WADY POSTAWY

Report
WADY
POSTAWY
Wada postawy - wszelkie odstępstwa
od prawidłowej postawy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wyróżniamy:
skoliozę (boczne skrzywienie kręgosłupa),
kifozę (plecy okrągłe),
lordozę (plecy wklęsłe),
plecy płaskie,
plecy okrągło-wklęsłe,
stopę szpotawą,
stopę koślawą,
stopę końsko-szpotawą,
płaskostopie,
kolana szpotawe,
kolana koślawe.
Główne przyczyny
wrodzonych wad postawy:
• wady wrodzone kości i mięśni;
• wady wzroku, słuchu; przewlekłe infekcje dróg
oddechowych i moczowych;
• schorzenia układu ruchu, np.: dysplazję stawu
biodrowego, złamania kości kończyn dolnych,
młodzieńcze zapalenie stawów;
• zespoły przeciążeniowe.
Przyczyny nabytych wad postawy:
• siedzący tryb życia, zbyt mała ilość ruchu zwłaszcza na
świeżym powietrzu,
• niewłaściwe obuwie i ubiór,
• nieodpowiednie noszenie teczki z książkami,
• niedostosowanie ławki szkolnej lub stanowiska pracy
do warunków fizycznych dziecka i pracownika,
• złe oświetlenie,
• zła odległość od tablicy w szkole,
• złe warunki bytowe i higieniczne jak niedożywienie,
zmęczenie, brak snu,
Skolioza – boczne skrzywienie
kręgosłupa
to wada postawy polegająca na
wielopłaszczyznowym odchyleniu linii
kręgosłupa od stanu poprawnego.
Odchylenie występuje w trzech płaszczyznach:
• czołowej - kręgosłup wygina się w bok: w prawo
lub w lewo,
• strzałkowej - pogłębia się wygięcie kifozyczne lub
lordotyczne,
• poprzecznej - następuje rotacja (obrót) kręgów,
co prowadzi do powstania garbu.
Skolioza
Skolioza
Kifoza - plecy okrągłe
•
•
•
•
•
Wada ta charakteryzuje się:
pogłębieniem kifozy piersiowej,
wysunięciem głowy i barków do przodu,
rozsunięciem łopatek i ich odstawaniem od klatki
piersiowej,
spłaszczeniem i zapadnięciem klatki piersiowej,
zmniejszeniem fizjologicznego przodopochylenia
miednicy.
Kifoza – plecy okrągłe
• Plecy okrągłe to wada
lokalizująca się na odcinku
piersiowym kręgosłupa.
W warunkach prawidłowych
odcinek piersiowy wygięty
jest ku tyłowi, tworząc tzw.
kifozę piersiową. Przy plecach
okrągłych wygięcie to jest
pogłębione - powstaje
hiperkifoza piersiowa.
Plecy okrągłe
Lordoza – plecy wklęsłe
•
•
•
•
Wada ta charakteryzuje się:
silnym zaznaczeniem odcinka lędźwiowego
kręgosłupa,
uwypukleniem pośladków,
zwiększeniem fizjologicznego
przodopochylenia miednicy,
wypiętym brzuchem
Lordoza – plecy wklęsłe
Lordoza
Lordoza lędźwiowa
Hiperlordoza
Plecy płaskie
• Wada ta charakteryzuje się zmniejszeniem lub
zniesieniem fizjologicznych krzywizn kręgosłupa (kifozy
piersiowej i lordozy lędźwiowej).
• Jest to wada często spotykana u dzieci wątłych, ze
słabo rozwiniętym gorsetem mięśniowym. Spłaszczenie
krzywizny powoduje, że kręgosłup ma obniżoną
wytrzymałość.
mechaniczną, obniżeniu ulegają także jego właściwości
amortyzacyjne.
• Układ kostno-stawowy kręgosłupa jest przeciążony,
co sprzyja występowaniu zmian zwyrodnieniowych.
Plecy płaskie
• Plecy płaskie sprzyjają
bocznym skrzywieniom
kręgosłupa.
• Zmniejszeniu ulega
także pojemność
i ruchomość klatki
piersiowej.
Plecy płaskie
• Wada ta charakteryzuje
się:
• opadniętymi barkami,
• odstającymi łopatkami,
• spłaszczoną klatką
piersiową,
• obniżonymi narządami
wewnętrznymi.
Plecy wklęsło - okrągłe
• Plecy wklęsło-okrągłe
to wada, w której
występują
równocześnie cechy
charakterystyczne dla
pleców okrągłych
i wklęsłych
Plecy wklęsło - okrągłe
W sylwetce stwierdza się:
• pogłębienie kifozy piersiowej,
• wysunięcie głowy do przodu broda nie rzutuje na mostek,
• wysunięcie i odstawanie od
klatki piersiowej łopatek,
• pogłębienie lordozy
lędźwiowej,
• zwiększenie przodopochylenia
miednicy,
• wypięty (przodujący) brzuch,
• uwypuklenie pośladków.
Lordoza u konia
Klatka piersiowa lejkowata czyli
szewska
To złożona anomalia
rozwojowa polegającą
na uwypukleniu trzonu
mostka w kierunku
kręgosłupa z
jednoczesnym
uwypukleniem do
przodu wyrostka
mieczykowatego wraz z
zaburzeniem wzrostu
okolicznych chrząstek.
Klatka piersiowa lejkowata (szewska)
Klatka piersiowa lejkowata (szewska)
Klatka piersiowa kurza
To wada, gdzie mostek
jest przesunięty ku
przodowi tworząc
w tym miejscu
uwypuklenie.
Klatka piersiowa kurza
Kręgozmyk
To przemieszczenie
kręgów wraz z całym
odcinkiem kręgów
wyżej leżących ku
przodowi w stosunku do
kręgu położonego niżej.
Kręgozmyk
Stopa szpotawa
• inaczej przywiedziona, to bardzo częsty
problem wśród dzieci.
• Można ją zauważyć tuż po urodzeniu.
• Staje się ona poważnym utrapieniem, jeżeli
maleństwo uczy się stawiać swoje pierwsze
samodzielne kroki. Niestety, szpotawa stopa w
dużym stopniu utrudnia chodzenie. Maluszek
bardzo często się przewraca.
Stopa szpotawa
• Stopa szpotawa najczęściej
sama ulega korekcji. Nie
trzeba stosować specjalnych
zabiegów. Poprawa
następuje samoczynnie
około trzeciego lub
czwartego roku życia.
• Tylko w 10% wszystkich
przypadków stopa dalej
pozostaje szpotawa i należy
umieścić nogę w gipsie lub
wykonać zabieg
chirurgiczny.
Stopa koślawa
• To taka, w której doszło do odchylenia osi pięty na
zewnątrz. Wada ta występuje często w połączeniu z
koślawością kolan.
• Dzieci o stopach płasko-koślawych skarżą się na szybkie
męczenie, bóle stóp i łydek. Chód ich jest ciężki,
nieelastyczny, obuwie wykrzywione, wykoślawione,
obcasy zdarte od strony wewnętrznej.
• Na skutek obniżenia sklepienia i koślawości, głowa
kości skokowej wysuwa się i tworzy wypukłość ku
stronie wewnętrznej. Ślad odciśniętej stopy ukazuje
wypukłość po stronie wewnętrznej.
Stopa koślawa
Paluch koślawy
Stopa końsko - szpotawa
• to najczęstsza wrodzona wada stóp.
• Stopa jest zgięta podeszwowo, wydrążona, odwrócona i
jednocześnie przywiedzona.
•
Wewnętrzny brzeg stopy jest uniesiony i skrócony, co powoduje
znaczne zwiększenie naturalnego wysklepienia stopy. Zewnętrzny
brzeg stopy staje się wypukły i na tę cześć pada cały ciężar ciała.
Jeżeli zniekształcenie jest obustronne, chory chodzi na
zewnętrznych krawędziach stóp.
• Pięta, która nie dźwiga ciężaru ciała, pozostaje mała i nie rozwija się
w miarę wzrostu dziecka. Z czasem pojawiają się zmiany
zniekształcające kości stopy, pojawia się ból i chód staje się coraz
bardziej męczący i niewydolny.
Stopa końsko - szpotawa
Stopa końsko - szpotawa
• Wykazano, że
czynnikami ryzyka stopy
końsko-szpotawej są:
palenie tytoniu oraz
przyjmowanie ecstasy
(MDMA) przez matki
w ciąży
Płaskostopie
• to zniekształcenie stopy polegające na
obniżeniu się jej fizjologicznych sklepień, w
wyniku czego staje się ona płaska.
• Stopa o prawidłowej budowie nie dotyka
podłoża całą powierzchnią tylko trzema
punktami. Przy płaskostopiu do podłoża
przylega cała stopa.
Płaskostopie
Płaskostopie
Zapobieganie bólom kręgosłupa,
to codzienne przestrzeganie
następujących rad:
- Pamiętaj o prawidłowej
postawie podczas
chodzenia i siedzenia.
- Nie siedź długo przy
biurku. Gdy pracujesz w
pozycji siedzącej, rób co
godzinę przerwę na
krótką gimnastykę.
- Naucz się właściwie
podnosić ciężkie
przedmioty. Nie schylaj
się, lecz przykucnij.
- Zadbaj o wygodne
miejsce do spania.
Materac powinien być
niezbyt miękki, ale
jednocześnie sprężysty.
- Unikaj zbyt dużego
obuwia, gdyż
przytrzymywanie go
palcami utrudnia chód
i obciąża kręgosłup.
•
-wysokie obcasy tylko
wyjątkowo.
Właściwa postawa
Przygotowanie prezentacji:
Julita Sobczak
Weronika Muszyńska
Magdalena Kirowska
Weronika Dobrzyńska

similar documents