Kommagebruik

Report
KOMMAGEBRUIK
• Als de zin lang en/of ingewikkeld is.
• Als er een pauze is als je de zin leest.
• Als de lezer de zin verkeerd zou kunnen
interpreteren
– “De jongens die te laat kwamen, kregen straf”
– “De jongens, de te laat kwamen, kregen straf”
• Om het verband tussen twee zinsdelen extra te
benadrukken (aaneenschakelen van zinnen)
– “Pas op, Tom!”
• Voor de afkortingen “enz.”, “etc.” en “e.d.” komen
geen komma’s, omdat die afkortingen
opsommingen afsluiten
OPSOMMINGEN
• “Zij eet bananen, aardbeien, appels, kersen en
druiven.”
– Er is een komma als dingen op gesomd worden
(tussen ieder ding dat opgesomd word)
– Er is of te wel een komma of te wel her woord
“en”
– In het Engels is er soms nog een komma, ook al
word het woord “en” gebruikt. In het Nederlands
niet.
TUSSEN GELIJKWAARDIGE
BIJVOEGELIJKE NAAMWOORDEN
• “Ik eet een lekkere, rode, sappige appel.”
– Als iets omschreven word met het gebruik van
meer dan een bijvoeglijk naamwoord, dan moeten
er komma’s komen om ze uit elkaar te halen.
– Tussen alle gelijkwaardige bijvoeglijke
naamwoorden komt een komma, maar niet tussen
het laatste bijvoeglijk naamwoord en het
zelfstanding naamwoord.
– Het is het zelfde in het Engels.
VOOR EN NA EEN BIJSTELLING
• “Simon, de zoon van Hugo, was aan het eten.”
– Als iets word vernoemd en er bijstelling bij komet
dan komt dat tussen komma’s (kijk naar
voorbeeld).
– Als er iets word toegevoegd over het onderwerp,
dan komt wat er toegevoegd word na en voor een
komma.
– Het is het zelfde in Engels
VOOR EN NA EEN UITBREIDENDE BIJZIN
• “De toeristen, die geen Nederlands kunnen,
vinden het moeilijk om hun eten te bestellen.”
– Als er nog een omschrijving (uitbreidende bijzin)
komt dan gaat die tussen komma’s. (Na en voor
een komma).
– Het is het zelfde in het Engels
NA DE AANHEF (BRIEF)
• “Geachte mevrouw,”
– Op het begin van een brief, na dat de persoon
aangesproken is komt er een komma.
– Het is het zelfde in het Engels.
VOOR EN/OF NA EEN AANSPREKING
• “Luister, Dries, ik moet je iets vertellen”
• “Pieter, kan je even hier komen?”
• “Wat vind jij van chocolade, Papa?”
– Voor en na dat iemand aangesproken word komt er
een komma.
– Als de naam van de persoon die aangesproken is op
het begin of einde van de zin is dan komt er of te wel
een komma voor, of te wel een komma na.
– Als de naam van de aangesproken in het midden van
de zin word vernoemd, komt er voor en na de naam
een komma.
– In het Engels komen hier geen komma’s
TUSSEN TWEE PERSOONSVORMEN
• “Wat hij gedaan heeft, is echt niet geschikt.”
– Heeft en is zijn twee naast elkaar staande
persoonsvormen, dus er komt een komma tussen
om te zorgen dat de lezer niet in de war geraakt.
– Er komt alleen een komma tussen als de
persoonsvormen naast elkaar staan.
– In korte zinnen word tussen twee
persoonsvormen vaak geen komma gezet.
– Soms word dit in het Engels gedaan, maar niet
altijd.
VOOR VOOEGWOORDEN
• “Hij dacht er lang over na, aangezien hij veel
tijd had.”
– Voor voegwoorden zoals: “hoewel”, “omdat”,
“zodat”, “opdat”, “indien”, “maar”, “aangezien” en
“terwijl” is meestal een komma geplaatst.
– In het Engels word in deze situatie altijd een
komma geplaatst.
TUSSEN KORTE HOOFDZINNEN
• “De kinderen moeten eerst de tekst lezen, dan
moeten ze vragen beantwoorden, vervolgens
moeten ze hun antwoorden laten corrigeren.”
– Als er verschillende korte hoofdzinnen zijn, dan
komt er tussen iedere hoofdzin een komma.
– De hoofzinnen worden ook vaak verdeeld met
woorden zoals “dan” of “vervolgens”
– Het is het zelfde in het Engels
BIJ INTERJECTIE
• “Hij heeft zich niet aan zijn woord gehouden,
helaas.”
– Voor en/of na interjectie komt er een komma.
– Als de interjectie op het begin of einde van de zin
is dan komt er of te wel een komma voor, of te wel
een komma na.
– Als de interjectie in het midden van de zin word
vernoemd, komt er voor en na de naam een
komma.
– Het is niet altijd hetzelfde in het Engels
NA CITATEN
• “Ik wil niet meer”, zei hij.
• “Ik kom er aan!” riep hij.
– Als er voor het aanhalingsteken een ander
leesteken staat, dan komt er na het
aanhalingsteken geen komma meer.
– Als er voor het aanhalingsteken geen leesteken
staat, komt er nad het aanhalingsteken wel een
komma.
– In het Engels zijn er bijna nooit komma’s na
citaten.

similar documents