10. DUM - Komunikace

Report
„EU peníze středním školám“
Název projektu
Moderní škola
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0526
Název aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
ICT
Název vzdělávacího materiálu
Komunikace
Číslo vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_31/10
Jméno autora
Mgr. Kamila Michtová
Název školy
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková
organizace
Člověk v lidském společenství
Komunikace
Metodický list k prezentaci
Následující prezentace je určena pro žáky prvních ročníků učebních
oborů, kteří v rámci předmětu Občanská nauka absolvují vhled do
problematiky komunikace a mezilidských vztahů, které jsou obsaženy
v tematickém celku Člověk v lidském společenství.
Jednotlivé listy se věnují uvedení do problematiky, klíčovým slovům, je
zde zmíněn cíl vyučovací hodiny i její obsah.
Dále následují přednáškové listy. V závěru prezentace je umístěn úkol pro
žáky, který mohou splnit ve vyučovací hodině, či jim může být zadán na
doma.
Po vypracování úkolu následuje diskuse, hodnocení
vypracované činnosti.
Klíčová slova



Komunikace – pojem
Formy komunikace
Mezilidské vztahy
Cíl vyučovací hodiny


Znát formy komunikace
Pochopit význam komunikace v souvislosti
s mezilidskými vztahy
Obsah vyučovací hodiny




Komunikace – pojem
Formy komunikace
Budování mezilidských vztahů
Zamyšlení
Pojem komunikace
Znamená dorozumívání, přenos informací
 Probíhá mezi lidmi i mezi zvířaty
 Specifické pro člověka – používá rozum
 Tři složky komunikace :
- informátor (přináší informaci, sdělení) –
informace (konkrétní sdělení, obsah) –
posluchač (přijímá informaci)

Formy komunikace



Verbální – slovní (mluvené i psané slovo)
Neverbální – mimoslovní (mimika – úsměv,
úšklebek.., gesta mávání, dlaň v pěst.., haptika
dotyky – pohlazení, pohlavek, kinezika pohyby
velkých svalů – postoj, styl chůze.. , proxemika
vzdálenost mezi komunikujícími…). Je historicky
starší.
Alternativní způsoby dorozumívání – znaková
řeč, piktogramy…
Mezilidské vztahy





Nasloucháme
Necháme domluvit – neskáčeme do řeči
Volíme vhodné výrazy
Snažíme se pochopit
Pokoušíme se předcházet konfliktům…
Zamyšlení

Zamyslete se nad tím, jakým způsobem se
vy sami snažíte o udržení kvalitních
mezilidských vztahů
Úkol


Pokuste se ve skupinkách vytvořit
pyramidy vlastností, kterých si u svých
přátel ceníte a naopak, které opravdu
nemáte rádi
Po ukončení práce prezentujte výsledky
svým spolužákům, diskutujte
Příklad
věrnost
lež
dochvilnost
zrada
schopnost naslouchat
Ochota pomoci
pomluvy

similar documents