Zásobník básní k besiedke starým rodičom

Report
„Ak by to bolo v mojej moci, október – Mesiac úcty k starším
by som premenovala na Mesiac životnej múdrosti, lebo tá sa získava len
rokmi tvrdej práce a skúsenosťami“
Vážené babky, vážení dedkovia, milí hostia!
V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a
hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď
boli radosti a boli aj smútky. Dnes mi, vážení prítomní, pripadla milá
úloha pozdraviť vás pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Skláňame sa v úcte pred rokmi,
ktoré ste naplnili činmi pre blaho nás všetkých.
Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román.
Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len
bolo krásne. To vystriedalo detstvo vašich detí. Úzkosť a trápenia
z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej
dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky – na
všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten huncút má už
svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim
starým a prastarým rodičom. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí.
V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je tu staroba. Ani sa
nenazdáme ako, jednoducho je tu.
Dnešná oslava vášho života je hudbou, ktorá zaznieva a vyžaduje obdiv
a úctu. S radosťou a potešením sme v Mesiaci úcty k starším pre vás
pripravili dnešnú malú slávnosť. Prajem vám, aby ste sa medzi nami
dobre cítili a aby vám na túto slávnostnú chvíľu ostali pekné spomienky.
Srdečne vás všetkých pekne vítam!
Vážení starí rodičia, vážení hostia, milé deti!
Srdečne vás vítam na dnešnej školskej besiedke, ktorú sme pripravili pre
vás pri príležitosti mesiaca október – Mesiaca úcty k starším. Poslaním
nášho predškolského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí v útlom
veku a vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úcta
k starým rodičom a spoluobčanom. Mnohí z vás sa dennodenne
podieľate pri výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahradzujete
rodičov či kamarátov. Deti najlepšie vedia oceniť vašu lásku, pohladenie i
vašu účasť pri spoločných hrách.
Aj v dnešný deň ste prijali pozvanie s vedomím tešiť sa, dopriať si pár
nezabudnuteľných okamihov v prítomnosti svojich najmilších. Preto
prosím prijmite na znak vďaky a úcty kultúrny program plný piesní, básní
a tancov s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo ste pre svoje
vnúčatká urobili a v budúcnosti ešte urobíte. Želám vám tu všetkým
prítomným v mene učiteliek i vašich detí príjemné popoludnie.
Zdroj: internet...Ivka
Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.
Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou
neistou chôdzou a trasľavými rukami.
Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú,
že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová.
Modlitba za starkú
Matička Božia, Ty deťom dvakrát milá!
Počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem.
Nechaj nám starkú. Aby mi dlho žila.
Starká má pre mňa času, koľko chcem.
Starká je vľúdna.Má Boží pokoj v duši.
Starká sa o nás a nikým nedelí.
Má času ľúbiť nás. A nič ju nevyruší.
Pri nej má týždeň sedem nedelí.
Matička Božia, Ty, ktorú nepoznáme, no vieme o Tebe,
Ozvi sa na môj hlas. Nechaj nám starkú. My spolu niečo máme.
To nikto viac už nemá okrem nás.
Naša drahá babička, prijmi boštek na líčka.
Aby si sa dobre mala, bola zdravá, vždy sa smiala.
Nech ti radosť v očiach sieti, to ti prajú tvoje deti
Prispela: Martina
Zdroj: MILAN RÚFUS - MODLITBIČKY
Želanie
Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná.
Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska.
Prajeme Ti milý starký, starká,
Nech ťa sila neopúšťa, nech Ti stále slúži zdravie,
Či je deň, a či noc hustá.
Moji starkí
Babička ma naučila variť si čaj s medom.
Opravovať , čo kde treba, to zas robím s dedom.
Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia.
Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.
Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.
Raz im všetko s láskou vrátim,
v srdiečku ich skrývam.
Zdroj: Viera Dobiášová
Prispela: Martina
Dedo z dediny
Náš dedo je z dediny. Má na hlave šediny.
Kde máš ,dedo, hnedý vlas? - nemám ani jediný.
Prispela : Martina
Hodinky pre babičku
Milá moja babička, vraj ťa bolia očičká.
Na číslice nedovidíš, v hodinách sa často mýliš.
Preto som ti spravila čísla veľké ako svet.
Tie hodiny sú len tvoje, veď vieš, že si šťastie moje.
Prispela : Sarinka
Babka s dedkom
/na nápev piesne Šošovica, hrášok, fazuľa/
Tancovala babka s dedkom, rozsypala múku s vreckom.
[:Počkaj, počkaj, babka stará, ako si to tancovala:]
Nehnevaj sa dedko, dedko pozbierame spolu všetko
[:A keď všetko pozbierali, už sa viacej nehnevali:]
Vhodné je to spojiť s pohybom.
Moja milá babička, dám Ti božtek na líčka.
Pretože ma rada máš, vždy sa na mňa usmievaš.
S láskou ma vždy opatruješ, koláčikom potešuješ.
Prispela : Lila
Moji starkí
(Viera Dobiášová)
Poviem Vám to celkom skrátka:
babička je kamarátka.
Taký koláč - makovník neupečie veru nik.
A môj dedko? Nemá chyby!
Naučil ma chytať ryby, zatĺcť kliniec, kopať futbal,
- môjho dedka by som nedal!
Veselo je s dedkom
(Alojz Čobej)
Tvrdá kôrka na chlebe a v tej kôrke striedka.
Veselo je na svete tomu, kto má dedka.
Rastie konár na strome, na konári list,
veselý je celý byt, keď má dedko prísť.
Prispela: Evka
Starkým
(scénka)
Milé starké, milí starkí, to sú pre vás slová vďaky:
Mám vás rád, a preto dám vám tento kvietok.
(recituje chlapec)
Ja mám pre vás básničku, aj keď iba maličkú.
Ľúbim vás, len to poviem, za všetko vám ďakujem.
(recituje dievča)
A my sme vám, starkí milí, pár obrázkov nakreslili.
(hovoria deti a odovzdávajú svoje kresby)
Preto, že vás radi máme,
spoločne vám zaspievame.
(deti spievajú ľubovoľnú pieseň)
Prispela: Evka
Mám babičku, mám i dedka,
som ich vnúčik, radosť všetka.
K práci privyká ma dedko, naučí ma robiť všetko.
A babička pečie, varí, spolu sa nám dobre darí.
Ježiško, starkým zdravia daj a každý deň im požehnaj.
Každý, kto je malý chlapec, bude raz aj dedko.
Dedka všetci v úcte majú, dedko vie vždy všetko!
Každé dievča bude raz aj milá, stará babka.
Pre nás je od babky pusa ako cukor sladká.
Prispela : Maca
Zasmejme sa...
Babka a dedko si chcú zaspomínať na staré časy
a tak si dohodnú rande .
Dedko príde na dohodnuté miesto s kyticou načas
a babky nikde.
Čaká tri hodiny, potom príde domov
a pýta sa babky:
- Babka, prečo si neprišla?
- Naši ma nepustili...
Máš ešte zuby, babička?
- Nie, už dávno nemám, vnúčik môj.
- Tak mi postráž balíček cukríkov...
Prispela: Martina
Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav letí,
veľa zdravia - šťastia od všetkých detí.
Nech Vám úsmev zdobí Vašu tvár
a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám.
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa
vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s
deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."
Všetky babky tohto sveta majú rady svoje vnúča,
každá robí každý deň všetko preňho, preňho len.
Iba v tom je sila lásky čo ženie svet velikánsky
a drží ho pokope len čo srdce zaklope.
Babka je slnko so strieborným vlasom.
Malé slniečko - to zasa ja som.
Preto sa na svete krásne máme.
Mne svieti babka, a ja babke.
Mladé mamy, staré mamy, natrápia sa veru s nami.
Šijú, perú, varia stále. Raz boli aj ony malé?
Vraj chodili do školy, keď sme tu my neboli.
Čas však ako oblak letí.
Prišla svadba, deti, vnúčatá.
A starosti. To viem sama. Mojej bábe ja som mama.
Ty, že si bola mojej mame mamička?
A ona bola aká? Vari maličká?
Keď mala špenát jesť, veľmi plakala?
A mašľu do vlasov si aj jej viazala?
Mária Haštová: Starej mame
Naša stará mama dobrá, milá,
želáme ti, aby si dlho žila.
Rozprávok aby si mala plné dlane.
My ti sľubujeme: nebudeme plané.
Aby si nám dlho bola zdravá,
dobrá, stále milá, usmievavá.
Jarmila Štítnická: Stará
mama
Ako dobre, stará mama, že si tu a nie si sama,
že ma berieš do náručia ako kvety, ktoré pučia, keď ich
hladká jarné slnko.
Hráš sa so mnou ako s vlnkou hrá sa rybka perleťová,
prv, ako sa v húšti schová.
Mám ťa rada, mám ťa rada, starká moja, starká mladá,
pritúlim si k tebe líčka ako biela holubička.
Mária Topoľská: Naša babka
Naša babka zavčas rána vstáva prvá, celkom sama,
bez budíka, len čo kohút kikiríka,
a o chvíľu cin, cin, cin, štrngne hrnček, bzučí plyn.
Po podlahe zľahučky sem - tam chodia papučky
a potom už rozvoniava v celom byte čerstvá káva.
To sa nám už vesele vyskakuje z postele.
Milan Ferko: Darček
Ivan spravil babke k sviatku dve figúrky maličké.
A ja čo dám na pamiatku svojej drahej babičke?
Dať jej ruže? Kvety zvädnú. Brošňu? Tú si neželá.
Knihu? Málo jej dať jednu a dve hádam priveľa.
Nuž čo - kúpim čokoládu: hocikam ju možno skryť,
veľa nestojí a hlavne - dá sa ľahko rozdeliť.
Ty si tu a ja tam, ja ťa zo všetkých najviac poznám.
Ty si tu a ja tam, a zo všetkých ťa najradšej mám.
Ty si tu a ja tam, si najlepšia zo všetkých starých mám.
Milá babka, dedko, mám vás rád.
Čo všetko ste pre mňa urobili,
nemôžem ani spočítať.
Mária Haštová: Babičke
Každý deň, babička zlatá, znova a vždy znova,
žiada sa mi povedať ti tie najkrajšie slová,
vyjadriť, čo v srdci chovám, ako rád ťa mám.
Daj mi líčko - miesto slov ťa vrúcne pobozkám

similar documents