Diapozitiv 1

Report
Z VAMI ŽE OD LETA 1991
KJE ?
• Avtomehaniki
• Avtokleparji
• Avtoprevozniki
• Obrtne delavnice
• Industrija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odpadna motorna olja
Zavorna olja
Hladilna tekočina
Izrabljeni oljni filtri
Mastne krpe
Onesnažena embalaža
Tesnila in cevi
Ličarski filtri
Odpadne barve
• Lovilci olj in maščob
• Peskolovi
• Jaški
• Usedalnik avtopralnice
VRSTE ODPADKA
• Zaoljena voda
• Mulji iz lovilcev olj
• Svetovanje pri gospodarjenju z odpadki
• Izdelava poslovnika za lovilce olj
• Zagotavljanje vseh vrst evidenc o oddanih
odpadkih
• Sodelovanje pri izdelavi poročil o gospodarjenju
z odpadki
• 27 zaposlenih
• 11 namenskih vozil
• Vakumske cisterne za črpanje
• Prevozi ADR
• Enkrat tedensko po vsej Sloveniji
• SPREJEM NAROČIL
BREZPLAČNI TELEFON :
• 080 21 50
• Fax : 04 25 19 922
• Mail : [email protected]

similar documents