UM*NÍ PRAV*KU

Report
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona/číslo materiálu:
III/2 VY_32_INOVACE_VVD546
Jméno autora:
Mgr. Jana Kubásková
Třída/ročník
1. ročník
Datum vytvoření:
13.10. 2013
Vzdělávací oblast:
Umění a kultura
Tematická oblast:
Umění pravěku NEOLIT
Předmět:
Výtvarná výchova s didaktikou
Způsob využití:
Studenti se pomocí obrazové
dokumentace seznámí s pravěkými
megalitickými stavbami a
uměleckořemeslným zpracováním
první keramiky
Klíčová slova:
Neolit– menhir, dolmen, kromlech,
Carnac, Stonehenge
Druh učebního materiálu:
Prezentace
UMĚNÍ PRAVĚKU
NEOLIT
Obr.1
NEOLIT
• Postupná změna způsobu života, opouštění
jeskyň, z lovců se stávají usedlí pastevci a
zemědělci, obdělávání půdy
• potřeba uchovat úrodu - nádoby – vynález
keramiky – připisován ženám.
ARCHITEKTURA
• Megalitické stavby (kultovní stavby z kamene)
Obr.2
a) MENHIRY nejjednodušší lidské stavby, vysoký kamenný
přitesaný blok vztyčený do výšky.
Někdy tvoří celou alej.
(nejvyšší známý byl v Bretani -23m, sražen bleskem, ve Francii jich
je okolo 8.000, u nás jich známe 23)
b) DOLMENY – místa pohřebního charakteru,
často jako TRILIT -seskupení tří kamenů - dva tvoří stojící vzpěry,
třetí je položen přes ně – břevno.
Architektonicky se jedná o tzv. architráv – využívaný dodnes –
princip překladu u dveří, portálů)
c) KROMLECHY - kamenné kruhy, prokazatelně astronomicky
orientované stavby - observatoře
Nejznámější Stonehenge/Anglie – 7100 astronomic údajů.
Sloužil zřejmě jako observatoř a kultovní místo.
MENHIRY
FRANCIE – OBLAST BRETAGNE -PROSLULÉ ŘADY MENHIRŮ
V CARNACU
Obr.3
MENHIR
FRANCIE – OBLAST BRETAGNE
Obr.4
MENHIRY
ČESKÁ REPUBLIKA
Obr.5
Obr.6
PASTÝŘ
KLOBOUKY NA MORAVĚ
ZAKLETÝ MNICH
U DRAHOMYŠLE
(LOUNY)
DOLMEN
CHUN QUOIT - ANGLIE
Obr.7
DOLMEN MENGA U ANTEQUERY ŠPANĚLSKO
Obr.8
Pohřební síň
vybudovaná
z osmi
obrovských
kamenných
desek
25m dlouhá
6,5m široká
3,3m vysoká
KROMLECH STONEHENGE - ANGLIE
Stavba kromlechu Stonehenge probíhala mezi
lety 3100 – 1550př.n.l.
Jednalo se o chrám zasvěcený Slunci a Měsíci a
astronomickou observatoř zároveň.
Obr.9
KROMLECH STONEHENGE - ANGLIE
Obr.10
STONEHENGE
KRUHOVÝ PŮDORYS = KROMLECH
Obr.11
Obr.12
KERAMIKA
Obr.13
KERAMIKA
•
•
•
•
Objev souvisí s potřebou uchovat úrodu
Zpočátku nádoby nevypalovali – rozpadaly se
Objev vypalování – větší pevnost nádob
Zdobení – abstraktní geometrické ornamenty
ZPŮSOBY ZDOBENÍ
PODLE ZPŮSOBU VYTVÁŘENÍ A ZDOBENÍ ROZLIŠUJEME RŮZNÉ
TYPY NEOLITICKÉ KERAMIKY
Keramika lineární – stáčená z hliněných proužků
Keramika šňůrová – zdobená otisky šňůrek
Keramika vypichovaná – zdobená vpichy
Kultura nálevkovitých pohárů – podle tvaru
Kultura zvoncovitých poháru – podle tvaru, atd.
KERAMIKA VYPICHOVANÁ - ŠPANĚLSKO
Obr.14
KULTURA ZVONCOVITÝCH POHÁRŮ
obr.15
ŠŇŮROVÁ KERAMIKA - NĚMECKO
Obr.16
POUŽITÉ ZDROJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obr.1 :WIGULF. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 13.10.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Stonehenge.jpg
Obr.2 :VYGOSH. http://vygosh.cz/naucne.html [online]. [cit. 13.10.2014]. Dostupný na WWW:
http://vygosh.cz/img/de/megality.jpg
Obr.3 :MYRABELLA. www.wikipedia.org [online]. [cit. 13.10.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Alignement_Kerlescan_Carnac.jpg/
800px-Alignement_Kerlescan_Carnac.jpg
obr.4 :YANNICKVALLEE. www.wikipedia.org [online]. [cit. 13.10.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Menhir%2C_c%C3%B4te_sauvage%
2C_Quiberon.JPG/800px-Menhir%2C_c%C3%B4te_sauvage%2C_Quiberon.JPG
obr.5 :ZZBY. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 13.10.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Klobuck%C3%BD_menhir1.jpg/450
px-Klobuck%C3%BD_menhir1.jpg
Obr.6 :JIK, Jik. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 13.10.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Menhir_Zaklety_mnich_Drahomysl_1.JPG
obr.7 :ALLDAY, Rod. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 13.10.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Chun_Quoit_-_geograph.org.uk__1065611.jpg
obr.8 : AUTOR NEUVEDEN. www.wikipedia.org [online]. [cit. 13.10.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Megalitick%C3%A9_stavby#mediaviewer/Soubor:Dolmen_de_Menga_
Antequera20.jpg
Obr.9 :DUNN, Andrew. www.wikipedia.org [online]. [cit. 13.10.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Summer_Solstice_Sunrise_over_St
onehenge_2005.jpg/800px-Summer_Solstice_Sunrise_over_Stonehenge_2005.jpg
POUŽITÉ ZDROJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obr.10 :MACTOGRAPHER. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 13.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Stonehenge-Green.jpg
obr.11 :ADAMSAN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 13.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Stonehenge_plan.jpg/616pxStonehenge_plan.jpg
obr.12 :RESK. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 13.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Stonehenge_sun_through_trilith_April_20
05.jpg/310px-Stonehenge_sun_through_trilith_April_2005.jpg
obr.13 :JOANBANJO. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 13.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Vas_amb_decoraci%C3%B3_impresa_cardial%2C_
Cova_de_l%27Or_de_Beniarr%C3%A9s%2C_Museu_de_Prehist%C3%B2ria_de_Val%C3%A8ncia.JPG
Obr.14 :BENITO ÁLVAREZ, José-Manuel. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 13.10.2013]. Dostupný na
WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Cer%C3%A1mica_cardialLa_Sarsa_%28Espa%C3%B1a%29.jpg
Obr.15 :BENITO ÁLVAREZ, José-Manuel. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 13.10.2013]. Dostupný na
WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Vaso_Campaniforme_Ciempozuelos.jpg/5
91px-Vaso_Campaniforme_Ciempozuelos.jpg
Obr.16 :SCHUTZE, Einsamer. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 13.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Museum_f%C3%BCr_Vor_und_Fr%C3%BChgeschichte_Berlin_028.jpg
ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 1. vydání. nakladatelství IDEA SERVIS, 1996, 193 s. , ISBN 8085970-12-0
PROKOP, Vladimír. Kapitoly z dějin výtvarného umění (pro výuku dějin umění na středních školách). 2.
vydání. Nakladatelství O.K.-Soft, 2OO8

similar documents