Business case als besluitvoorbereidend instrument

Report
Michiel van Geloven
april 2012
de business case
 een van de eerste stappen in een project
 analyse van kwalitatieve en kwantitatieve kosten en
baten
 gericht op een zorgvuldige afweging: wel doen of niet
doen?
 eventueel afweging van alternatieven
 mee laten lopen tijdens het project!
business case & life cycle
BC
BC
mogelijke aanleiding(en) voor business
case in relatie tot ELO/DLWO
 vraag naar meer didactische mogelijkheden
 wens voor meer flexibiliteit
 steeds verder oplopende licentiekosten
 groeiende hardware-honger
 technische instabiliteit
 hoge support-kosten
 etc.
business case voor ‘ELO exit’
projectkosten én exploitatiekosten
 exit-kosten huidige ELO (project)
 exploitatiekosten huidige ELO
 implementatie nieuwe oplossing (project)
 exploitatiekosten nieuwe oplossing
waaruit bestaan exit-kosten
 tijdelijk ‘dubbele diensten’
 exploitatiekosten oud én nieuw
 migratie van data
 veiligstellen historische gegevens
exploitatiekosten ELO
 licentie(s) en onderhoudscontracten
 hardware
 storage
 technisch en functioneel beheer
 gebruikersondersteuning
 hidden costs
 tangible costs
nieuwe oplossing
 complex project: meestal geen 1:1 vervanging (zie
verhaal Hans Ogg)
 vraagt extra resources (tijd, geld, menskracht)
€ balans opmaken
 projectkosten: eenmalig
 exploitatiekosten: jaarlijks!
 voorbeeld:
kwantitatief
Oude ELO
Jaar 0
Jaar 1
1.000.000
1.000.000
Projectkosten
Jaar 3
600.000
600.000
600.000
2.600.000
600.000
600.000
1.000.000
Nieuwe
DLWO
Totaal
Jaar 2
1.000.000
 theoretische ROI: 5 jaar
Q balans opmaken
kwalitatief
ELO
DLWO
Didactische flexibiliteit
o
+++
Gebruikersgemak
+
+++
Interface met andere
systemen
+
++
BYOD
-
+++
Tangible benefits
o
++
Etc.
Totaal
Enkele observaties
 na >10 jaar Blackboard is het lastig docenten mee te
krijgen!
 zoektocht naar een nieuwe / andere oplossing
(DLWO) kan complex zijn
 ‘winst’ is lastig te verzilveren
 veel instellingen hebben geen inzicht in wat de ELO
kost
Stellingen
1.
2.
3.
4.
5.
het denken in opbrengsten levert meer op dan het
denken in kosten
niemand durft als eerste afscheid te nemen van
Blackboard
er zijn geen out-of-the-box oplossingen voor een
nieuwe DLWO
de tijd is voorbij dat grote instellingen met één
ELO/DLWO uit de voeten kunnen
de tijd is voorbij dat alle HO-instellingen met
dezelfde ELO/DLWO uit de voeten kunnen
[email protected]
06 2237 2840
@MvanGeloven
www.interimichiel.nl

similar documents