2013 PPP Centrum Kijkduin 31 okt

Report
Centrum Kijkduin
KNA PN/KO
1
31-10-2013
Cordaan
 Thuiszorg, V&V, VGZ en GGZ  onder één dak
 30.000 cliënten en 9.000 medewerkers
 2500 vrijwilligers
 Omzet 360 miljoen euro
 Meer dan 1600 locaties: 11 grote locaties, 72 medium locaties, 22 kleine locaties en 1481
individuele wooneenheden
 Amsterdam, Diemen, Huizen, Zaandam, Maartensdijk en Nieuw-Vennep
GGZ Cordaan
 RIBW PC-Hooft is als zelfstandige RIBW nu geïntegreerd als Cordaan
GGZ.
 Cordaan GGZ is gespecialiseerd in begeleiding van mensen die
langdurige psychiatrische en / of psychosociale problemen hebben.
 Dit onderdeel biedt begeleiding op het gebied van beschermd en
begeleid wonen, dagbesteding op / vanuit dagactiviteitencentra,
trajectbegeleiding en werkvormen.
 250 cliënten beschermd wonen
 90 cliënten begeleid wonen
3
Wat wil Centrum Kijkduin bieden?
 Centrum Kijkduin is een locatie die door buurtbewoners en
professionals wordt gekend en gewaardeerd als…...
 een plek in de wijk waar kwetsbare bewoners uit de wijk
(en omgeving) elkaar kunnen ontmoeten en steun vinden
bij elkaar.
 een plek in de wijk waar de deelnemers kunnen
participeren in activiteiten, interne en externe bedrijfjes en
werkprojecten.
 een plek die in relatie met de bewoners en ondernemers
uit de wijk haar programma invulling geeft
KNA PN/KO
4
31-10-2013
Bruishuis: drie functies in één.
KNA PN/KO
5
31-10-2013
Ervaringen bij de ontwikkeling van
het Bruishuis tot nog toe…





KNA PN/KO
Van AWBZ naar WMO
Cordaan als grote organisatie
Ontmoeting met het stadsdeel
Welzijn als partner
Bewoners gestuurde wijkontwikkeling
6
31-10-2013
Ervaringen in de dagelijkse
praktijk….





KNA PN/KO
Deelnemers
Bezoekers uit de buurt
Medewerkers
Management en bestuur
Facilitaire dienst
7
31-10-2013
Deelnemers
 Verhuizen naar een andere buurt – verbinding met de
buurt (BGW)
 Niche verdwijnt – “veilig kunnen voelen” voor
deelnemers met een beperking
 Ondervragen mogelijkheden – zorgen voor
 Overvragen van deelnemers – meer regie/eigen
kracht
 Wederkerigheid - relatie met buurtbewoners
 Cliënten voelen zich soms een sociaal experiment
KNA PN/KO
8
31-10-2013
Bezoekers uit de buurt
 Zijn in eerste instantie uit hun buurtcentrum gezet!
 Bewoners zijn onbekend met de doelgroep
 Bewoners zijn nieuwsgierig en komen een keertje
kijken.
 Wederkerigheid – kiezen voor eigen groep
KNA PN/KO
9
31-10-2013
Medewerkers
 Relatie met buurtbewoners onduidelijk - onveilige gevoel omdat
bekende werkstructuren verdwijnen – andere machtsrelatie handelingsverlegenheid
 In diepe gegooid zonder voldoende organisatorisch en
methodisch kader - gebrek aan informatie over verandering
 Teveel ad-hoc - onduidelijke individuele werkopdrachten (POP) onderling vertrouwen onder druk
 Systeem dominantie - veel tijd en energie voor administratieve
en andere systeemprocessen
 Oude professionele waarden verdwijnen - van zorgen voor naar
zorgen dat
KNA PN/KO
10
31-10-2013
Management en bestuur
 Reële visie en beleid - gedragen en gefaciliteerd
 Problematiseren van de tegenstelling tussen
systeembelangen en deelnemers belangen.
 Manager wordt als zaakwaarnemer geconfronteerd met
veel verschillende belangen (cliënt-deelnemers/
medewerkers/buurtbewoners/ buurtorganisaties / zelf
organisaties )
 Confrontatie met noodzaak tot anders communiceren
 Confrontatie met kanteling naar werken vanuit eigen
kracht zowel naar cliënten als medewerkers
KNA PN/KO
11
31-10-2013
Facilitaire dienst
 Systeem nog dominant - diensten afstemmen op de
wensen en behoeften van de bewoners/deelnemers
 Diensten uitbesteden aan kleine bewoners
initiatieven en bedrijfjes in de wijk(b.v. multimedia)
 Systeem heeft meer tijd nodig om te kunnen
besluiten en te kunnen handelen
KNA PN/KO
12
31-10-2013
Samengevat




Veilige omgeving onderdruk – niche
De vraag van de wederkerigheid
Tijdsdruk op veranderingsproces
Nieuwe professionele waarden – van zorgen voor
naar zorgen dat
 Tegenstelling tussen systeembehoefte en
cliënt/deelnemer behoefte
KNA PN/KO
13
31-10-2013
Vraag
 Welke voorwaarden zijn nodig om eigen
kracht/burgerkracht en inclusieve wijkontwikkeling te
bevorderen?
 Hoe kan een instelling aan deze voorwaarden gaan
voldoen?
KNA PN/KO
14
31-10-2013

similar documents