Symposium Activiteitenweger App

Report
Workshop Activiteitenweger
Opfrissen en werken met App en E- health
Aanleiding workshop
• Vernieuwde handleiding in 2012
• Vaker vraag ‘opfriscursus’
• Meerwaarde met collega’s die werken in het
zelfde werkveld/ zelfde doelgroep
• Komst App: mooi moment
Agenda
•
•
•
•
•
Weegprincipes en begrippen
Regels voor het plannen
Plaats Activiteitenweger binnen de ET- behandeling
Keuze voor soort planmethode
Mogelijkheden E- health- functie binnen eigen
werkveld/ doelgroep
• Afsluiting
Weeg- Quiz!
Vraag 1.
• Als je iemand vraagt om zijn activiteiten te
wegen, laat je de cliënt bij elke activiteit het
volgende bedenken: Hoeveel energie kost deze
activiteit mij…
A. Meestal, gemiddeld genomen
B. Op een goede dag, als ik me fit voel
C. Onafhankelijk van andere activiteiten
D. Onafhankelijk van het tijdstip van de dag
Vraag 2.
• De definitie van ‘ontspanning’ is:
A. Een activiteit waar je energie van krijgt.
B. Tot rust laten komen
C. Iets wat leuk is om te doen
Vraag 3.
• Een activiteit kan anders wegen als:
A. De cliënt een slechte dag heeft
B. De activiteit andere vaardigheden vereist
C. De activiteit veel zwaarder was dan anders door
omstandigheden
D. De cliënt een slechte nacht heeft gehad
Vraag 4.
• Hoe ga je om met ‘geluk en pech’?
A. Als een activiteit mee valt, weeg je deze lichter
B. Als de cliënt bij een activiteit altijd ‘pech’ heeft,
mag de activiteit een zwaardere weging krijgen.
C. Activiteiten houden altijd dezelfde weging,
ondanks ‘geluk’ en ‘pech’.
Vraag 5.
• De volgende regels gelden bij het plannen met de
Activiteitenweger:
A. Een dag mag niet met een negatief getal eindigen.
B. Bij het optellen, worden eerst de positieve punten
en dan de negatieve punten opgeteld.
C. Gedurende de dag mag het basisniveau niet
overschreden worden.
Weeginstructies
• Hoeveel energie kost deze activiteit mij
– Meestal, gemiddeld genomen,
– Onafhankelijk van het tijdstip van de dag,
– En onafhankelijk van andere activiteiten?
Begrippen
• Licht:
– Gemakkelijk, gering, weinig betekent.
• Gemiddeld:
– Middelmatig, niet overdreven, niet gering
• Zwaar:
– Aanzienlijk, moeilijk in een of ander opzicht
• Ontspanning:
– Tot rust laten komen
Afspraken bij het wegen
• Een activiteit krijgt één weging, tenzij:
– Een activiteit anders is of
– Een activiteit andere vaardigheden vereist
• Geluk en pech worden NIET meegewogen
Regel bij het plannen
• Gedurende de dag mag het basisniveau niet
overschreden worden
Plaats Activiteitenweger binnen ETbehandeling
• Casus
• Vragen:
– Moet er nog iets gebeuren, voordat de cliënt met de
Activiteitenweger kan gaan werken? Zo ja, wat?
– Waar moet je specifiek rekening mee houden bij deze
doelgroep?
Belang veranderbereidheid
• Health counseling: voorbereidingsfase
• Motivational interviewing: contemplatie- en
voorbereidingsfase
• ACT: verander bereidheid
In ieder geval:
• eerst observatiefase ET- behandeling doorlopen!
• Wees bewust: in welke fase van gedragsverandering bevindt
iemand zich?
• Hoe zit het met de in- en exclusie criteria (let op doelgroepspecifieke kenmerken)
exclusiecriteria
De cliënt laat zien:
• dat hij/zij veel op externe sturing vaart en niet op eigen ervaring
• dat hij/ zij overmatig controle behoeftig is
• dat hij/zij de Activiteitenweger als instrument gaat gebruiken om
vermijding in stand te houden
• dat hij/ zij nog niet toe is aan veranderen
• dat hij/zij kortdurend in behandeling is en veel andere
hulpvragen heeft
• dat hij/ zij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst
Planmethodes/ variaties om te werken
met de Activiteitenweger
•
•
•
•
•
•
Activiteitenkaarten
Dag/ weeklijsten op papier
Dag/ weeklijsten digitaal
Agenda
Activiteitenweger- App
Elke andere mogelijkheid die bij de patiënt past!
Opdracht
• Kies de juiste planmethode!
– In drietallen
– 10 minuten
– Doel: Ervaren hoe je je cliënt coacht bij het kiezen
van de juiste planmethode.
Gebruikswensen
 Ik wil graag flexibel zijn
 Ik vind het fijn om overzicht over mijn dag of week te hebben.
 Ik heb structuur nodig
 Ik wil graag dat mijn familie/ vrienden op de hoogte zijn van
mijn planning.
 Ik heb een geheugensteuntje nodig.
 Ik werk graag met de computer.
 Ik schrijf graag dingen op.
 Ik werk veel met mijn mobiele telefoon.
E- health toepassing Activiteitenweger
• Inloggen op website
http://backend.activiteitenweger.nl
• ‘Vraag nieuw therapeutenaccount aan’
• Je aanvraag wordt verstuurd.
• Na goedkeuring: mogelijk om in te loggen
Mogelijkheden E- health binnen eigen
werkveld/ doelgroep
• Brainstorm
Opdracht
• Wat is je eerste actie zodra je weer op het werk
komt, rond de E- health functie van de
Activiteitenweger?
Afsluiting

similar documents