Egg pos,
Pollen induced
Food allergy (fish,
rhinoconj.
peanut)
Reaction with peanutsAsthma
and fish
Allergic rhinoconj.
10
0.1
Soja allergi missades
Diagnosis
Skin Prick Test
vid
6
mån
Food allergy (egg,
Egg pos,
Symptoms
Eczema
Colic
Rhinitis and cough in
contact with cats and
dogs
Milk pos
Fish pos
Timothy neg
Birch neg
Dust mite neg
Cladosp. neg
Cat neg, Dog neg
Tolerans mot soja, ägg
och mjölk utvecklades
18 years
Symptoms
Diagnosis
Pollen induced
Food allergy (fish,
rhinoconj.
peanut)
Reaction with peanutsMild asthma
and fish
Seasonal allergic
rhinoconj.
Skin Prick Test
Egg pos, Milk pos
Fish pos
Timothy neg
Birch neg
Dust mite neg
Cladosp. neg
Cat neg,13
Dog neg
Horse neg
Borres, Ebisawa, Eigenmann, PAI 2011
Sammanfattning
Soja sensibilisering vanlig men sojaallergi
ovanlig
Gly m 4 – sojamjölksallergi markör
Gly m 5 & 6 – sojaallergi markör
De novo sensiblisering förekommer i
skolåldern – kan bero på pollen och/eller
jordnötsallergi
2S Albumin för soja viktig komponent?
14

similar documents