faze rada na prijemu novih članova

Report
Priručnik za Pridobivanje Novih
Članova
Samo pitaj!
Zašto treba privući nove članove
• Klubovi prirodno stare i gube
članove
• Članovi odlaze iz raznih razloga
• Snaga (brojnost) članstva i
zdravlje kluba određuje Vašu
sposobnost da služite (we serve!)
2
Zašto treba privući nove članove
Samo pitaj!
Plan u 4 koraka:
1.
2.
3.
4.
Pripremi svoj klub
Napravi plan rasta Tvog kluba
Provedi plan rasta Tvog kluba
Poželi dobrodošlicu novim članovima
3
Samo pitaj!
1. KORAK:
PRIPREMI SVOJ KLUB
•
•
•
•
Odlučite što želite da bude Vaš klub.
Identificirajte što želite da Vaš klub postigne.
Odlučite što su Vam ciljevi.
Tko može pomoći Vašem klubu u privlačenju novih
članova?
4
Samo pitaj!
1. KORAK:
PRIPREMI SVOJ KLUB
• Odlučite što želite kakav da bude Vaš klub.
o
o
o
Na što će se usredotočiti Vaš klub?
Što članovi kluba žele da bude Vaš klub?
Kako vidite svoj klub za godinu dana?
Kako ga vidite za pet godina?
5
Samo pitaj!
1. KORAK:
PRIPREMI SVOJ KLUB
• Identificirajte što želite da Vaš klub postigne.
o
o
o
Koje vrste projekata služenja (akcija) želi Vaš klub
provoditi?
Koliko često?
Gdje?
6
Samo pitaj!
1. KORAK:
PRIPREMI SVOJ KLUB
•Odlučite što su Vam ciljevi.
o
Zašto Vaš klub želi nove članove?
Važno imati jasan, određen i relevantan odgovor!
Npr.: ako bismo imali još 3 člana, mogli bismo prirediti 100 obroka
više za beskućnike svaki mjesec.
o
Tko su Vaši ciljani članovi?
Npr.: mlađi ljudi, samo žene/muškarci, roditelji Leića, članovi obitelji,
prijatelji, određeni profili …?
Najčešće uspijeva ako se primi istovremeno 2-4 člana.
7
Samo pitaj!
1. KORAK:
PRIPREMI SVOJ KLUB
•Tko će pomoći Vašem klubu u privlačenju novih
članova?
Tim za razvoj članstva:
o
Organizacija – neki članovi su rođeni planeri; vide sve faze, znaju
odrediti prioritete. Ti članovi bi trebali voditi kroz postupak.
o
Promocija – IT-freakovi i kreativni članovi; brošure, tisak, Internet
stranica …
o
Kontaktiranje – članovi koji vole pričati o klubu; Neka oni dirketno
promoviraju klub prema ciljanim grupama.
o
Dobrodošlica – članovi obučeni za upućivanja novog člana,
mentori; osiguravaju da se novi članovi osjećaju dobordošli
8
Samo pitaj!
2. KORAK:
NAPRAVI PLAN RASTA TVOG KLUBA
•
•
•
•
Koga ćemo nastojati privući?
Gdje i kada ćemo krenuti u akciju?
S kojim materijalima ćemo privlačiti?
Kako ćemo promovirati naš informativni sastanak?
9
Samo pitaj!
2. KORAK:
NAPRAVI PLAN RASTA TVOG KLUBA
• Koga ćemo nastojati privući?
o
o
o
o
o
o
Identificirajte grupe bliske ciljanim članovima Vašeg kluba
Organizacije ili tvrtke koje dijele zajedničke interese
„Brainstorming” članova kluba; članovi sastavljanju popise
Koristi „kotač za regrutaciju” (na kraju priručnika)
Svaki popis mora sadržavati sve kontaktne podatke o
ciljanoj osobi
Posjeti organizacije, tvrtke, osobe.
10
Samo pitaj!
2. KORAK:
NAPRAVI PLAN RASTA TVOG KLUBA
• Gdje i kada ćemo krenuti u akciju?
o
o
o
Održite informativni sastanak sa pozvanim ciljanim
članovima, pripremite za to program (prezentaciju: tko
ste, što radite …)
Na nekoj prigodi, na kojoj želite privući nove članove,
održite pripremljen govor (30’-2min.)
Pozovite potencijalne članove na Vašu slijedeću akciju
11
Samo pitaj!
2. KORAK:
NAPRAVI PLAN RASTA TVOG KLUBA
• S kojim materijalima ćemo privlačiti nove članove?
o
o
o
o
Skinite ih sa LCI Internet stranice
Internet stranica našeg Distrikta
Ako klub nema Internet stranicu, na LCI postoji besplatni
alat „e-Clubhouse” koji se može slobodno koristiti
…
12
Samo pitaj!
2. KORAK:
NAPRAVI PLAN RASTA TVOG KLUBA
• Kako ćemo promovirati naš informativni sastanak?
o
o
o
o
Svaki član neka pozove nekoga
Koristite sastavljen popis ciljanih članova
Ako šaljete poštom, koristite RSVP informaciju
Tisak, mediji …
13
Samo pitaj!
2. KORAK:
NAPRAVI PLAN RASTA TVOG KLUBA
• Nekoliko savjeta za uspješan informativni sastanak?
o
o
o
o
o
o
Info sastanak na dan redovitog sastanka kluba
Poslužite lagani snack, kolačiće, pića, ne puni obrok
Pripremljena prezentacija (maks. 1h), o misiji, ciljevima
aktivnostima, prednostima članstva, s naglaskom na klupske
aktivnosti
Upoznajte kandidate sa svim troškovima i na što se koriste
Kada su redovni sastanci
Članovi spremni na individualne razgovore sa kandidatima
14
Samo pitaj!
2. KORAK:
NAPRAVI PLAN RASTA TVOG KLUBA
• Kako ćemo promovirati naš informativni sastanak?
o
o
o
o
Svaki član neka pozove nekoga
Koristite sastavljen popis ciljanih članova
Ako šaljete poštom, koristite RSVP informaciju
Tisak, mediji …
15
Samo pitaj!
3. KORAK:
PROVEDI PLAN RASTA TVOG KLUBA
•
•
•
•
Pristupi Vašim ciljanim članovima
Održi informativni sastanak
Zovi sudionike sastanka nakon održavanja
Osvrni se na provedbu Plana Rasta Kluba
16
Samo pitaj!
3. KORAK:
PROVEDI PLAN RASTA TVOG KLUBA
• Pristupi Vašim ciljanim članovima
o
o
o
Pitati što im je važno vezano za volontiranje
Ako im Vaš klub ne odgovara, preporučiti drugom klubu
Pitati da li ih je već netko pozvao u LC
- ako nije, pitati da li bi željeli odužiti ili služiti zajednici u kojoj žive
- ako je, pokušati saznati zbog čega nisu pristupili i da li bi
ponovo razmislili
o
Budite pozitivni i nemojte forsirati
17
Samo pitaj!
3. KORAK:
PROVEDI PLAN RASTA TVOG KLUBA
•Održi informativni sastanak
o
Podsjetite potencijalne članove da dođu
Imajte suglasnost dužnosnika kluba da prihvaćaju potencijalne članove
Pripremite prostor
Osobno pozdravite svakog sudionika
Počnite na vrijeme, sastanak neka ne traje dulje od 60 min.
Pratite dnevni red koliko je moguće
Informirajte o aktivnostima kluba (slike, video), efektima
Informirajte o vremenu i troškovima
Upitajte ih o njihovim idejama za aktivnosti
o
Podijelite pristupnice i prikupite ih popunjene
o
o
o
o
o
o
o
o
18
Samo pitaj!
3. KORAK:
PROVEDI PLAN RASTA TVOG KLUBA
• Zovi sudionike sastanka nakon održavanja
o
o
o
o
o
o
Kontaktirati ih nakon 48h (telefon, mail, pismo)
Zahvaliti na dolasku i vremenu
Provjeriti da li dolaze na slijedeći sastanak
Ako nisu popunili pristupnicu, pitati zašto
Zamoliti da preporuče još nekoga
Budite pozitivni i nemojte forsirati
19
Samo pitaj!
3. KORAK:
PROVEDI PLAN RASTA TVOG KLUBA
• Osvrnite se na provedbu Plana Rasta Kluba
Redovito se osvrnite i ocijenite kako se Vaš plan o
privlačenju novih članova provodi!
20
Samo pitaj!
4. KORAK:
POŽELI DOBRODOŠLICU NOVIM ČLANOVIMA
• Provedi ceremoniju primanja novog člana
• Pruži novom članu orijentaciju i mentorstvo
21
Samo pitaj!
4. KORAK:
POŽELI DOBRODOŠLICU NOVIM ČLANOVIMA
• Provedi ceremoniju primanja novog člana
o
o
o
o
Ceremonija je simbolični početak kao člana Lionsa
Ceremonija je ključ zadržavanja člana
Planirati ceremoniju prema važećem priručniku
Naručiti „new member induction kit” (povelja, značka,
brošure)
22
Samo pitaj!
4. KORAK:
POŽELI DOBRODOŠLICU NOVIM ČLANOVIMA
• Pruži novom članu orijentaciju i mentorstvo
o
Orijentacija
•
•
Temelj za razumijevanje rada kluba,
… njihove uloge
… pruža širu sliku Distrikta, LCI-ja
Informirani članovi se ugodnije osjećaju
Koristiti prezentaciju „Orijentacija novog člana” (prevedeno na hr)
o
Mentorstvo
•
Temelj za što bolje postizanje cilja služenja zajednici
Osobni razvojni program za što bolje korištenje individualnih znanja i sposobnosti
Priprema za liderstvo u Lionsima i na drugim područjima
GLT koordinator distrikta će pružiti podršku i programe
•
•
•
•
•
•
23
Samo pitaj!
ŠTO DALJE?
UKLJUČITE VAŠE NOVE ČLANOVE
Jer oni su se priključili da budu aktivni, i dio aktivnosti i života kluba!
• Članovi se uključuju zbog niza razloga
o
o
o
o
o
Da služe zajednici
Da ih se uključi u specifično služenje ili namjenu
Da budu s prijateljima
Da postanu lider u svojim zajednicama
Da budu sa članovima obitelji koji su već članovi
• Kako ih uključiti
o
o
o
Osjećaju se uključeno kada se pita za njihovo mišljenje
… što očekuju od kluba
„New Member Questionnaire” i „Memership Satisfaction Guide”
24
Samo pitaj!
„REGRUTACIJSKI KRUG”
(prijedlog zgodne metode sastavljanja popisa)
Dužnosnici*
Rođaci
Kolege
Prijatelji
Poslovni
partneri
Susjedi
Lokalna
struka**
Znanci iz
udruga
*npr. dužnosnici/upravitelji lokalne uprave, škole, policije, vatrogasaca, bolnica …
**npr. liječnici, računovođe, stomatolozi, odvjetnici, bankari …
25
Pitanja?

similar documents