Ämmaemandus maailmas

Report
EPS Aastakonverents
Nelijärve 01.10.2011
Irena Bartels RM
Vanim amet

´´Teie olete ämmaemand: Teie abistate kedagi teist
sünnituse juures.
Tehke head ilma asjatu sekelduse ja enese
näitamiseta .....
Kui tuleb juhtimine enda kätte võtta, tehke seda nii,
et ema saaks abi, aga tunneks end ikkagi vabalt ja
vastutavana.
Sel juhul võib ema õigusega öelda:´´Me saime
sellega ise hakkama!´´
Dao De Jing,500 e.m.a.
Deborah, J. (2002), Ema ja laps. Raseduse salatarkus, sünd ja emadus.
„ Selle töö tarkus on sama vana
kui aeg ise“ (Kristjan Nortrap)

 Piiblis – Heebrea ämmaemandad
 Vana – Egiptuse aegadest - ämmaemandad
papüürustel
 Antiikse Kreeka-Rooma ajastul - palju erinevaid
nimetusi:




iatrine,
maia,
obstertic,
medica
Hea suhte loojad

 Midwife - koos naisega
 Obstetric, obstare –seista millegi kõrval
 Antiikse Rooma aegadest on esimesed ametlikud
nõuded ämmaemandatele:





Pikad peenikesed sõrmed, lühikeste küüntega
Hea mälu
Armastab oma tööd
Soliidne ja mitte olema välise puudega
Ämmaemand peab nautima oma staatust.
Liigne tarkus ei tule kasuks

 Keskajal olid Euroopas
ämmaemandad kõige
ebapopulaarsemad, kus
neid peeti nõidadeks ja
põletati tuleriidal.
 1600 avati esimene
ämmaemandatele
mõeldud kool Pariisis,
Hotel-Diue
Oskus hoiduda tahaplaanile

 Laurel Thatcher Ulrich, Harvardi Ülikooli professor,
Ameerika ajaloolane, kes on palju uurinud ajalugu
naiste kohta:
 Vanimad inimese kogemustest osa saajad
 Tavalised inimesed, kes teevad vaikselt oma tööd
 A Midwife ´s Tale - Põhja- Inglismaal sündinud
ämmaemanda Martha Ballard´i päeviku põhjal
kirjutatud raamat
Ämmaemanduse mudelid

 Nurse-midwife - Õdeämmaemand
 Midwife - ämmaemand
 Lye- Midwife – nn
kohale ilmuv
ämmaemand
Inglismaa

 1700 ndatel Londonis meesämmaemandate grupp:
”....mehed tunnevad paremini anatoomiat, nad tulevad
füüsiliselt paremini toime erinevates olukordades,
nende mõtlemine on paremini arenenud, nad on
alati kõigeks valmis, suudavad olla rohkem
diskreetsed, nad mõtlevad alati midagi uut välja,
mehed on palju usutavamad kriitilistes
situatsioonides või erakorralistes olukordades
sünnitusabis, mida üks tavaliselt ämmaemand ei
mõista...” (John Maubray)
Kanada

 Inuitid - korilusrahvas:
 Omandavad ämmaemanda hariduse omas
kommuunis – riiklikult aktsepteeritud
 Välja töötatud standardid, mis kaitsevad
ämmaemandate tõekspidamisi
 Hoolitsevad selle eest naised ennast võtaksid arvele
enne raseduse 12 nädalat
 Antenataalsed visiisid tavaliselt kodudes
 Eelistavad kodusünnitusi
Uus-Meremaa

 Naine teeb ise valiku, kelle juures ta soovib ennast arvele
võtta:




78% - ämmaemand
8% - perearst
8% - naistearst
6% on teadmata
 Ämmaemandate tegevus on suunatud normaalselt
kulgevale rasedusele ja sünnitusele.
 Antenataalne ja postnataalne tegevus toimub kodudes.
 Ämmaemandusteenust finantseerib 100% valitsus.
Guyana

 Sageli ei ole teadlikud oma volitustest ämmaemanda töös.
 Ämmaemandaks õpitakse 12-24 kuuga.
 Registreeritud ligikaudu 900 ämmaemandat – õdeämmaemanda, ämmaemandad,
kommuuniämmaemandad.
 2010.aasta mõned andmed:
 HIV nakkusega rasedaid 14 283
 1000 elaniku kohta 2,6 õde, ämmaemandat ja arsti
 15-19.aastaseid sünnitajaid 1000 sünni kohta 90
Butts-Garnett, G., (2010), MIDWIFERY ASSESSMENT in GUYANA;
THE STATE OF THE WORLD‘S MIDWIFERY 2011
Saksamaa

 Saksamaa – weise frau/Hebamme
 Keskmiselt 700 ämmaemandat osutab iseseisvat
teenust:
 Kokku on seal üle 12 000 registreeritud ämmaemanda.
 Kaks koolkonda:
 Saksa enda koolkond
 Inglise koolkond
Hughes, D. (1999), European Midwives Liaison Committee Report
Etioopia

 2010.aastal oli assisteeritud vaid 6% sünnitusi: arst,
õde või ämmaemand
Jaapan

 2003.aastast võivad ämmaemandad olla ainult
naised.
 Selleks, et praktiseerida ämmaemandana peavad
kõik soovijad läbima riikliku tsertifitseerimiseksami.
Mosambiik

 Õpetatakse osutama erakorralist sünnitusabi teenust,
millega soovitakse garanteerida kvaliteetne raseduse
ja sünnituse jälgimine:
 Keisrilõike tegemine
 Hüsterektoomia
Prantsusmaa

 Prantsus keeles – la sage-femme
 20 000 praktiseerivat ämmaemandat (23 000
regstreeritud):




Enamuses töötavad haiglates
Erinevad töövaldkonnad - teevad ultrahelisid
Õpe toimub 5 aastat
Ämmaemandad teevad väga vähe tõenduspõhiseid
uurimusi
 Haiglates üldiselt raviskeemil põhinev sünnituse
juhtimine.
http://www.ordre-sages-femmes.fr
Hiina

 WAN PO – hiina keeles
 1900.aastate alguses omandasid hariduse virtuaalselt:
 1929.aastal oli vaid 500 õpetatud ämmaemandat
 Elanud läbi ajajärgu, kus oli omaks võetud Vietnami
mõtteviis, et sünnitamine peab toimuma haiglas.
 Tänaseks päevaks iseseisvat teenust osutavad kutseala
spetsialistid nii haiglates kui kodudes.
 Taastatud ämmaemanduskliinikud ning iseseisev
ämmaemandus olemas igal tasandil.
 Ämmaemandatele nõue, et nad peavad olema registreeritud.
Usbekistan

 24 000 ämmaemandat, kelle võtmeroll on rasedate
jälgimine.
 Sünnitusel abistavad arsti:
 Sünnituse juures ei ole selged arsti ja ämmaemanda
rollid.
 Suured puudujäägid on ämmaemanduse õppes,
mida põhjustab rahanappus.
UzReport 2011
Türgi

 Ebelerin – otsetõlkes oleks siiski sünnitusabi.
 Ämmaemandaet ülesanded, kohustused, õigused ei
ole selged:
 Pigem kiirabi tehnikud kui oma kutseala esindajad
 Ämmaemandate ühing eksisteerib juba 1954.aastast,
liikmeid on seal vaid 750:
 Kokku umbes 58 000 ämmaemandat.
 2006.aastal kogunes uus juhatus, kes üritab
ämmaemandust riigis tugevdada.
Mesajı, B. (2009) Sevgili meslektaşlarım.
Ghana

 Vajatakse 8000 ämmaemandat.
 Keskmine ämmaemandate vanus 41-60.aastat.
 Haridus omandatud 7-12 kuuga, mille sisse jääb siis
nii teooria kui praktika.
 84% naistest sünnitavad traditsioonilise
ämmaemandaga:
 92% ämmaemandatest on suunanud naise kõrgema
etapi sünnitusabi teenust pakkuvasse asutusse seoses
komplkatsioonide esinemisega
USAID (2006), The Emerging Midwifery Crisis in Ghana: Mapping of Midwives and Service Availability, Highlights
Gaps in Maternal Care
„Hea käitumisega naised teevad
harva ajalugu“ (Lauren Thatcher Ulrich)

 Euroopas on ämmaemanda kutset kõrgel hoidnud:
 Holland,
 Taani
 Šveits
 Väga oluliseks peetakse perekeskset lähenemisviisi.
 Primaarne on ema ja vastsündinu heaolu ning perekeskne
suhtumine.
Tänapäev

 Tõenduspõhine ämmaemandus:
 Kohaliku kultuuri edendav ämmaemandus
 Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimused
 Tegutsemisviiside parendamine nii teoorias kui
praktikas
 Google otsingumootor:
 507 eesti keelset tulemust – tõenduspõhine
ämmaemandus
 1,190 000 vastet inglise keeles - evidence based midwifery
Kuhu me liigume?

 Uurimustulemuste integreeririmine praktikasse
 Igal aastal sureb 358 000 naist kas raseduse või
sünnituse ajal,
 2 miljonit vastsündinut sureb esimese 24 tunni jooksul
erinevatesse komplikatsioonidesse,
 2,5 miljonit last sünnib surnult.
 Haritud ämmaemandaid vajatakse igal aastal üle 100
000, et need numbrid kahaneksid
ÜRO sekretäri raport

 „ Meil kõigil on
ühiskonna ees vastutus,
millega peame tagama
turvalisuse igale naisele
ja lapsele, et nad
saaksid elada oma elu
täisväärtuslikult.”
Ämmaemanduse tugevdamise
strateegia maailmas

 Tõsta teadlikkust ämmaemanda rollist ühiskonnas ja
tema poolt osutavatest teenustest
 Suurendada globaalset liikumist, arendada
ämmaemandate haridust, luua tegevuste
regulatsioon, et tugevdada ämmaemandate
teenuseid
 Ämmaemandate kogemuste jagamine riikides, kus
kohalikud resursid on minimaalsed
Eesti ämmaemanduse
tugevdamine

 Vaadakem teiste riikide kogemusi ja õpime sellest
 Uurimustööde toetamine
 Koostöö:
 Erinevate kutsealade esindajatega
 Omavalitsustega maakondades ämmaemanduskeskused
 Hoida sünnitust normaalsena
 Konkurentsivõimeline ja arenev haridus
"...Meil oli tore kollektiiv, sest ainult nii
"meeskonnatöös" oli võimalik töötada. Olgu
tervitatud kõik mu ämmaemandad, kelle osa
õnnestumisel oli suur. ......"
Prohhorov, L. (1997), Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku ajalugu ja tänapäev.

similar documents