Jak_na_zivotopis_a_prijimaci_pohovor

Report
SITUACE NA TRHU
PRÁCE
Ing. Denisa Klingerová,
Lucie Persichová
Wednesday, 08 April 2015
add presentation title here
2
KDO JSME?
• Jedna z předních světových společností v oblasti
personálních služeb.
• Našim klientům nabízíme kompletní pokrytí
zaměstnaneckého a obchodního cyklu - nalezení
zaměstnanců na dobu neurčitu i určitou.
• Manpower je tvořen 3 900 kancelářemi v 80 zemích a
oblastech plní ročně potřeby 400 000 zákazníků.
• V ČR se staráme o personální a mzdovou agendu pro
8500 zaměstnanců. Díky 25 pobočkám se nám tak v
roce 2011 podařilo najít 19 000 spolupracovníků pro
1200 našich klientů.
Manpower
Wednesday, April 08, 2015
add presentation title here
Situace na trhu práce - LIBEREC
•
•
•
•
•
•
Počet uchazečů o zaměstnání: 8590
(4634 žen/3956 mužů)
Volná pracovní místa: 1146
Počet uchazečů na 1 pracovní místo: 7,5
Míra nezaměstnanosti v Liberci: 9,31%
ČR: 10/12 - 8,5%; 11/12 – 8,7%
Manpower
Wednesday, April 08, 2015
3
add presentation title here
Pohled na životopis a průvodní dopis
z hlediska zaměstnavatelů
• Životopis je jedním z důležitých faktorů při hledání
zaměstnání.
• Vzor životopisu, který jste se naučili na základní škole
raději zapomeňte
• V současné době je preferován tzv. strukturovaný
životopis – v heslech, či krátkých větách je uvedeno
vše podstatné.
Manpower
Wednesday, April 08, 2015
4
add presentation title here
STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
•
•
•
•
•
•
•
Osobní a kontaktní údaje
Dosažené vzdělání
Předchozí zaměstnání
Cizí jazyky
Práce na PC
Další znalosti a dovednosti
Závěr
Manpower
Wednesday, April 08, 2015
5
add presentation title here
6
PRŮVODNÍ DOPIS
• Uvedeme důvody, které vedly k Vašemu rozhodnutí
ucházet se právě o toto zaměstnání, proč byste měl/a
být na pozici přijat/a právě Vy.
• Životopis by měl obsahovat pouze fakta, průvodní dopis
nám dává více prostoru projevit svoje názory. Snažte se
upozornit na své kladné vlastnosti. Vyjádřete také přání
k Vašemu osobním pohovoru s kontaktní osobou.
Manpower
Wednesday, April 08, 2015
add presentation title here
7
POZOR! Takto ne!!!
• Dobriden pišuvam vohledně prace jelikoš sem
nedavno pracoval Jablonci u jedne firmi oto jako
dělnik tikaloseto Rinovicih T.I.sočasne bobe sem
pracoval firmi unas M.B. jezdilisme štrnazni do
L.B taki. jelikoš sem mometalně bes prace
mělbih zajem pracovat vaši firmě ami tablni
praci.jelikoš mam dlohelete skušenosti a mužu
nastopit dikoliv.mužu take prijec dikoliv do
Liberce domluvit se pripadě mužu nasto pit kotat
namě je …..
Manpower
Wednesday, April 08, 2015
add presentation title here
Životopis – zaslání elektronickou poštou
•
•
•
•
•
Adresa odesílatele
Kopie
Předmět zprávy
Tělo zprávy
Příloha
Manpower
Wednesday, April 08, 2015
8
add presentation title here
Jak se připravit na pohovor?
•
•
•
•
•
•
Jméno a adresa společnosti
Termín pohovoru
Vyrazit na pohovor včas
Oblečení, celkový vzhled
Otázky kladené u pohovoru
Vámi kladené otázky
Manpower
Wednesday, April 08, 2015
9
add presentation title here
10
Individuální pohovor
• Ideální je si svůj životopis vzít s sebou
• Při pracovním pohovoru je velmi důležitý první dojem
• Buďte uvolnění, přirození a nesnažte se hrát si na
někoho, kým nejste
• Mějte s sebou poznámkový blok a propisku, abyste si
mohli psát poznámky
• Nedívejte se na hodinky a nesledujte čas
• Buďte aktivním partnerem v pohovoru, ale nepřerušujte a
nemluvte příliš dlouho.
Manpower
Wednesday, April 08, 2015
add presentation title here
11
Příklady otázek
• Co víte o naší firmě? V čem vidíte svůj přínos pro naši
firmu? Jak jste se dozvěděl o nabízené pozici?
• Jaké jsou vaše dobré a špatné vlastnosti? Co byste na
sobě změnil?
• Co byste chtěli dělat za pět let?
• Co je Vaší výhodou před ostatními uchazeči?
• Co vás motivuje?
• Na jak dlouho nyní hledáte zaměstnání?
Manpower
Wednesday, April 08, 2015
add presentation title here
12
Příklady otázek
•
•
•
•
Řekněte tři slova, která vás nejlépe charakterizují.
Co se vám v poslední době nepovedlo/povedlo?
Došlo ve Vaší kariéře k nějakým zásadním zvratům?
Jak hodnotíte společnost, ve které jste naposledy
pracoval?
• Jste pozván k nějakým dalším přijímacím pohovorům?
• Co očekáváte od svého potencionálního
zaměstnavatele?
• Jaká je Vaše představa o platovém ohodnocení?
Manpower
Wednesday, April 08, 2015
add presentation title here
13
Závěr:
Prostor pro dotazy
Manpower
Wednesday, April 08, 2015

similar documents