Cyril a Metod 3

Report
Jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda
2013 (III.)
Po návrate z arabskej
krajiny Konštantín
odišiel na vrch Olymp,
kde už jeho brat Metod
žil pustovníckym
životom.
Bolo to v roku 855.
OLYMP
Cesta ku Chazarom r. 860
Vládca Chazarov si pozval
židovských, mohamedánskych a
kresťanských mudrcov.
Ktorí ho presvedčia, tých
náboženstvo Chazari príjmu.
Cisár vybral na túto
úlohu Konštantína a
Metoda.
A tak prvá spoločná
cesta Konštantína a
Metoda viedla v r. 860
ku Chazarom.
Cisárov vyber bol správny.
V rozprave Konštantín
múdrymi slovami a Metod
svojimi modlitbami
spôsobili, že vládca
Chazarov sa rozhodol
uznať vo svojej ríši
kresťanskú vieru a sľúbil
zachovať mier.
Cherson
Krym
Na ceste ku Chazarom sa
zastavili v meste Cherson.
Tam museli prezimovať.
Tam sa Konštantín naučil
reč Chazarov.
Tam sa tiež dozvedeli
o ostrove, na ktorom väznili
a umučili sv. Klimenta,
pápeža. Začali hľadať jeho
pozostatky.
Čoskoro našli kostru
spojenú s kotvou, s ktorou
bol svätec hodený do mora.
Na cestách ohlasovali
evanjelium a bojovali
proti modloslužbe.
Stretli napr. ľudí, ktorí
prinášali obetu stromom,
lebo verili, že tak
privolajú dážď.
Bratia stromy vyrúbali,
vykopali korene a všetko
spálili.
V tú noc Boh zoslal
vytúžený dážď.
Pri návrate prechádzali
cez vyschnutú step.
Boli smädní, ale voda
sa nedala piť.
Konštantín povedal
Metodovi, aby nabral
vodu a povedal:
Ten, čo kedysi premenil
izraelskému ľudu
horkú vodu na sladkú,
utíši aj náš smäd.
A voda sa stala pitnou.
V r. 862 sa návratom do Konštantínopolu
ich misia ku Chazarom skončila.
Otázky:
1. Ku akému národu išli prvý krát spoločne
Konštantín a Metod?
2. Kedy začala a kedy skočila ich misia?
3. Bola ich misia úspešná?
4. Koho pozostatky cestou našli?
5. Proti čomu bojovali popri ohlasovaní evanjelia?
Relikvia sv. Cyrila

similar documents