diyabet sunum- cevahir - KEAH Dahiliye Servisi

Report
OLGU SUNUMU
ÜÇLÜ OAD KOMBİNASYONU İLE KİLO ARTIŞI İLE BAŞVURAN HASTANIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ
UZM. DR. SEYDAHMET AKIN
DR. MERVE YILMAZ TURAN
DR. ARZU DEVELİ
Olgu Sunumu
M.A. 53 y erkek hasta
 Belediyede otobüs şoförü
 Evli – 2 çocuğu var.

Öykü
Hasta ağız kuruluğu,iştah ve kilo artışı
ve görme bulanıklığı şikayetleri ile
başvuruyor.
 Mevcut şikayetlerinde son 2-3 aydır artış
tarifliyor.
 Son 1 yılda 7 kilo almış .
 Hasta işi nedeni ile fiziksel aktivite
önerilerine uyamadığını belirtiyor.
 Beslenme önerilerine de uymuyor

Öykü

Hasta görme bulanıklığı nedeni ile
geçen hafta Göz Hastalıkları
polikliniğine başvurmuş.

Bilateral nonproliferatif diyabetik
retinopati saptanan hasta kontrole
çağırılmış ve kan şekeri regülasyonu için
Dahiliye polikliniğine yönlendirilmiş.
Özgeçmiş - Soygeçmiş
13 yıldır Tip II DM
 Koroner arter/kalp hastalığı yok.
 Hipertansiyon yok.
 Sigara 30 paket/yıl
 Alkol ve madde kullanmıyor.
 Annede DM öyküsü

Kullandığı İlaçlar

Tanı anında metformin 1000 mg (2x1) başlanmış.

3 yıl metformin kullanımı sonrası tedaviye gliklazid
eklenmiş.

Son 2 yıldır
Metformin 1000 mg 2x1 tb
Pioglitazon 30 mg 1x1 tb
Gliklazid 80 mg 1x1 tb kullanıyor

Tedavisini aksatmadığını belirtiyor.
Fizik Muayene
Boy: 167 cm
 VA: 92 kg
 VKİ: 32.9 kg/m2
 Bel çevresi: 117 cm
 Kan basıncı : 130/75 mmHg
 Nabız: 78/dk
 Solunum sayısı: 16/dk
 ABI(ayakbileği önkol oranı) 1.1

Fizik Muayene
Baş-Boyun: Tiroid nonpalpabl
 Solunum sistemi : Doğal
 Dolaşım sistemi: Kalp sesleri ritmik,ek
ses-üfürüm yok, periferik nabızlar
palpabl
 Ekstremite: Pretibial ödem yok-ayakta
yara ülser yok
 Nörolojik: Ekstremitelerde motor duyu
kaybı yok.

Laboratuar Testleri
HbA1C: %9.6
 APG: 284 mg/dL
 T.Kol: 194 mg/dL
 LDL: 110 mg/dL
 HDL: 37 mg /dL
 Trig: 235 mg/dL
 BFT-KCFT normal , elektrolitler normal.
 Tam Kan Sayımı: Normal

Laboratuar Testleri
TİT
Protein +
Nitrit
Eritrosit Glukoz ++
Keton  Spot idrarda mikroalbumin/kreatinin: 45 mg/gr

EKG
Kronik komplikasyonlar
Bilateral non prolifeliferatif diyabetik
retinopati
 Diyabetik nefropati (mikroalbuminüri)
 Nöropati yok
 Diyabetik ayak yok
 Periferik arter hastalığı-koroner arter
hastalığı ve serebrovasküler hastalık
yok


Hastanın son gittiği merkezde tedavisi
repaglinid + bazal insülin olarak
değiştirilmiş.
Tartışma

Hastanın kilo artışı ve kontrolsüz
diyabeti açısından öncelikle yaşam tarzı
değişikliği ( sağlıklı beslenme , fiziksel
aktivite artışı, sigaranın bırakılması ve
kilo kontrolü) önerildi.
Tartışma
Hastanın kan basıncı 130/75 mmHg
 MA/Cr : 45 mg /gr
 LDL: 110 mg/dL
 HDL: 37 mg/dL

Ramipril 2.5 mg + Atorvastatin 10mg
Tartışma

Metformin

Tüm kılavuzlarda ilk basamak ve kombinasyon
terapide kontrendikasyon olmadıkça verilmeli
HbA1C’de %1.5 azalma*
Hastanın VKİ :32.9
BFT- KCFT normal
KKY- KOAH yok




*TEMD 2013 Diyabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı,Tedavi ve İzlem Kılavuzu
Tartışma

Repaglinid

HbA1C’de %1-1.5 azalma*
Özellikle PPG’de etkili
Profil kan şekeri takibi
Hipoglisemi ve kilo artışı +



*TEMD 2013 Diyabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı,Tedavi ve İzlem Kılavuzu
Tartışma

Sulfonilüre

Günde tek doz
Hipoglisemi
Kilo artışı +/++
KVS’ de risk??



Tartışma

Alfa glukozidaz inhibitörü( akarboz)

PPG’de etkili
Kilo üzerine nötr etkili
GİS yan etkisi


Tartışma

DPP4 inhibitörleri /GLP 1 analogları
Kilo üzerine nötr veya azaltıcı etkili
 Günde tek doz / metformin ile kombine
 Etki mekanizması (Glukagon baskılama)
 Maliyet ??
 İlaca ulaşılabilirlik
 Uzun dönem güvenilirlik ??

Tartışma

Pioglitazon

İnsülin duyarlılaştırıcı
Kilo artışı ++
Postmenapozal dönemde kırık riski
Kalp yetmezliği??
Malignite??




Tartışma

Bazal insülin (analog bazal insülin)
Tek doz kullanım
 Kilo alımı daha az
 Hipoglisemi daha az
 Kombinasyona uygun
 Komplikasyon gelişmiş hastalarda
 İntensif insüline geçişte hastanın insülin
tedavisi ile tanışması ve uyumu

Sonuç

Kontrendikasyon olmadıkça metformin tip II DM
tedavisinde yer almalıdır.

Hastanın bundan sonraki tedavisinde farklı
kombinasyonlar seçilebilir.

En uygun tedaviyi seçmek için hastanın kan şekeri
profilini değerlendirmek ve ek hastalıklarını göz
önüne almak yol gösterici olabilir.

Kilo alımı söz konusu olduğunda sekretagog
ilaçlardan kaçınmak gereklidir.

Tedavi seçimini bazen hasta ile planlamak tedaviye
uyum açısından faydalı olabilir.
SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

similar documents