Beredeneerd aanbod kleuters groepen 1

Report
Voor het eerst naar school…
nieuwe ritme
vertrouwen
veiligheid
regeltjes
plezier
vriendjes
spelen=leren
zelfredzaamheid
kleutervaardigheden
Kennismaken met materialen
Leren? Jazeker! Alles wat we doen,
doen we met vooraf gestelde doelen.
• Vaardigheden voor zelfredzaamheid.
• Samen spelen/samen delen: van individueel
manipuleren tot gezamenlijk rollenspel.
• Communiceren/taal: luisteren naar
verhaaltjes, deze reproduceren, verhaalbegrip,
taalbegrip, rijmen, durven praten in de kring.
Praten met elkaar, praten met leerkrachten.
• Rekenen: vormen, kleuren, hoeveelheden,
meten, wegen, begrippen, tellen en getalbegrip,
bouwen: ruimtelijke oriëntatie, dagritme,
weekritme
• Motoriek: fijne motoriek: kleien, prikken,
kralenplankjes, kralen rijgen, pengreep,
construeren, knippen, tekenen en kleuren met
verschillende materialen, verven, voorbereidend
schrijven.
Grote motoriek: rennen, huppelen, springen,
klimmen, balanceren, lenigheid, bewegen op
muziek, fietsen, steppen, balvaardigheden,
ruimtelijke oriëntatie.
• Beeldende activiteiten: tekenen, kleuren,
schilderen, knutselen, kleien, construeren.
• Muzikale vorming: zingen, ritme-oefeningen,
kennis van instrumenten, dansen.
• Drama: kleine toneelstukjes, voorspelennaspelen, gevoelens uitbeelden.
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: omgaan met
kinderen en leerkrachten, beleefdheid,
respect voor de ander, kunnen delen, voor
jezelf op komen, gevoelens durven uiten,
gevoelens onder woorden kunnen brengen,
leren omgaan met verplichtingen, “nee”
durven zeggen als een ander iets doet wat je
niet wil, anderen troosten/helpen, ruzietjes
verbaal leren oplossen.
• Een stukje Godsdienst komt aan bod bij kerkelijke
feesten, maar ook als kinderen zelf vragen stellen over
God/geloof, bij de doop of H. Communie van
broertjes/zusjes, maar ook als kinderen in de Ramadan
zitten of anderszins met Godsdienstige zaken bezig zijn.
• Vaardigheden als creativiteit, fantasie, zelfstandigheid
zitten verweven in alle lessen en activiteiten.
• Als we thematisch werken komen er van alle
vaardigheden en vakgebieden activiteiten aan bod.
• Verder zijn er materialen waarmee bovengenoemde
vaardigheden getraind/geoefend kunnen worden.
• En het smartboard als aanvullend en ondersteunend
materiaal.
• Cito-toetsen, rapportjes, 10-minutencontact.
Wie is er in de groep?
• Dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid ligt in
handen van de groepsleerkracht(-en).
• Eenmaal per week komt muziekjuf Fabiënne Kortooms
muziekles geven.
• Onze school is een opleidingsschool van de PABO: we
hebben dus regelmatig PABO-stagiaires in de klas. Ook
komen er wel eens studenten SPW of scholieren van de
middelbare school voor snuffelstages.
• Mocht de leerkracht onverhoopt ziek worden of door
andere omstandigheden even niet kunnen werken, dan
wordt er vervangen door iemand uit de MosaLiravervangerspool.
Dagopening,
elke dag weer!
Helpers kiezen, een meisje en een
jongen.
Wat gaan we doen vandaag?
Dagritmekaarten.
We werken thematisch, meestal
gepland, soms spontaan.
Wij beginnen te werken vanuit de
kiesrijtjes
Materiaal verkennen, hoe klikt alles
vast? En wat wordt het dan?
Bouwen: construeren en ruimtelijk
inzicht. Natuurlijk met de trein erbij!
De poppenhoek
verandert een paar
keer per jaar: het
wordt een
stoomboot,
kerststal, winkel,
reisbureau…..
Op de grond speel je toch het fijnst.
Eigenlijk gingen we liever weer in de
poppenhoek, maar soms moeten we doen
wat de juf zegt, want we moeten met alles
leren werken.
Dansen en zingen, dat is ook leuk!
Puzzelen: eerst de hoekjes, dan de
kantjes, dat hebben we al geleerd.
Altijd fijn, tekenen! Soms met
potloden, dan weer met krijtjes, en
later in het jaar stiften!
Lekker kleien, heel goed voor de motorische
ontwikkeling! We maken pizza’s, taarten of….ijsjes!
Wij gebruiken sinds vorig jaar het smartboard. Vaak
doen we er lesje op, maar als we moe zijn zet de juf
een filmpje van schooltv op.
We mogen altijd naar
de wc, wel even een
ketting pakken of een
kaartje, dan weet de
juf dat er iemand aan
het plassen of poepen
is. Nu we vier jaar zijn,
kunnen we zelf onze
billen vegen.
Met mooi weer zijn
we veel buiten, maar
anders gaan we drie
maal per week
gymmen in de
speelzaal. Zorgt u voor
gymschoentjes? Graag
met klittenband,
zodat de kleuters ze
zelf aan kunnen
trekken.
10-uurtje! Gewoon
wat fruit of een
boterhammetje, een
bekertje sap, water of
zuivel. We gaan er van
uit dat de kleuters een
goed ontbijt voor
schooltijd hebben
gehad en om 12 uur
gaan ze lunchen.
Kleuters leren veel van spelen, als het even kan lekker
buiten. Goed voor de motoriek, ruimtelijk inzicht en
omgaan met elkaar.
Huisjes, een podium, een glijbaan, en vaak haalt
de juf de fietsjes uit. Bij mooi weer spelen we in
de zand!
Als we samen ergens heen lopen, doen
we dat netjes in een rij.
Houd het prikbord tegenover de deur en de linker
deurpost in de gaten! Daar hangen de nieuwtjes,
vragen om hulpouders, berichtjes enz.
Julie krijgen allemaal om de beurt een
logeetje: hoera, Pompom mag mee!!
Hulpouders.
• Zonder jullie zijn we nergens!! Vandaar dat we
een beroep op u doen….. We zoeken ouders voor
de verkeersbrigadiers, luizenouders, leesouders,
knutselouders, “taxi-chauffeurs” voor uitstapjes,
computerouders en bieb-ouders…….. En: één
mama/papa die dit alles wil coördineren om zo
de leerkrachten een hele brok werk uit handen te
nemen, de zgn. klassenouder. U krijgt een
formulier met alle info en dan kunt u zich
opgeven. Bij voorbaat heel veel dank!
Kennismakingsgesprekje
• Alle ouders van nieuwe kinderen krijgen een
intredeformulier mee naar huis. Op dat formulier
worden vragen gesteld over de baby- en
peutertijd van uw kind. We zouden het erg fijn
vinden als u het formulier thuis wilt invullen en
terug geeft aan de juf, dan maken we gelijk een
afspraak voor een gesprekje; we kunnen elkaar
dan nader leren kennen en de leerkracht kan zich
een nog beter beeld van uw kind vormen naar
aanleiding van het ingevulde formulier. Dank u.
Van harte bedankt voor uw
aandacht.
Wij wensen uw kleuter en u als
ouders een heel fijn eerste jaar op
de Basisschool toe!!

similar documents