Principes van innovatieve arbeidsorganisatie

Report
Innovatieve Arbeidsorganisatie
Waarom zou je ?
Ronnie Leeters, InProfiel
Studiedag Sociale Economie
5 november 2014
Hasselt
InProfiel
vanuit een passie voor mensen
Innovatieve ArbeidsOrganisatie
Onze missie:
Organisaties doen schitteren door mensen te doen stralen !
Onze Visie:
Onze integrale kijk op organisatieontwikkeling
Structuur
Processen
Vaardigheid
Attitude
Gedrag
Leiderschap
Systemen
Cultuur
© InProfiel
Visie
Strategie
Persoonlijkheid
Resultaat
Kennis
Innovatieve ArbeidsOrganisatie
de 4 hoekstenen
Procesgericht organiseren:
Klant en product staan
centraal
Verhogen van het lokaal
regelvermogen (autonomie)
Minimale regels
Leiderschap gebaseerd op
geloof en vertrouwen
Teams als hoeksteen van
de organisatie
Procesgericht organiseren
Procesgericht organiseren:
Klant en product staan
centraal
Verhogen van het lokaal
regelvermogen (autonomie)
Minimale regels
Leiderschap gebaseerd op
geloof en vertrouwen
Teams als hoeksteen van
de organisatie
Procesgericht organiseren
van een complexe organisatie met eenvoudige taken
naar een
eenvoudige organisatie met complexe taken
Een verhaal van anders knippen en plakken
Procesgericht organiseren
reductie van organisatiecomplexiteit
Verkoop

Planning

Uitvoering

Administratie

X (X – 1) / 2
Klachtafhandeling
Procesgericht organiseren
=
Productgericht organiseren
=
Klantgericht organiseren
Primair proces is leading lady
Maar welk is nu ons primair proces ?
Sociaal proces
Economisch proces
Procesgericht organiseren
Sociale economie als de economie van de toekomst
Sociaal proces
Economisch proces
tijd
Procesgericht organiseren
Sorteercriteria
ordersoort a
Organisatiebouwsteen a
ordersoort b
Organisatiebouwsteen b
ordersoort c
Organisatiebouwsteen c
Orders
Parallelliseren
Denken in functie van orders en/of orderstromen
= denken in functie van het proces
= denken in functie van de klant
= basis om te specialiseren is de klant ipv de functie
Verhogen van het regelvermogen
Procesgericht organiseren:
Klant en product staan
centraal
Verhogen van het lokaal
regelvermogen (autonomie)
Minimale regels
Leiderschap gebaseerd op
geloof en vertrouwen
Teams als hoeksteen van
de organisatie
Verhogen van het regelvermogen
Active
21%
Jobs
Passive
25%
Jobs
High
strain
22%
Jobs
Regelkracht
Low
32%
strain
Jobs
Karasek
Taakeisen
Regelkracht
Verhogen van het regelvermogen
=
Verhogen van het leervermogen
Karasek
Taakeisen
Verhogen van het regelvermogen
=
Minimale regels
Baat het niet, dan schaadt het … WEL !
Verhogen van het regelvermogen
=
Reduceren van afhankelijkheid
Verhogen van het regelend
vermogen
Hoe het er soms (?) uitziet …
Verhogen van het regelvermogen
=
Reduceren van afhankelijkheid
Verhogen van het regelend vermogen
Hoe het er soms (?) uitziet …
Het team is de hoeksteen van de organisatie
Procesgericht organiseren:
Klant en product staan
centraal
Verhogen van het lokaal
regelvermogen (autonomie)
Minimale regels
Leiderschap gebaseerd op
geloof en vertrouwen
Teams als hoeksteen van
de organisatie
Het team is de hoeksteen van de organisatie
Zelfsturende teams: wat is het niet ?
• Vrijheid, blijheid
• Chaos, onduidelijkheid
• Iedereen moet alles kunnen
• De teamleider heeft niets meer te zeggen
en mag niet meer ingrijpen
Het team is de hoeksteen van de organisatie
De 4 ontwikkelingsdimensies van een team
Team
doel
Het team is de hoeksteen van de organisatie
Ontwikkeling vakmanschap:
Rate
to be
Task 1
100%
Task 2
60%
Task 3
40%
Task 4
100%
Task 5
100%
Task 6
100%
Task 7
80%
John







Mary







Rebecca







Wim







David







As Is
80%
60%
40%
100%
10%
20%
40%
De competentiematrix
Het team is de hoeksteen van de organisatie
Ontwikkeling vakmanschap:
Ruimte voor diversiteit
Waardering van diversiteit
Verhoging realiteitszin
Team Ontwikkelings Plan
Persoonlijk Ontwikkelings Plan
Het team: ontwikkeling organiserend vermogen:
klassiek
Voorbereidende taken
Management taken
Ondersteunende taken
Buiten het team
Het team is de hoeksteen van de organisatie
Ontwikkeling vakmanschap:
toekomst
Voorbereidende taken
Management taken
Ondersteunende taken
In het team
Het team is de hoeksteen van de organisatie
Ontwikkeling vakmanschap:
En dus een nieuwe competentiematrix
Leiderschap vanuit geloof en vertrouwen
Procesgericht organiseren:
Klant en product staan
centraal
Verhogen van het lokaal
regelvermogen (autonomie)
Minimale regels
Leiderschap gebaseerd op
geloof en vertrouwen
Teams als hoeksteen van
de organisatie
Leiderschap vanuit geloof en vertrouwen
Paradigmashift
VAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Controleren
Regelen
Dirigeren
Zekerheid
Intern gericht
Routine taken
Operationeel
Op werkwijze gericht
Beheersing
Gericht op individuen
NAAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ondersteunen
Voorwaarden scheppen
Aanmoedigen
Onzekerheid
Extern gericht
Niet-routine taken
Tactisch – strategisch
Op resultaat gericht
Ontwikkeling
Gericht op team
Leidinggevende is tegelijk veranderaar en object van
verandering
Structuur
Processen
Resultaat
Kennis
Attitude
Gedrag
Visie
Strategie
Persoonlijkheid
Vaardigheid
Jullie eigen organisatie
Leiderschap
Systemen
Cultuur
Succes ermee !
Ik hoop u alvast geïnspireerd te hebben.
Ronnie Leeters
Zaakvoerder InProfiel
Mobiel: +32 484 469 896
E mail: [email protected]
Follow me on Twitter @InProfiel
be.linkedin.com/in/ronnieleeters/
Gecertificeerd Senior Consultant in de Innovatieve Arbeidsorganisatie
Certified Personal Coach
Erkend adviseur KMO-Portefeuille voor pijlers Advies en Strategisch Advies
Erkend overname coach door Vlaams Agentschap Ondernemen

similar documents