PowerPoint-presentatie - Omega advies & coaching

Report
ACT TOOLKIT VOOR LOB
Decanenkring Kennemerland & decanen Hogeschool Inhollland
Albert de Folter
Beelden van mijn toekomst
Haarlem, 18 december 2014
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Even voorstellen ………………..
▀
Partners in innovatie
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Zo begon het ……………
•
Noloc prijsvraag “Verken de grenzen”
•
Samenwerking Tom en Albert
•
Projectplan naar NSvP
•
En de uitslag is …………………
•
En dan……………………………………
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Participatiegroep
•
NSvP
(Nederlandse Stichting voor Psychotechniek)
•
Noloc
(Ned. Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consultants)
•
NVS – NVL
(Nederlandse Vereniging voor Schooldecanen en Leerlingbegeleiders)
•
VvSL
(Vereniging voor Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders)
•
UvA
(Universiteit van Amsterdam)
•
LAKS
(Landelijk Aktie Komitee voor Scholieren)
•
Profiel ASL
(Loopbaanadviesbureau)
•
Fontys Hogescholen
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Onze jongeren en de wereld van morgen
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Kernprocessen ACT
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Korte definities van de 6 ACT zuilen
•
Hier en nu
- aandachtig zijn in he t hier en nu
•
Acceptatie
- actief omarmen van alles, ook wat lastig is
•
Defusie
- loskomen van je denken
•
Zelf als context
- constructies over jezelf observeren
•
Waarden
- stippen op jouw horizon
•
Toegewijde actie
- handelen op basis van persoonlijke waarden
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Grondslagen ACT
Acceptance and Commitment Therapy
•
Gedragstherapie
•
Functioneel contextualisme
•
Relational Frame Theory
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Oefening met waarden
Wat wil je kunnen zeggen
wanneer je later op jouw
loopbaan terugkijkt?.
Waar streef ik dan eigenlijk naar?.
1. Wat wil ik dan meer doen?
2. Wat wil ik niet meer doen?
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Oefening in aanvaarding
Wat heb ik gekregen en
niet gewild?
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Wat maakt de toolkit innovatief?
•
ACT elementen vertalen naar (studie-) loopbaanbegeleiding
•
ACT verder toegankelijk maken voor doelgroep van
jongeren
•
Methode integreren met bestaande methoden (o.a. CDDQ)
•
Aandacht voor de ontwikkeling van de begeleider
•
Aandacht voor studiekeuze educatie
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Inhoud van de toolkit
•
Wetenschappelijk verantwoorde test om keuzeproblemen te
signaleren: de CDDQ
•
Ruim 20 tools die aansluiten bij gesignaleerde keuzeproblemen
•
Handleiding
•
Nieuwsbrieven
•
Scholingsprogramma
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Toepassingen CDDQ
•
Als selectiemiddel voor het screenen van leerlingen met (mogelijke)
keuzeproblemen
•
Als selectiemiddel voor het gebruik van de tools
•
Als nulmeting van keuzeprocessen in de bovenbouw
•
Als voortgangs- en evaluatie instrument van begeleidingsmethoden
•
Als middel om ouders bij de keuze van hun kind te betrekken
•
Als hulpmiddel bij een intakegesprek voor loopbaanprofessionals
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Toepassingen tools
•
Individueel, kleine groep, klassikaal
•
Binnen bestaande methode of binnen bestaand
mentoruurprogramma selecteren van enkele tools
•
Binnen zelf samen te stellen korte ACT toolkit trajecten
•
Binnen langere ACT toolkit trajecten (voor loopbaanprofessionals)
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie
Welke vormen van scholing?
•
Landelijk
•
Regionaal via decanenkringen
•
Maatwerkprogramma’s
•
Praktische en organisatorische aanbevelingen
Omega advies & coaching en Luken Loopbaan Consult - partners in innovatie

similar documents