PP-Marijke-Kling-Tecla-Lampe-en-Wim-Vermeulen

Report
Reflectie-portfolio beoordelen
Een bottom-up benadering
Marijke Kling en Wim Vermeulen, APO
Tecla Lampe, Lectoraat Assessment
Situatie
1e semester van 1e studiejaar Pabo bevat:
• Nadruk op theoretische vakken
• Enkele dagen praktijkstage op school
• Reflectie-opdracht aan einde 1e semester
Reflectie-opdracht
Beschrijf je persoonlijk beroepsbeeld van
• de leraar als pedagoog
• de leraar als didacticus
• de leraar als teamlid.
Maar …
Docent
Student
Bottom-up
Uitgangspunt:
• Werkstukken van studenten
1.
2.
3.
4.
5.
Meer docenten geven commentaar
Inventarisatie en analyse commentaar
Afleiden relevante beoordelingscriteria
Opstellen beoordelingsformat
Opstellen opdracht voor studenten
Bottom-up
1.
2.
3.
4.
5.
Meer docenten geven commentaar
Inventarisatie en analyse commentaar
Afleiden relevante beoordelingscriteria
Opstellen beoordelingsformat
Opstellen opdracht voor studenten
Opdracht 1 (individueel)
Lees de ‘oude’ Reflectie-opdracht met
indeling en beoordelingscriteria.
Geef commentaar (feedback) op de uitwerking
van twee studenten van de volgende
opdracht:
• Beschrijf je persoonlijk beroepsbeeld van de
leraar als pedagoog.
Bottom-up
1.
2.
3.
4.
5.
Meer docenten geven commentaar
Inventarisatie en analyse commentaar
Afleiden relevante beoordelingscriteria
Opstellen beoordelingsformat
Opstellen opdracht voor studenten
Opdracht 2 (in groepen)
Inventariseer en analyseer het commentaar op
de uitwerkingen van alle studenten van de
volgende opdracht:
• Beschrijf je persoonlijk beroepsbeeld van de
leraar als pedagoog.
Noem de drie belangrijkste opmerkingen bij
de werkstukken (bijvoorbeeld opmerkingen
die de meeste mensen in de groep maakten)
Bottom-up
1.
2.
3.
4.
5.
Meer docenten geven commentaar
Inventarisatie en analyse commentaar
Afleiden relevante beoordelingscriteria
Opstellen beoordelingsformat
Opstellen opdracht voor studenten
Relevante opmerkingen
Opmerking
aantal
Geen onderbouwing met (praktijk-)voorbeelden
33
Geen beschrijving (gewenst) gedrag leerkracht
28
Geen onderbouwing door literatuur(-verwijzingen)
25
Verband/verschil pedagogische en didactische rol
9
Geen relatie met prestatie-indicatoren
beroepscompetenties
3
Onduidelijke formulering, beschrijving, opbouw tekst
38
Relevante beoordelingscriteria
Leraar als pedagoog
• Prestatie-indicatoren
• Verantwoording vanuit literatuur
• Praktijkvoorbeelden
• Verband illustratie met pedagogische rol
Bottom-up
1.
2.
3.
4.
5.
Meer docenten geven commentaar
Inventarisatie en analyse commentaar
Afleiden relevante beoordelingscriteria
Opstellen beoordelingsformat
Opstellen opdracht voor studenten
Beoordelingsformat
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Relatie tussen
prestatieindicatoren en
opvatting
… ontbreken
of zijn niet
duidelijk.
… zijn
duidelijk
… zijn
overtuigend.
Verantwoording vanuit
literatuur
… ontbreekt.
… betreft
relevante
literatuur
vanuit eigen
opleiding.
… betreft
relevante
literatuur
vanuit eigen
opleiding en
van
internationaal
onderzoek.
Bottom-up
1.
2.
3.
4.
5.
Meer docenten geven commentaar
Inventarisatie en analyse commentaar
Afleiden relevante beoordelingscriteria
Opstellen beoordelingsformat
Opstellen opdracht voor studenten
Opdracht voor student
De leraar als pedagoog
• Kies vier prestatie-indicatoren …
• Beschrijf jouw opvatting ...
• Onderbouw met theorie …
en geef duidelijke literatuurverwijzingen.
• Geef twee praktijkvoorbeelden...
• Kies een illustratie …
Bottom-up
Uitgangspunt:
• Werkstukken van studenten
1.
2.
3.
4.
5.
Meer docenten geven commentaar
Inventarisatie en analyse commentaar
Afleiden relevante beoordelingscriteria
Opstellen beoordelingsformat
Opstellen opdracht voor studenten
Dank voor uw aandacht
Marijke Kling
[email protected]
Wim Vermeulen
[email protected]
Tecla Lampe
[email protected]

similar documents