Power Point från En församling för alla åldrar – Ingela Wahl

Report
Leva livet alla åldrar tillsammans:
Vi är en internationell rörelse som vill spegla
Guds rike med vår livsstil, låta familjen
vara den grundläggande gemenskapen
och förena generationerna.
Vi vill betjäna, nå, utrusta och mobilisera
alla generationer in i sin kallelse att lära
känna och få egna erfarenheter av Gud
samt att glädja Honom och göra Honom
känd.
Komma nära Gud och glädja Hans
hjärta
2. Lärjungaträning i vardagslivet
3. Barns andliga kapacitet
4. Förena generationerna
5. Teamledarskap
6. Nå ut!
1.
Vi delar ofta upp åldrarna var för sig i
olika aktiviteter så att möten över
generationsgränserna sällan blir av.
Hur kan vi som församling bli en plats
där alla generationer möts och får ett
utbyte av varandra? Är det något att
sträva efter?
1.
2.
3.
Är det något att sträva efter?
Är det möjligt?
Hur kan vi bli det?
Om X = En församling för alla åldrar
Vad är då A, B och C?
X = En församling för alla åldrar
A=
Gamla testamentet:
Joel 2:16 – en helig sammankomst
Jos 8:35 – lagen lästes upp
Neh 12:43 – offer offrades och alla gladde sig
Nya testamentet:
Joh 4:53 – kom till tro, alla i hans hus
Apg 10:2 – from och gudfruktig, alla i hans hus
Apg 11:14 – rädda dig och alla i ditt hus
Apg 18:8 – hela hans familj kom till tro
Resultatet – baksidan – av
tonårsverksamheten är att den har
utvecklats till en isolerad ö, en egen
församling i församlingen.
4. Vi skall berätta för kommande släkten
om Herrens ära och hans makt
och om de under han gjort.
7. De skulle sätta sin lit till Gud
och aldrig glömma hans gärningar
utan hålla hans bud
Överge mig inte när jag blir gammal och
grå, inte förrän jag fått förkunna om dina
gärningar för nya släkten
”Säg israeliterna att Herren, deras fäders
Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och
Jakobs Gud, har sänt dig till dem. Detta
skall vara mitt namn för all framtid; med
det namnet skall jag åkallas från släkte till
släkte. ”
X = En församling för alla åldrar
A = Det behövs en vision och förståelse för
det
B=
Det skall komma en tid
då jag utgjuter min ande över alla.
Era söner och döttrar skall profetera,
era gamla män skall ha drömmar,
era unga män se syner.
Gamla
män
Fäder
Unga män
Barnen
söner
döttrar
X = En församling för alla åldrar
A = Det behövs en vision och förståelse för
det
B = Olika generationer har olika saker de
bidrar med
C=
X = En församling för alla åldrar
A = Det behövs en vision och förståelse för
det
B = Olika generationer har olika saker de
bidrar med
C = Hur vi kan gå tillväga för att komma dit

Familjen är generationernas knutpunkt
Kanske kan man något tillspetsat säga att
familjen har lagt ut sitt ansvar på
entreprenad till kyrkan som i sin tur lagt
ute det på ungdomsverksamheten och
den unge pastorn.
För tillfället fungerar oftast kyrkan som ett
ställe att reparera det som gått snett, för
att föräldrar inte haft tillräcklig kunskap,
istället för att hjälpa dessa föräldrar till att
kunna fostra och lära sina barn.
Familjen är generationernas knutpunkt
 Nåd med varandras kulturer
 Det finns ett pris att betala

Församlingsledningen ansvariga för barn
och unga – ej barnledarna
 Fadderverksamhet
 Mentorer
 Mötesplatser för alla
 Gudstjänster

Tempot
 Samma djup – enklare presenterat
 Språket
 Kreativt
 DELAKTIGHET - interaktivt

Församlingsledningen ansvariga för barn
och unga – ej barnledarna
 Fadderverksamhet
 Mentorer
 Mötesplatser för alla
 Gudstjänster
 Rikta er utåt!

Var ett exempel
 Visionera om det
 Bli en grupp som vill åt samma håll
 Dra lärdom av andra – gör studiebesök
 BE!!!


similar documents