Stix_basis_begrippen_scheidsrechters

Report
Basis begrippen voor scheidsrechters
Roy Cloots
Scheidsrechtercoördinator Hasselt Stix
De Keeper
3 mogelijke invullingen van de keeper
A. Keeper met volledige uitrusting
B. Speler met rechten van een keeper, vliegende keeper. Moet
een afwijkende kleur shirt dragen dan die van beide
ploegen. Mag een helm dragen in zijn 23 m gebied maar
MOET een keepershelm dragen bij een penalty corner (PC)
en bij een penalty stroke (PS)
C. 11 veldspelers zonder keeper. Mag geen helm dragen bij PC
of PS; alleen een masker.
ALLEEN geldig bij U19 boys/girls en bij Dames of Heren
teams
Keeper of plaatsvervangende keeper
Keeper met beschermende
uitrusting
Speler met rechten van
keeper (vliegende keep)
Het beging en het einde van elke helft fluiten, de tijd
in het oog houden, notitie nemen van de doelpunten en
kaarten en het spel laten hervatten na een doelpunt.
NIET FLUITEN, als het duidelijk is dat de bal…
(behalve betwisting)
over de zijlijn
of
over de achterlijn gaat
De spelers mogen de bal niet spelen met de bolle
kant van de stick (backstick)
De spelers mogen de tegenstander niet intimideren
of de bal gevaarlijk spelen.
De spelers mogen de bal niet gevaarlijk spelen
Gevaarlijk spel…
en de gevolgen ervan
De spelers mogen de bal niet met de stick boven de
schouder spelen, behalve om als verdediger, een
doelpoging te stoppen of af te laten wijken.
Toegelaten …
…NIET toegelaten
De spelers mogen de tegenstander en zijn stick niet
raken of tegenhouden.
De spelers mogen de bal alleen onderscheppen als
ze tegenstander niet raken.
Het beging van de “ tackle "
Het einde van de “ tackle "
De veldspelers mogen de bal niet bewust met het
lichaam stoppen.
GEVAARLIJK SPEL ALTIJD FLUITEN
als een speler op de grond ligt en er wordt gespeeld
in zijn/haar directe omgeving.
GEVAARLIJK SPEL ALTIJD FLUITEN
als de bal boven de knie van een nabije
tegenstander komt.
RECHTSTREEKSE OBSTRUCTIE:
Kan EN wil de tegenstander de bal wel spelen ?
Een veel voorkomende vorm van obstructie:
de tegenstander kan de bal niet spelen !
Stick in één hand en bal achter het
lichaam: nog geen obstructie
NU WEL OBSTRUCTIE omdat de
speelster (in wit/blauw/rood) de bal
tracht te spelen, maar dit niet kan!
INDIRECTE OBSTRUCTIE DOOR AFSCHERMEN:
C belet de 2 tegenstanders (donker blauw) naar de bal te gaan en
laat toe aan zijn medespeler de bal te spelen.
KWETSUREN
Een speler die bloedt MOET het veld
verlaten en mag pas terugkomen, mits
toelating van de scheidsrechter, als zijn
wonden verzorgd en bedekt zijn.
Een gekwetste speler die op het veld
door iemand van de staf wordt
verzorgd MOET minstens 2’ uit het
veld blijven maar mag wel vervangen
worden.
5 METER regel
5
3
2
1
6
4
VRIJE SLAG BUITEN DE 23 m ZONE
Slag – Push – Flick – Selfpass
1. Bij de aanvang in het midden
van het veld of na een goal:
- mag de bal in alle richtingen
worden gespeeld;
- moeten de tegenstanders op een
afstand van minimum 5 m staan.
2. Bal over de achterlijn of fout van de
aanvallende ploeg:
- mag de bal in alle richtingen worden
gespeeld;
- moeten de tegenstanders op een afstand
van minimum 5 m staan.
VRIJE SLAG BUITEN DE 23 m ZONE
Slag – Push – Flick – Selfpass
3.
Vrije slag tussen de 23 m en
middenlijn:
4.
- de bal mag in alle richtingen
worden gespeeld;
- de tegenstanders moeten op een
afstand van minimum 5 m staan.
- de bal mag in alle richtingen
worden gespeeld;
- de tegenstanders moeten op een
afstand van minimum 5 m staan.
Bal over de zijlijn tussen de 23 m
en de middenlijn:
VRIJE SLAG BINNEN DE 23 m ZONE
Slag – Push – Flick – Selfpass
5.
Bal over de zijlijn binnen de 23 m:
- de bal mag in alle richtingen worden
gespeeld;
- de bal mag niet in de cirkel worden
gespeeld voordat ze 5 m is verplaatst
of is geraakt door een andere speler;
- alle spelers moeten op een afstand van
minimum 5 m staan.
6.
Bal onopzettelijk door een verdediger
over de achterlijn (lange corner):
- de bal wordt op de zijlijn gespeeld, van
op 5 m van de achterlijn, aan de kant
van de goal waar de bal uit ging;
- alle spelers moeten op een afstand van
minimum 5 m staan.
EEN VRIJE SLAG TOEGEKEND AAN DE AANVALLENDE PLOEG VOOR
EEN OVERTREDING VAN EEN VERDEDIGER OP MINDER DAN 5 M
VAN DE CIRKEL WORDT ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE PLAATS VAN DE
FOUT GENOMEN, OP 5 M VAN DE CIRKEL (OP DE STIPPELLIJN).
WANNEER EEN VRIJE SLAG BIJ DE CIRKEL WORDT TOEGEKEND AAN DE
AANVALLENDE PLOEG, MOETEN ALLE SPELERS (TEGENSTANDERS EN
MEDESPELERS), OP EEN AFSTAND VAN MINIMUM 5 M VAN DE BAL STAAN,
BEHALVE DE SPELER DIE DE VRIJE SLAG NEEMT.
VRIJE SLAG EN BAL OVER DE ACHTERLIJN VOOR DE VERDEDIGERS:
 bij een overtreding door een aanvaller binnen de cirkel, mag de
verdedigende ploeg een vrije slag nemen, op een loodrechte lijn
ten opzichte van de acherlijn, in de verlenging van de plaats van
de overtreding, tot op de hoogte van de kop circkel = maximum 15
meter;
 bij een overtreding door een aanvaller buiten de cirkel, wordt een
vrije slag gegeven op de plaats van de overtreding. De
verdedigende ploeg mag de bal tot op de kop cirkel leggen =
maximim 15 meter;
 als de bal over de achterlijn uit gaat en een aanvaller heeft de bal
als laatste geraakt, dan krijgt de verdedigende ploeg een vrije slag
op een loodrechtelijn ten opzichte van de achterlijn in het
verlengde van de plaats waar de bal buiten ging, tot de kop cirkel
= maximum 15 meter.



Wanneer wordt een Penalty Corner
toegekend?
- Overtreding van een verdediger in zijn cirkel, waardoor hij het
maken van een doelpunt niet voorkomt (kick, backstick,…);
- Opzettelijke overtreding van een verdediger in zijn cirkel tegen
een tegenstander die geen balbezit heeft, noch een mogelijkheid
heeft de bal te spelen;
- Opzettelijke overtreding van een verdediger buiten zijn cirkel,
maar binnen zijn 23 meterzone;
- Opzettelijk de bal over de achterlijn spelen door een verdediger.
Keepers mogen de bal met hun stick, hun beschermingsuitrusting
of gelijk welke deel van hun lichaam in iedere gewenste richting
laten afketsen;
- Wanneer de bal in de cirkel komt vast te zitten in de kleding of
uitrusting van een keeper of verdediger.
EEN PC CORRECT UITVOEREN:
Minstens één voet ACHTER de achterlijn…
dus, twee mag ook !
EEN PC CORRECT UITVOEREN:
Maar nooit op de lijn!
EEN PC CORRECT UITVOEREN:
Goed uitgelopen
(zelfs wat laat)
De speler is te vroeg uitgelopen en moet
plaats nemen achter de middenlijn. Hij
mag niet vervangen worden.
EEN PC CORRECT UITVOEREN:
DE BAL NIET BINNEN DE CIRKEL CONTROLEREN…
MAAR BUITEN DE CIRKEL
EEN PC OF EEN SCHOT OP GOAL CORRECT
UITVOEREN:
Het mag niet gevaarlijk zijn !
Hier is de bal GEVAARLIJK… vrije slag
voor de verdediging
EEN SCHOT OP GOAL VERDEDIGEN
Een verdediger mag een schot of push naar het doel (doelkader) stoppen of
afketsen met de stick, boven de schouder, indien dit geen gevaar teweeg
brengt. Als hij de bal gevaarlijk speelt, dient een penalty stroke gefloten te
worden.
WANNEER WORDT EEN STROKE TOEGEKEND?
- Voor een overtreding van een verdediger, in zijn cirkel, waardoor
het maken van een doelpunt wordt voorkomen;
- Voor een opzettelijke overtreding van een verdediger in zijn cirkel
tegen een aanvaller die in balbezit is of een mogelijkheid heeft
om de bal te spelen.
HOE WORDT EEN STROKE UITGEVOERD?
- De tijd wordt stilgezet
- De verdedigende keeper staat met beide voeten op de doellijn
en mag niet van de doellijn komen of een van zijn voeten
verplaatsen voordat de bal gespeeld is;
- Voor hij de bal gaat spelen, moet de aanvaller die de stroke
neemt, achter en binnen speelafstand van de bal staan;
- Alle andere spelers staan achter de 23 meterzone;
- Wisselingen zijn toegelaten voor alle spelers die niet gestraft zijn
op dat moment.
STROKE
De speler die de stroke neemt moet op speelafstand van de bal
staan en mag deze pas raken als de scheidrechter gefloten heeft.
CORRECTE PLAATS VAN DE SCHEIDRECHTER
TIJDENS DE STROKE
SLECHTE PLAATS VAN DE SCHEIFDSRECHTER
TIJDENS DE STROKE
BULLY
Als men het spel heeft moeten
stopzetten tijdens een spelfase omwille
van een onvoorziene omstandigheid:
gebroken bal, paraplu of hond op het
veld, …
of als er tijdens een spelfase een speler
(ernstig) gekwetst is of er een opstootje
plaats vindt.
KAARTEN
GROEN: Waarschuwing (speler
mag blijven spelen) - (behalve
voor wedstrijden geleid door
scheidsrechters
aangeduid
door het arbitragecomité = 2’
tijdelijke uitsluiting)
GEEL: tijdelijke UITSLUITING
van minimum 5’ en maximum
10’
KAARTEN
2de GEEL: DEFINITIEVE UITSLUITING 
de speler moet onmiddellijk het veld
verlaten maar mag op de bank blijven
zitten
ROOD: DEFINITIEVE UITSLUITING
 de speler moet onmiddellijk
het veld verlaten en zich naar
de kleedkamers begeven

similar documents