presentatie - Platform Beter Benutten

Report
Beter Benutten-aanpak
Uitgangspunten Beter Benutten (2011-2014)
•
•
•
•
•
•
•
•
Volwaardige pijler naast bouwen
Efficiënt gebruik & optimale benutting bestaande infra
20% minder files op de drukste knelpunten en groei op het spoor
Maatwerk per gebied: 300 maatregelen in 12 regio’s
Regionale focus met bestuurlijke trio’s
Cofinanciering
Landelijke aanpak thema ITS
Monitoring & Evaluatie
Uitgangspunten
2
Beter Benutten =
<< Een andere manier van denken & doen >>
• Samenwerking met regio en bedrijfsleven is essentieel, we
kunnen het niet alleen
• Reiziger centraal
•
•
Wie is de reiziger?
Hoe handelt hij/zij en waarom?
Een andere manier van denken & doen
3
Lessons learned  Beter Benutten-aanpak
•
•
•
•
Voer een brede probleemanalyse uit
Heb oog voor beïnvloeding reisgedrag als oplossing
Zorg voor samenwerking
Gericht op (kosten)effectiviteit
Lessons learned
4
Brede
probleemanalyse
Kosteneffectieve
oplossingen
BBwerkwijze
Samenwerking
Meten is
weten
Werkwijze
5
Brede probleemanalyse
Resultaat:
• Gezamenlijk vastgesteld (bereikbaarheids)probleem met
stakeholders, zowel publiek als privaat
Voorwaarde:
• Niet direct denken in oplossingen of concrete projecten,
maar komen tot gezamenlijke probleemdefinitie
• Zowel verkeerskundige analyse van het probleem als
gedragsanalyse van de reiziger
Brede probleemanalyse
6
Ontwikkeling kosteneffectieve oplossingen
Resultaat:
• Creatieve en kosteneffectieve maatregelen
Voorwaarde:
• Maak gebruik van gedragskennis: weet wat de reiziger als
probleem ervaart en weet waarom hij doet wat hij doet
Kosteneffectieve oplossingen
7
Samenwerking
Resultaat:
• Grotere betrokkenheid regionale overheden en bedrijfsleven
• Commitment van alle partijen voor uitvoering
− Cofinanciering
• Meer mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding
Voorwaarde:
• Bestuurlijke samenwerking met andere partijen zowel
publiek als privaat
Samenwerking
8
Meten = Weten
Resultaat:
• Evidence-based uitspraken over effectiviteit van beleid, via
monitoring en evaluatie van de voortgang en resultaten
Voorwaarde:
• Alle partijen overtuigd van belang monitoring en evaluatie
• Vooraf effectiviteitschatting meenemen in analyse
9
Vervolgprogramma
Beter Benutten
• Periode 2015-2017
• 12 regio’s
• Nieuwe brede
probleemanalyse uitvoeren
• Voortbouwen op
de ingezette
samenwerkingsvorm
Vervolgprogramma Beter Benutten
10

similar documents