ACT-TOOLKIT

Report
ACT-TOOLKIT: INNOVATIE VAN LOB MET ACT
VvSL congres ”Van starten tot innoveren”
6 november 2014 in Utrecht
Albert de Folter en Tom Luken
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Even voorstellen ………………..
▀
Partners in innovatie
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Participatiegroep
•
NSvP
(Nederlandse Stichting voor Psychotechniek)
•
Noloc
(Ned. Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consultants)
•
NVS – NVL
(Nederlandse Vereniging voor Schooldecanen en Leerlingbegeleiders)
•
VvSL
(Vereniging voor Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders)
•
UvA
(Universiteit van Amsterdam)
•
LAKS
(Landelijk Aktie Komitee voor Scholieren)
•
Profiel ASL
(Loopbaanadviesbureau)
•
Fontys Hogescholen
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Context
•
Veel inspanningen en verbeteringen op het gebied van LOB
•
Toch vallen evaluaties en effecten tegen
•
Studiekeuzestress
•
De noodzaak van psychologische flexibiliteit
•
Nog veel theoretische en praktische vragen
•
Daarom verder zoeken naar verbeteringen!
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Grondslagen ACT
Acceptance and Commitment Therapy
•
Gedragstherapie
•
Functioneel contextualisme
•
Relational Frame Theory
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Kernprocessen ACT
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Hoofdelementen van de innovatie
•
ACT elementen vertalen naar (studie-) loopbaanbegeleiding
•
ACT verder toegankelijk maken voor doelgroep van
jongeren
•
Methode integreren met bestaande methoden (o.a. CDDQ)
•
Aandacht voor de ontwikkeling van de begeleider
•
Aandacht voor studiekeuze educatie
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
CDDQ
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Toepassingen CDDQ
•
Als selectiemiddel voor het screenen van leerlingen met (mogelijke)
keuzeproblemen
•
Als selectiemiddel voor het gebruik van de tools
•
Als nulmeting van keuzeprocessen in de bovenbouw
•
Als voortgangs- en evaluatie instrument van begeleidingsmethoden
•
Als middel om ouders bij de keuze van hun kind te betrekken
•
Als hulpmiddel bij een intakegesprek voor loopbaanprofessionals
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Toepassingen tools
•
Individueel, kleine groep, klassikaal
•
Binnen bestaande methode of binnen bestaand
mentoruurprogramma selecteren van enkele tools
•
Binnen zelf samen te stellen korte ACT toolkit trajecten
•
Binnen langere ACT toolkit trajecten (voor loopbaanprofessionals)
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Project volgen?
•
Artikelen in vakbladen voor decanen en
loopbaanadviseurs
•
Website van de NSvP: www.innovatiefinwerk.nl
•
Er komt een aparte projectwebsite
•
Nieuwsbrief “Een ACT toolkit voor LOB”aanvragen via:
[email protected]
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie

similar documents