ClausSecurs_hun - Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Report
XXII. Éves Könyvvizsgálói Konferencia
„Könyvvizsgálat és felelősség – felelős könyvvizsgálat"
2014. szeptember 4 - 5.
Visegrád
A könyvvizsgálók helyzete
Németországban
Claus C. Securs
Német könyvvizsgálói kamara (WPK) elnöke
Áttekintés
1. A szakma szerkezete
2. Jogi keretrendszer
3. A német közfelügyelet
4. Minőség-biztosítási rendszer
4.1 Kamarai minőség-ellenőrzés
4.2 Közfelügyeleti minőség-ellenőrzés
5. Fegyelmi felügyelet (ellenőrzések)
6. Szakmai továbbképzés
7. Aktuális politikai fejlemények
2
1. A szakma felépítése (1)
• Önkormányzatiság elve (kötelező tagság)
Német kamara (WPK) (közjogi szerv) az egyetlen szakmai
szervezet Németországban, mely a teljes szakmát képviseli
 14.591 könyvvizsgáló, 2.845 könyvvizsgáló cég
 3.155 esküt tett könyvvizsgáló, 102 esküt tett könyvvizsgálót
alkalmazó cég
• 3.801 jog szerinti könyvvizsgáló, 97 könyvvizsgáló és
könyvvizsgáló társaság, melyek közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodók könyvvizsgálatát végzik,melyből 39-et jegyez az
amerikai felügyelet (PCAOB)
• 2013: kb. 41.000 könyvvizsgálat, kb.1,100 közérdeklődésre
számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálata
3
1. A szakma felépítése (2)
• Az újonnan megválasztott Tanácsadó Bizottság képviseli a kisés közepes társaságokat, a Big 4-t és a következő 10 céget
(hivatali idő: 2014 -18)
• A WPK felett a felügyeleti jogokat a Szövetségi Gazdasági és
Energiaügyi Minisztérium (BMWi) gyakorolja, a közfelügyeleti
feladatokat a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (AOC)
(közfelügyelet) végzi.
4
2. Jogszabályi keret
Európai jog: 537/2014 rendelet és a 2006/43/EU direktíva
konszolidált verziója egységes jogi keretet alkot
oktatási követelmények, felvétel a szakmába, szakmai feladatok, fegyelmi felügyelet,
külső minőség-biztosítási rendszer, könyvvizsgálati standardok
Kereskedelmi jogi kódex
Könyvvizsgálói törvény
Jog szerinti könyvvizsgálat alkalmazási
köre, könyvvizsgálati megbízás,
könyvvizsgálói jelentés függetlenség,
felelősség
Oktatási követelmények, felvétel,
szakmai feladatok, fegyelmi felügyelet,
külső minőség-biztosítási rendszer,
szakmai bíróság
Szakmai alapszabály (könyvvizsgálók/esküt tett könyvvizsgálók)
A könyvvizsgálói követelmények specifikációi
5
3. Német könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
Állami
felügyelet
Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi
Minisztérium
Kinevezi a tagokat
Könyvvizsgálói közfelügyeleti bizottság (AOC)
Fő államügyész
(10 tag)
Közfelügyelet
& instrukciós jogok
Komoly vétségek
vizsgálatának
átadása
Német könyvvizsgálói kamara
(WPK)
Fegyelmi felügyelet (szankciók: 50 000 Euróig terjedő
büntetéssel vagy anélkül),
Szakértői minőség-ellenőrzési rendszer, vizsgálat,
engedélyezés és regisztráció, szakmai szabályok
elfogadása
elegendő bizonyíték esetén
vádat emel a
Fegyelmi bíróságnál
Közfelügyeleti
minőség-ellenőrzési
rendszer:
Közérdeklődésre
számot tartó
gazdálkodók
könyvvizsgálói
ellenőrzése
Ítélet a könyvvizsgálói tevékenység
bizonyítottan nem megfelelő ellátása
esetén (500 000 Euróig terjedő bírság,
bizonyos szolgáltatások átmeneti tiltása,
szakmából kizárás).
Kamarai tagok (könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek)
kötelező kamarai tagság
6
4. Minőség-biztosítás
4.1 Kamarai minőség-ellenőrzés
4.2 Közfelügyeleti minőség-ellenőrzés
Könyvvizsgálói közfelügyeleti bizottság (AOC) (10 tag)
Közfelügyelet
Igazolja a
szakértői
ellenőrzésben
Minőség-biztosítási
bizottság (WPK)
intézkedések
jelentések
Értékeli
az eredményeket
meghozza
a végső
Német
döntést
Ellenőrzi az eredményeket a
szakmai követelmények
megszegése tekintetében
kamara (WPK)
jelentések
történő
részvételt
vagy a
független könyvvizsgálók
Inspektorok
(„társak")
(minősített könyvvizsgálók – közfelügyelet stábja)
mentésséget
Kamarai ellenőrzés
Könyvvizsgáló/esküt tett
könyvvizsgáló jog szerinti
könyvvizsgálatok
Előzetes jelentések
Könyvvizsgáló/esküt tett
könyvvizsgáló közérdeklődésre számot
tartó gazdálkodók könyvvizsgálatai
7
4.1 Kamarai minőség-ellenőrzési rendszer (1)
Könyvvizsgálói közfelügyeleti bizottság (AOC)
(10 tag)
Közfelügyelet
Minőség-biztosítási Bizottság (WPK)
11 könyvvizsgáló, 2 esküt tett könyvvizsgáló (kis- és közepes cégek és a Big 4 képviselői)
A Tanácsadó Testület választja ajánlás alapján, független
intézkedések
jelentések
Igazolja a
szakértői
ellenőrzésben
történő
részvételt vagy
Független könyvvizsgálók („társak")
Fegyelmi bíróság nem ítélte el 5 éve, szakértői minőség-ellenőrzés
ismerete, jártasság pénzügyi kimutatásokban, folyamatos képzések
Kamarai ellenőrzés
a mentességet
Könyvvizsgáló/esküt tett könyvvizsgáló
jog szerinti könyvvizsgálatok
8
4.1 Kamarai minőség-ellenőrzési rendszer (2)
Hatáskör
•
Biztosítja: A belső minőség-ellenőrzési rendszer megfelel a
minőség-ellenőrzési szabályoknak, rendelkezéseknek
•
Tervek és ellenőrzések tesztelése (megfelelés és hatékonyság)
Kötelezettség
•
•
Jog szerinti könyvvizsgálók:
6 évente (kb. 3,700)
Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói:
3 évente (kb. 100)
9
4.1 Kamarai minőség-ellenőrzési rendszer (3)
Minőség-biztosítási bizottság intézkedései:
2013-ban 591 kamarai ellenőrzés. Ebből 67 (kb. 12 %) cégre vetettek
ki szankciót:
•
38 felszólítás elmaradások pótlására
•
11 speciális ellenőrzés
•
18 a kettő kombinációja
•
0 minőség-biztosítási rendszerben történő részvételre való
jog visszavonása (= a jog szerinti könyvvizsgálat jogának
elvesztése)
10
4.2 Közfelügyeleti minőség-ellenőrzés (1)
Könyvvizsgálói közfelügyeleti bizottság (AOC) (10 tag)
Ellenőrzi az eredményeket a szakmai
követelmények megszegése
tekintetében
Értékeli az
eredményeket
Könyvvizsgálói kamara (WPK)
jelentések
Minőség-ellenőrök
(minősített könyvvizsgálók – Közfelügyeleti dolgozók)
Elsődleges jelentés a vizsgálat
eredményeiről
Könyvvizsgáló/esküt tett könyvvizsgáló
Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jog szerinti
könyvvizsgálata
11
4.2 Közfelügyeleti minőség-ellenőrzés (2)
• Véletlenszerű ellenőrzések, a Közfelügyeleti bizottság szervezi és
végzi
• tárgy: közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát
végző könyvvizsgáló cégek
• Az ellenőrzések értékelik a belső minőség-ellenőrzési rendszert és
az egyes megbízások elvégzését
• Könyvvizsgáló társaságok ellenőrzési ciklusa:
 > 25 közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó esetén –
ellenőrzés évente
 < 25 közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó esetén legalább 3 évente
 Kockázati alapon választott (különösen ipari szektorban)
12
4.2 Közfelügyeleti minőség-ellenőrzés (3)
2013. évi ellenőrzések eredményei
• 97 könyvvizsgáló céget (777 közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodó könyvvizsgálata) ellenőriztek
• Főbb megállapítások:
 Az ellenőrzöttek 25%-ánál találtak hiányosságot a belső
minőség-ellenőrzési rendszer vizsgálata során (2012:18%)
 Az ellenőrzöttek 53%-ánál találtak hiányosságot az egyedi
vizsgálatok során (2012: 28%). Ez különösen a kis
könyvvizsgáló cégekre volt érvényes, melyek csak kevés, 1-2
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodót könyvvizsgálnak.
13
5. Fegyelmi felügyelet (vizsgálatok)
• Fegyelmi eljárás kezdeményezése bizonyított jogos gyanú esetén
(vizsgálat hivatalból) Információ panaszok alapján, sajtóközlemények, államügyészi
értesítés, vizsgálatok, egyéb állami intézmények értesítése
• Fegyelmi eljárások az egyénnel szemben:
Kamara
Fő államügyészi hivatal és
bíróságok
kisebb vétségek
komoly vétségek
2013: 293 fegyelmi eljárás
Lehetséges szankciók:
Lehetséges szankciók :
Figyelmeztetés, ha szükséges 50
000 Euróig terjedő bírság
tiltó határozat
A kamara szankció-határozatait a
bíróságnak kötelező áttekintenie, ha
a könyvvizsgáló úgy kívánja
• 500 000 Euróig terjedő bírság
• Könyvvizsgálói tevékenység
vagy egy bizonyos megbízás
átmeneti felfüggesztése
• kizárás
14
6. Kötelező továbbképzés
Cél:
• Szakmai tudás fenntartása magas színvonalon
• A szakmai tudás alkalmazására képesség megszerzése
A kötelező továbbképzésen
történő rendszeres
részvétel törvényi
kötelezettség
(§ 4a BS WP/vBP és § 43
WPO)
évente: min. 40 óra
Oktatás előírások:
Előadásokon való
részvétel vagy független
tanulmányok
Különleges események
(előadások,
szemináriumok,
csoportos foglalkozások)
e-learning vagy web
oktatás
Speciális irodalmi munka
külső vagy belső
szakértői bizottságokban
Akadémiai oktatás
15
7.1 Legújabb politikai fejlemények (1)
• Új Tanácsadó Bizottság (WPK) megválasztása a következő
hivatali időre ( 2014-18), mely most már nemcsak a közepes
cégeket, hanem a Big4-t és a következő 10 céget is képviseli
• EU szabályozás: 537/2014 EU Rendelet és a 2006/43/EU
Direktíva konszolidált változata 2016. június 17-étől lesz
érvényes.
 Első megbeszélések más érdekelt felekkel és
egyesületekkel a Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi
Minisztériumban, a rendelet átültetésének módja
 Belső kamarai bizottság létrehozása,
mely a német minőség-biztosítási
és fegyelmi rendszer
átszervezésével foglalkozik.
16
7.2 Legújabb politikai fejlemények (2)
A 2009-es Etikai kódex német joggal való egybevetése megtörtént
• A kódex legtöbb rendelkezése egybevág a német
szabályozással
• A maradék kevés eltéréssel foglalkozunk:
 Jeleztük a nemzeti törvényhozás (részben felelős) felé
a válasz várat még magára
 A kamarai törvényt ennek megfelelően módosítjuk
várhatóan középtávon megtörténik
17
THANK YOU FOR YOUR
ATTENTION!
Questions please…
18
BACK UP
19

similar documents