Presentatie Enkelblessures

Report
Sandra Welting-Heij, fysiotherapeut
Annemieke Koning, sportmasseur
EHBSO
Vijf belangrijke regels:
• Let op gevaar
• Ga na wat de sporter mankeert
• Stel de sporter gerust en zorg voor beschutting
• Zorg voor deskundige hulp
• Help iemand op de plaats waar hij/zij ligt
EHBSO: kneuzing en verstuiking
Ontstaan:
 Kneuzing: beschadiging van weke delen tussen huid
en bot.
 Verstuiking: omzwikking van gewricht
Verschijnselen verstuiking:
1. Zwelling
2. (blauwe) verkleuring
3. Pijn
4. Onvermogen lichaamsdeel te gebruiken.
Actie:
ICE regel:
1. ICE is koelen: coldpack, water of ijs. Minimaal 10 min.
2. I: Immobiliseren
3. C: compressie: drukverband
4. E: elevatie, hoog leggen.
•
•
•
Koelen eerste 48 uur, enkele malen per dag.
Drukverband 48 uur laten zitten
Bij twijfel ernstig bandletsel of bij aanhoudende pijn: arts
raadplegen
EHBSO: botbreuk en ontwrichting
Verschijnselen:
• Pijn
• Onvermogen lichaamsdeel te gebruiken
• Zwelling
• Soms krakend geluid of knap gehoord
• Soms abnormale stand, abnormale beweeglijkheid
of uitwendige wond.
• BELANGRIJK: leek kan verschil tussen botbreuk
en ontwrichting vaak niet zien!!
Actie:
 Zorg voor deskundige hulp
 Zorg dat de sporter niet afkoelt
 Houd het getroffen lichaamsdeel onbeweeglijk
 Geeft steun en rust
 Bij open botbreuk: snelverband op de wond
Enkelblessure
Een sporter gaat tijdens een wedstrijd/training door zijn
enkel. Wat doe je:
 vraag wat er precies gebeurd is
 Inspecteer de enkel (dik? Stand?)
 Heeft de sporter iets horen kraken/knappen
 Breng, indien situatie het toelaat, sporter naar de kant
Enkelblessure (2)
Sporter iets aan laten trekken tegen afkoeling
Been hoog leggen evt steunen met bijv tassen
Koelen:
 Bij voorkeur met coldpack.
 nooit direct op de huid, altijd doek, shirt o.i.d
ertussen.
 Minimaal 10 min. Beter 20 min
 Bij koelen met water bij voorkeur het water niet direct
op de huid laten stromen. (sok of handdoek ertussen)
 Iemand blijft bij de sporter
Enkelblessure (3)
Compressie: drukverband
 Tegen zwelling
 Laag synthetische watten (2 of 3 lagen over elkaar). Ruim aanleggen
 Elastische zwachtel er stevig omheen winden.
 In de richting van het hart zwachtelen.
 Aan boven en onderkant 2 cm synthetische watten vrij houden
 Hiel mee zwachtelen
 Vastzetten met tape/pleister
 48 uur laten zitten
 Bij tintelingen, (blauw) verkleuring en/of koud worden achterliggende
delen (stuwing), verband verwijderen en opnieuw aanleggen
Enkelblessure (4)
Advies: ga langs de huisarts.
In ieder geval:
 Als de enkel kraakt tijdens het ongeluk.
 Als de sporter niet direct meer op de voet kan staan.
 Als de enkel zeer snel erg dik wordt.
 Als er een vreemde stand is.
 Als er een open wond is ontstaan
 Als je twijfelt over de ernst
Tot slot
 EHBO trommel in de ballenkast
 Cold packs in de vriezer achter de bar en bij de
beheerder
 Vereniging is zelf verantwoordelijk voor de EHBO
(niet de beheerder)

similar documents