Slide 1

Report
A turizmusfejlesztés területi
kohézió szempontú értékelése
Szabó Pál PhD. (Pannon.Elemző Kft.)
vezető értékelő
Tartalom
I.
Az értékelés célja, tárgya
II. Szakpolitikai kontextus
III. Országos szintű fejlesztések, eredmények
IV. Egészségturisztikai fejlesztések K-M.o.-on
V. Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) fejlesztése
Az értékelés célja, tárgya
Értékelési szempontok (kohéziós):
1. Fejlesztési célok
2. Fejlesztések értékelése
3. A térségi fejlesztési szerepek értékelése
 Javaslatok
7 Regionális Operatív Program (ROP)
turisztikai fejlesztések: attrakció, szálláshely, TDM
2724 turisztikai pályázat, 983 nyertes
keret 300 Mrd Ft, igény kb. 407 Mrd Ft, megítélt kb. 213 Mrd Ft (2012.08.)
3 értékelési dimenzió:
- országos szint (ROP turisztikai konstrukciók)
- egészségturizmus (Kelet-Magyarország)
- Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ)
Szakpolitikai kontextus
Célok kohéziója (2007-2013)
2014-2020:
• új OFTK: Magyarországon a turizmusfejlesztés fontos, kiemelt fontosságú
az egészségturizmus
• új turizmusfejlesztési koncepció (NTS 2020) – szakmai egyeztetés
• hazai turisztikai törvény – előkészítés alatt
Országos - ROP turisztikai fejlesztések 1
Országos turizmusfejlesztési célokat a ROP-ok döntően leképezték
Hét ROP - turizmusfejlesztési célok:
- vertikális és horizontális kohézió a célok között
- fő ágazati preferenciák: kulturális, egészségtur., de több más is
- minőségi szálláshely, TDM gyarapítás – egységesen cél
- gyenge területi/települési preferenciák
- vertikális és horizontális koordináció vegyes
 országos stratégia kialakítása
 vertikális és horizontális partnerség, koordináció erősítése
 területi szempontú turizmusfejlesztési célok meghatározása
 komplex fejlesztések,
 multiplikátor hatások, szinergiák fokozása (foglalkoztatás, gazdaság, szolgáltatás-fejlesztés)
Országos - ROP turisztikai fejlesztések 2
Turisztikai konstrukciók kereteinek megoszlása:
- Attrakció fejlesztés (kb. 75%)
- Szálláshely fejlesztés (kb. 20%)
- TDM (kb. 5%)
Területi különbségek a turisztikai támogatások megoszlásában
Fejlesztési
forrásmegoszlás
Fejlesztési forrásmegoszlás
1,00000000e+010
10
md Ft
5,00000000e+009
500
millió Ft
100
millió Ft
1,00000000e+009
Attrakció-fejleszés
Szálláshely-fejlesztés
TDM-ek fejlesztése
Egy lakosra jutó kifizetések
19 000 - 23 000 Ft
15 000 - 18 999 Ft
11 000 - 14 999 Ft
7 000 - 10 999 Ft
3 000 - 6 999 Ft
(2)
(3)
(3)
(4)
(8)
.
Országos - ROP turisztikai fejlesztések 3
Attrakció fejlesztés:
- kulturális, egészségturizmus (!) illetve ökoturizmus dominanciája
- kevés projekt volt: területileg komplex ill. komplex élmény
 definiálni, támogatni kell
- nincs kiemelkedő jelentőségű attrakció fejlesztés
 szükséges jelentős attrakció-fejlesztés
- kevesebb új és sok ráfejlesztés
 projektgenerálás fokozása és innovációk támogatása
- területi szempontok nem mindig érvényesültek
 területi kohézió érvényesítése (pl. területi bírálat)
Országos - ROP turisztikai fejlesztések 4
Szálláshely fejlesztés:
- minőségi, országos céloknak megfelelően
- egyoldalú, piaci feszültségek
 előzetes értékelés szükségessége
- területi koncentráció nem változott
 erős szakmai indokok újnál, attrakciókhoz kapcsolás
- önerő - ?
- területi különbségek
 területi szempontok (regionális, lokális) érvényesítése
területi kohézió: attrakció és szálláshely fejlesztések
összehangolása
Országos - ROP turisztikai fejlesztések
TDM – Turisztikai Desztináció Menedzsment:
-
számbeli gyarapodás, országos céloknak megfelelően
-
a fejlesztési folyamat több problémával küzdött, de a
rendszer kiforrott idővel (regisztráció stb.)
-
súlyuk szerény volt, de perspektivikus és pozitív irány
-
tradicionális helyeken jöttek létre, előzmények voltak
-
számos kérdés: finanszírozás, önkormányzatok szerepe

mielőbbi jogi rendezés szükséges

projektgenerálási szerep erősítése javasolt
Országos - Fejlesztési szereplők
- legtöbb támogatást a vállalkozások kapták (pályázatok kb.
fele); önkormányzatok, állami szervezetek – kiemelt
projektekben
- önkormányzatok – vállalkozó vagy szabályozó?;
profit vagy értékőrzés?; települési, térségi hatás
- Projektgazdák 10%-a visszalépett – válság hatása(?)
- horizontális együttműködés gyenge (kapcsolatok hiánya,
bizalmatlanság, egyéni érdekérvényesítés, szervező erő
hiánya stb.) – pénz motivál...
- TDM-k felértékelődése
 Pályázatok külön célcsoportoknak
 Többszereplős projektek támogatása
Országos - Pénzügyi fenntarthatóság
Kritikus elem!
- rossz projekttervezés (formája, helye, keresletbecslés) -
tervezettől elmaradó látogatószám
- esetenként merev pályázati elbírálási szabályok,
szempontrendszer (projekt-átcsúszások)
- gazdasági válság hatásai!
 reálisabb keresletbecslésre szorítás
 szigorúbb pályáztatási elbírálási rendszer
Egészségturizmus fejlesztése K-Mo-on
Egészségturizmus Kelet-Magyarországon:
- 205 pályázat, 31 Mrd Ft
- 45 attrakció, 26 szálláshely, 3 TDM nyertes
- területi koncentrációk
- Egészségtur.: stratégia szerint, de eltérések, problémák is
- szinergia: közlekedés, város rehab., egészségügyi fejl.-ek
Nyertes pályázatok száma
A leszerzõdött összeg nagysága
10
3 milliárd Ft
5
2 milliárd Ft
1
kmo_telep_poly by nyertes_db
nyertes pályázattal rendelkezõ tel.
(44)
nyertes pályázattal nem rendelkezõ tel. (1209)
300
milliárd
300
millióFt
Ft
kmo_telep_poly by _32_Leszerzõdött_összeg
szezõdéssel rendelkezõ tel.
(36)
szerzõdéssel nem rendelkezõ tel. (1217)
Egészségturizmus fejlesztése K-Mo-on - Fürdők
Mezőkövesd
Bogács
Nyíregyháza
Cserkeszőlő
Balmazújváros
Mórahalom
Makó
Berettyóújfalu
Egészségturizmus fejlesztése K-Mo-on - eredmények
8 fürdőfejlesztés – helyi felmérés:
- összesen közel 8,5 milliárd Ft (4,1 milliárd Ft uniós támogatás)
- új fürdő (Makó), felújítás, bővítés - strand, családi élményfürdő
- jó minőségű fejlesztése
- kapcsolódó fejlesztések a településen
(még nem gyógyhelyek, további kapcsolódó fejlesztések helyi cél)
- szálláshely-fejlesztés elmaradása
- változó látogatottság, időbeli koncentráció némileg oldódott
- verseny hazai vendégekért; és a külföldiek?
- helyben sikeresnek ítélik meg, bizakodás
- megtérülés???
Egészségturizmus fejlesztése K-Mo-on - Javaslatok
 Egészségturizmus gyógyfürdőkön túl mutat
 Szorosabb együttműködés egészségüggyel
 Magán és közellátás rendezése
 Minőségbiztosítás (gyógyhatás), akkreditáció kell
 Minősítési rendszer kidolgozása
 Gyógyhely támogatása (komplex egészségügyi formák,
kiszolgáló egységek stb.)
 Területi harmónia (területi szóródás /hasonló profil/ koncentráció /más profil/, kapcsolódó szálláshely, környezetbe
illeszkedés stb.)
BKÜ fejlesztése - jellegzetességek
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (turisztikai
régió)
• 179 település
• 274e lakos, 240e üdülőtulajdonos
• hazai vendégéjszakák 20%-a(4,3millió)
•
fejlesztéspolitikai tervezés kiemelten
kezeli (jogszabályok)
DE
• a fejlesztések végrehajtása szétszabdalt
(3 régióban és 3 ROP-ban van)
• Balaton Fejlesztési Tanács koordinációs
szerepe!
BKÜ fejlesztése – célok, eszközök
Célok:
- szezon időbeli nyújtása
- területi koncentráció oldása
- minőségi turizmus erősítése ill. fenntartható turizmus
Fejlesztések:
• 381 turisztikai pályázat
• 153 sikeres pályázó
• 18 Mrd Ft megítélt támogatás
-
kevés turisztikai forrás, szétdarabolva, bár külön kiemelve
sikeres pályázatok, kis volumenűek, kisebb eredmények
összekapcsolt (komplex) fejlesztések nem jellemzőek
horizontális partnerség nem igazán érvényesült
BKÜ fejlesztése – célok, eszközök
Attrakció fejlesztés:
kulturális, fürdő, vízi – szezon hosszabbítás (is)
Szálláshely:
minőségi fejlesztés, de szerény volumen, támogatás fontos,
magánszállások lemaradása
TDM (országban 28%):
előzmények, sokféle output, sikeresek
Kapcsolódó fejlesztések: közlekedési infra
fejlődött, de vannak hiányosságok is
A leszerzõdött összeg nagysága
3 milliárd Ft
2 milliárd Ft
300300
millió
Ft Ft
millió
bku
- Szezon hosszabbítás működik
- Területi koncentráció nem csökkent
- Minőségi turizmus erősödött
szerzõdéssel rendelkezõ település
(41)
szerzõdéssel nem rendelkezõ település (138)
BKÜ fejlesztése - projektek
éééé
BKÜ fejlesztése - eredmények
Nyolc attrakció-fejlesztés – helyi felmérés:
•
szezonhosszabbítási cél
•
jó projektötletek
•
új/ráfejlesztés
•
előzetes piacfelmérés (kereslet, konkurencia)
•
illeszkedés stratégiákba
•
általában jó fejlesztések
•
újak (látogatók)
•
vegyes kommunikáció
•
jó megközelíthetőség
•
jó kapcsolódó infrastruktúra
•
más fejlesztésekkel kapcsolat vegyes
•
környezetbe illeszkedés jó
•
más hasonló szolgáltatásokkal kapcsolat vegyes (rossz)
BKÜ fejlesztése - Javaslatok











Kiemelt státusz figyelembevétele
Turisztikai súlyának megfelelő támogatás
Kiemelt attrakciók támogatása
A térség egységes fejlesztése turisztikai szempontból
Fejlesztések koordinációjának erősítése (BFT)
Projektgenerálás
Szezon megtartó és szezonhosszabbító fejlesztések
Területi koncentráció oldása, komplex projektek (parti és
belső fejlesztések összekapcsolása)
Mennyiségi és minőségi turizmus (pl. magánszálláshely)
Közlekedési fejlesztések
Marketing
Köszönöm a figyelmet!

similar documents