Presentatie Tinten Welzijnsgroep

Report
Professionals
als sleutel tot succes
Programma
Inloop en kennismaking
De professional in een veranderende context
Succesvol veranderen
Het fundament van een leergemeenschap
Discussie
Welke sleutels nemen we mee
Opening en kennismaking
Wat is jouw sleutel tot succes?
Tinten Welzijnsgroep
Context: wat speelt er?
Decentralisatie Jeugdzorg
AWBZ-begeleiding naar WMO
Passend onderwijs
Participatiewet
Participatiemaatschappij
Uitgangspunten
De wijk is van iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen
Benutten eigen kracht
Eigen verantwoordelijkheid
Vitale buurt: goed voor burgers, maatschappelijke
instellingen en overheid
Oefening veranderen
Hoe vond je om deze oefening te doen?
6-6-6
Vul de eenheid in:
Bestuurder voorbereiden verandering 6…….
Manager bijpraten teamleider 6……
Medewerkers informeren 6 …….
Werkbare elementen
Veranderen
Wat vragen we van de nieuwe professional
Vaardigheden
Attitude
Kennis
Aanpak Tinten  Signs of Wellbeing
Wat is Signs of Wellbeing (SoW)?
Vragende benadering
Manier om te praten over dingen die moeilijk zijn
Praktiserend vanuit een houding van bescheidenheid
over wat we denken te weten> cliënt = expert
Gebouwd op praktische principes
Ondersteund door een basis van vaardigheden
Basisprincipes SoW
Respecteer een ieder als iemand die het waard is
om mee te werken
Werk samen met de persoon niet met het probleem
Besef dat samenwerken ook mogelijk is wanneer
dwang vereist is
Erken dat in elke situatie positieve aspecten
aanwezig zijn
Blijf welbevinden centraal stellen
Ga na wat de klant/doelgroep/medewerker wil en kan
Regels SoW
Als het niet stuk is, ga het dan niet repareren
Als je weet wat werkt, doe dat dan vaker
Als het niet werkt, doe het dan niet nog een keer,
doe wat nieuws
Little Ray goes blind:
http://www.youtube.com/watch?v=ayl2X5zfUAk
Oefening Krachten-interview
Tweetal: interviewer – ander vertelt: 2 x 3 minuten
Bedenk waar je het meest trots op bent in je werk
De ander vraagt door, tot detail, op wat hij/zij gedaan heeft
(gedrag) en blijft vasthoudend
Als hij/zij over minder goede dingen begint:
Ga terug naar krachten
Afrondende vraag: Als ik aan … zou vragen wat hij vindt dat je
goed gedaan hebt, wat zou hij/zij dan zeggen?
Werkbare elementen
Signs of Wellbeing:
Discussievragen
Wat vragen we van de nieuwe professional
Vaardigheden
Attitude
Kennis
Aanpak Tinten  leergemeenschap
‘Big Five’
Jeugd
decentralisatie jeugdzorg
AWBZ
LVG
Participatie
Werk en inkomen
WMO
Ouderen, welbevinden centraal
GGZ
Overheveling naar WMO
Opleiden
I Vaardigheden: gespreksvoering (vraagverheldering, confrontatie), eigen kracht.
Ook aandacht voor privacy en veiligheid.
II Kennis: Jeugd, Ouderen, Participatie (kennisgebieden van huidige organisaties in ST,
aangevuld met VKB), GGZ, AWBZ (LVG zorgzwaarte 1 en 2).
Drie niveau’s: (1) basis, (2) specifiek, (3) diepgaand
II
I
3. diepgaand
3. diepgaand
3. diepgaand
3. diepgaand
2. specifiek
2. specifiek
2. specifiek
2. specifiek
1. basis
1. basis
1. basis
1. basis
Opleiding teamleden
Uitgangspunten voor leden Sociaal Team
Maatwerk
Afhankelijk van wijkprofiel wordt maatwerk geleverd: opleidingsniveau 2
en 3 worden aanvullend ingezet.
3
2
1
Samenwerken aan ontwikkeling
Ontwikkeling basis- en verdiepingstrainingen:
Hanze Hogeschool Groningen
NJI
Lentis
MEE
CMO
Werkbare elementen
Het fundament van een leergemeenschap:
Discussievragen
Van plan naar uitvoering
Hoe neem je medewerkers mee in deze nieuwe beweging?
Kortom: wat hebben we gedaan?
Inloop en kennismaking
De professional in een veranderende context
Succesvol veranderen
Het fundament van een leergemeenschap
Welke sleutels nemen we mee
Welke sleutels neem je mee naar je
eigen organisatie?

similar documents