Latvijas bibliot*ku v*sture 13.

Report
Latvijas bibliotēku vēsture
13.-18.gadsimtā
Eiropas kontekstā
Jana Dreimane, Latvijas Nacionālā
bibliotēka
13.gadsimts
Izgudrojumi un jaunievedumi
• Brilles (autors nezināms), nosaukums –
no berila kristāla
• Eiropā – decimālās skaitīšanas sistēma (Leonardo
Fibonači, 1202.g.)
• Pirmās viduslaiku enciklopēdijas (garīgās un laju, 1256.
un 1265.g.)
• Pirmās papīra dzirnavas Itālijā ap 1260.g.
• Vecākā kolēģijas ( Francijas galma kapelāna Robēra
Sorbonna) bibliotēka dib.1286.g.
14.gadsimts
1345. - pirmais traktāts par
grāmatu mīlestību,
bibliofīliju, bibliotēkas
iekārtošanu (Ričards de
Berī)
rokrakstu izgatavošanas
manufaktūras
1360. – pirmā biogrāfija (Vita di Dante)
15.gadsimts
1445.-1448 – Johana
Gūtenberga pirmie
iespiedumi
1440.- pirmā publiskā
bibliotēka kristīgajā
pasaulē, Biblioteca
Marciana Florencē
15.gadsimts
Vara grebums, spilgtākais Pirmais bestsellers, kalendārs,
pārstāvis A.Dīrers
plakāts, pirmā
miniatūrgrāmata
15.gadsimts
Baznīcas (iespieddarbu)
cenzūras sākums – Maincas
arhibīskapa Berthold von
Henneberg edikts 1486.g.
Vecākais saglabājies globuss
Bibliotēku pirmsākumi Latvijā
13.-15.gadsimts
•1201-1305 – cisterciešu klosteris pie Daugavas
grīvas, neliela bibliotēka un skriptorijs
• savi grāmatu krājumi Svētās Marijas Magdalēnas
klosterim, Svētā Johanna dominikāņu klosterim un
Svētās Katrīnas franciskāņu klosterim, baznīcām
• bibliotēkas arī Livonijas Vācu ordenim un Rīgas
arhibīskapam
Lielākā daļa gāja bojā reformācijas laikā
16.gadsimts - reformācija,
kontrareformācija
• 1517.gada oktobris - Martins
Luters disputa nolūkos pie
Vitenbergas baznīcas durvīm
piesprauž 95 tēzes
• 16.gs. – klosteru īpašuma
sekularizācija, iekļaušana pilsētu
bibliotēku sastāvā
1540 – Jēzus sadraudzības
(jezuītu ordeņa) dibināšana
1549 - cenzūras dēļ slēgta
Oksfordas universitātes
bibliotēka
1553 – Sorbonā pēc Francijas
karaļa pavēles sastādīts aizliegto
grāmatu saraksts, tā ignorēšana
varēja beigties ar izslēgšanu no
baznīcas, cietumu vai pat
sadedzināšanu
1559-1948 - Index Librorum
Prohibitorum 20 sējumos
16.gadsimts
Skrejlapas
Pirmie profesionālie burtu lējēji
(piem. Klods Garamonds)
16.gadsimts Latvijā
• 1523.-1524. - Lutera “mācības” uzvara Rīgā; 17
vēstījumi tās pilsoņiem
• 1524. – Lutera aicinājums “Visu pilsētu rātskungiem
vācu zemēs” dibināt skolas un bibliotēkas
• 6.03.1524. – Bibliotheca Rigensis dibināšana
(oriģināldokuments LU LAB, sast.1528.g.), 5
grāmatas, no kurām saglabājušās 4
• 1524.-1533. - Bibliotheca Rigensis atrodas luterāņu
mācītāja Nikolausa Ramma (1507-1532) dzīvoklī
• 1583.- jezuītu kolēģijas bibliotēka
17.gadsimts – bibliofīlija, bibliomānija
Hercoga Augusta (Bibliotheca
Augusta) bibliotēka Volfenbitelē, 1643
Viena no pirmajām mērķtiecīgi
veidotajām bibliotēkām, universa
spogulis
Aristokrāti, admirāļi, karaļi un
karalienes, augstskolu mācībspēki,
tirgotāji, garīdznieki, literāti,
karavīri, aktieri,
tipogrāfi…Lielbritānijas bibliofīlu
sarakstā vairāk nekā 1000 persoonu
- Frānsiss Bēkons, Dānijas Anna, BB
zelta fonda pamatlicējs , Roberts
Kotons, Olivers Kromvels, Džons
Loks
17.gadsimts Latvijā
• 1622.- jezuītu kolēģijas bibliotēka uz Zviedriju,
glabājas Upsalas UB
• 1631.- Akadēmiskā ģimnāzija Rīgā
• 1662. – Bibliotheca Rigensis sāk darbu algots
bibliotekārs
• 1664.- obligātā eksemplāra ieviešanas gads
18.gadsimts – apgaismība ar
morāles sabrukumu noslēgumā
Komercbibliotēku uzplaukums
Lasīšanas “trakums”, “sērga”,
mīlestība
Lasāmkabineti, lasīšanas
biedrības (iestāšanās
nauda, abonentmaksa u.c.)
žurnāli, avīzes, jaunākā
literatūra, pienācīgs
iekārtojums
• Ekstensīvās lasīšanas
dominante no gs. vidus
• Enciklopēdiju “laikmeta”
sākums (Denī Didro)
• Daiļliteratūra – arī
periodikā
• Valsts spiestuves,
nacionālās bibliotēkas
18.gadsimts Latvijā
• 1714.- Kurzemes hercoga bibliotēka pārvesta
uz Sanktpēterburgu
• 1735.- Bibliotheca Rigensis piešķirts
Pēterburgas ZA izdevumu obligātais eks.
• 1743.- pirmā grāmata Latvijas bibliotēku
vēsturē - Willisch, Johann Friedrich: Die
bisshero unbekannt und verborgen gewesene
Bibliotheque der ...Stadt Riga. Riga 1743
18.gadsimts
1776.- atvērta pēdējā Kurzemes hercoga Pētera fon
Bīrona (1724-1800) akadēmiskā ģimnāzija Jelgavā
Academica Petrina
1777.- abonementbibliotēka Liepājā
1785.- abonementbibliotēka Jelgavā
1787.-1797.- trīs vācu biedrību bibliotēkas Rīgā
1792. - lieltirgotājs, rātskungs un Rīgas pils. bibl.
inspektors Johans Kristofs Bērenss panāk BR telpu
restaurāciju
1798. – Liepājas abonementbibliotēkas slēgšana

similar documents