B3 T1 Glucose als grondstof

Report
Thema 1 Stofwisseling
Basisstof 3
K4
-Planten nemen anorganische stoffen op
uit het milieu; water, mineralen, CO2 en
zuurstof.
-Maar ze bestaan uit veel organische
stoffen.
 Zo bestaan ze uit de volgende organische
stoffen:

-koolhydraten

bijv. glucose, suiker, zetmeel, cellulose

-eiwitten

-vetten

-Bij fotosynthese ontstaat een energierijke,
organische stof (glucose) uit de
anorganische stoffen CO2 en water.
-Planten kunnen glucose omzetten in
andere organische stoffen:
suiker, zetmeel, cellulose, eiwitten en
vetten
-Glucose kan omgezet worden tot suiker.
-Suiker kan (opgelost) naar alle delen van de
plant worden vervoerd.
-Bijv. van de bladeren naar de wortels.
-Glucose kan ook omgezet worden in
zetmeel.
-Het wordt tijdelijk opgeslagen in bladeren.
-Daarna kan het langer worden opgeslagen
in ondergrondse plantendelen.
-Glucose kan ook omgezet worden in
cellulose.
-Dit komt voor in de celwanden van cellen.
-Glucose kan ook omgezet worden (samen
met nitraat) in eiwitten.
-Nitraat is een voedingszout voor planten.
-Planten nemen nitraat op uit bodem.
-Eiwitten kunnen worden
opgeslagen in zaden.
-Glucose kan ook omgezet worden in vetten.
-Bij sommige planten komen in de zaden
veel vetten voor.
-Bijv. zonnebloempitten, pinda’s, noten.
-Het vormen van al deze organische,
energierijke stoffen noemen we assimilatie.
-Het komt niet alleen bij planten voor.
-Ook bij andere organismen.
 -Veel van deze organische stoffen die uit
glucose ontstaan, doen dienst als
bouwstoffen;
 ze worden gebruikt bij de vorming van
cellen en weefsels.
 -Daarnaast doen ze dienst als
brandstoffen; Ze worden gebruikt bij de
verbranding.
Huiswerk
-Maak opdr. 11 in werkboek.

similar documents