Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM

Report
De onderzoeksleerlijn
als rode draad
door de opleiding HRM
Ernst van Hal
Etalagebijeenkomst 10 – 09 - 2013
Onderzoeksleerlijn
als rode draad door de opleiding HRM
C/D
cluster
A/B
cluster
E/F
cluster
G/H
Cluster
Onderzoeksleerlijn
• 11 fasen van onderzoek
• Deze fasen komen in ieder
cluster terug
• De complexiteit en de
zelfstandigheid nemen
toe gedurende de
opleiding
Onderzoeksleerlijn
als rode draad door de opleiding HRM
• A cluster, periode 1:
– De student maakt kennis met de 11 fasen van
onderzoek
– De student leert literatuurstudie uit te voeren
– De student kan deze 11 fasen herkennen in een
bestaand onderzoek
C/D
cluster
A/B
cluster
E/F
cluster
G/H
Cluster
Onderzoeksleerlijn
als rode draad door de opleiding HRM
• A cluster, periode 2:
– De student brengt de opgedane kennis in de
praktijk d.m.v. een observatie onderzoek
– De student schrijft een onderzoeksrapportage en
presenteert deze
C/D
cluster
A/B
cluster
E/F
cluster
G/H
Cluster
Onderzoeksleerlijn
als rode draad door de opleiding HRM
• B cluster, periode 1 & 2:
– De student maakt kennis met kwalitatief
onderzoek (literatuurstudie & interviews)
– De student maakt kennis met kwantitatief
onderzoek (enquête)
– De student maakt kennis met statistiek en SPSS
– De student rapporteert zijn kwalitatief en
kwantitatief onderzoek
C/D
cluster
A/B
cluster
E/F
cluster
G/H
Cluster
Onderzoeksleerlijn
als rode draad door de opleiding HRM
• C cluster, periode 1:
– De student maakt kennis met de eisen die gesteld
worden aan afstudeerders.
– De student leert praktijkgerichte onderzoeksvragen
te stellen over organisatie psychologische theorieën.
– De student leert zich gedegen voor te bereiden op
een interview.
– De student leert interviews af te nemen en te
G/H
analyseren.
E/F
Cluster
cluster
– De student rapporteert zijn bevindingen C/D
cluster
A/B
cluster
en geeft een posterpresentatie.
Onderzoeksleerlijn
als rode draad door de opleiding HRM
• D-cluster, periode 2:
– De student schrijft een plan van aanpak voor een kwantitatief
onderzoek waarvan de resultaten kunnen bijdragen aan de
onderbouwing van een HRM-adviesrapport
– De student ontwikkelt een (digitaal) kwantitatief
onderzoeksinstrument passend bij het bovengenoemde plan
van aanpak
C/D
cluster
A/B
cluster
E/F
cluster
G/H
Cluster
Onderzoeksleerlijn
als rode draad door de opleiding HRM
• E/F-cluster (stage)
– De student schrijft een rapport over een door de
student zelf uitgevoerd kwalitatief en/of
kwantitatief onderzoek binnen de
stageorganisatie.
C/D
cluster
A/B
cluster
E/F
cluster
G/H
Cluster
Onderzoeksleerlijn
als rode draad door de opleiding HRM
• H cluster (afstuderen)
– De student kan de 11 fasen van de
onderzoeksleerlijn zelfstandig toepassen op een
complex HRM-vraagstuk
– De student geeft de afstudeerorganisatie een
praktisch bruikbaar advies, gebaseerd op
methodologisch verantwoord uitgevoerd
onderzoek
C/D
cluster
A/B
cluster
E/F
cluster
G/H
Cluster
Oude wijn
Wat deed de student al
voor we met de leerlijn OND begonnen?
• Is er een opdrachtbeschrijving van de opdrachtgever?
• Is er een omschrijving van het probleem, benodigde
theorieën, definities?
• Wat moet de student opleveren?
• De student doet een enquête, een vragenlijst, een
literatuurstudie, of iets anders?
• Zijn er zaken om rekening mee te houden?
• Wanneer moet ik klaar zijn en wat mag/zal het kosten?
• Wie houd ik op de hoogte?
De leerlijn ONDERZOEK
Oriënteren op het probleem
Definiëren van het probleem
Formuleren van doelstelling
Formuleren hoofd- en subvragen
Verantwoording onderzoeksmethode
De 11 fasen
van
onderzoek
Verzamelen gegevens
Analyseren van gegevens
Interpreteren van resultaten
Formuleren conclusies
Formuleren van aanbevelingen
Rapporteren
Maar nu geformaliseerd
•In voorlichting
•In het onderwijs
•In studiehandleiding
•In studiegids
•In beoordelingsprotocollen
•In alle communicatie
•Enzovoort
•Enzovoort
•Een kwestie van doen!
• Onze startbekwame professional vliegt uit 

similar documents