Meertaligheid in het hoger onderwijs

Report
Meertalig in het hoger onderwijs
Bevindingen uit het
aanmoedigingsfondsproject “TaalVaardig aan
de STart” (TaalVaST - KU Leuven )
Lieve De Wachter
Jordi Heeren
Overzicht
Inleiding
Een taaltest academisch
Nederlands
Implicaties voor meertaligheid
Begeleiding
Overzicht
Inleiding
Een taaltest academisch
Nederlands
Implicaties voor meertaligheid
Begeleiding op maat
TaalVaardig aan de STart
• Massificatie van het hoger onderwijs (Groenez 2008)
• Meerjarenplan van de Associatie KU Leuven
• Aanmoedigingsfondsproject
“Hogescholen en universiteiten kunnen de middelen
uit het Aanmoedigingsfonds gebruiken om gelijke
kansen en diversiteit in het hoger onderwijs aan te
moedigen en in het bijzonder om maatregelen te
nemen die de instroom en de doorstroom
bevorderen van studenten uit bevolkingsgroepen die
ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs.”
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-over-de-evolutie-en-de-toekomst-van-het-aanmoedigingsfonds
TaalVaardig aan de STart
Academische taalvaardigheid is noodzakelijk voor studiesucces
(Weideman & van rensburg 2002, Gee 2008, van Dyk 2010, Anstrom et al. 2010, De Wachter, Heeren, Marx en Hughe 2013)
Taaltest
september/oktober
Examens
| oktober/november
|
januari
Begeleiding
Online leerplatform TaalVaST
Taalworkshops
↓
> Behoefteanalyse
Overzicht
Inleiding
Een taaltest academisch
Nederlands
Implicaties voor meertaligheid
Begeleiding op maat
TaalVaST: Taaltest - concept
• Twee types items
woordkennis
lezen (& schrijven)
“authenticiteit”
(Bachman & Palmer 1996)
• Doel
kennis testen
strategieën testen
+
moeilijkheid/frequentie
TaalVaST: Taaltest
Synoniemen
TaalVaST: Taaltest
1 woord voor 3 contexten
TaalVaST: Taaltest
Lezen op tekststructuur
TaalVaST: Taaltest
• Lezen (en schrijven)
TaalVaST: Taaltest - resultaten
• Sinds 2010  8585 studenten van de Associatie KU Leuven
TaalVaST: Taaltest - resultaten
35
30
25
20
2010
2011
15
2012
10
5
0
0-10
11-20
21-30
31-40
Betrouwbaarheid (α)
o
o
o
2010
2011
2012
0,70
0,68
0,72
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
TaalVaST: Taaltest - validiteit
Academiejaar 2010-2011: R = 0.37; p < 0.0001
Academiejaar 2011-2012: R = 0.35; p < 0.0001
Duidelijk significant
gemiddeld beter op de taaltest
= gemiddeld beter op de examens
Niet erg zuiver
uitzonderingen
Taaltest ≠ voorspeller
= wel selectie doelgroep  signaalfunctie
TaalVaST: Taaltest
data: 2010+2011
N = 2660
Overzicht
Inleiding
Een taaltest academisch
Nederlands
Implicaties voor meertaligheid
Begeleiding op maat
TaalVaST: meertaligheid en de taaltest
Taaltesten associatie KU Leuven (2010, 2011, 2012) n=8547
8000
7410
7000
6000
5000
87%
4000
3000
2000
1137
1000
13%
0
Nederlandstalig
Meertalig
TaalVaST: meertaligheid en de taaltest
14%
31%
55%
Ik spreek thuis soms een
andere taal
Ik spreek thuis meestal
een andere taal
Ik spreek thuis nooit
Nederlands
TaalVaST: meertaligheid en de taaltest
Oost-Europees
(n=114)
Overig
Europees
(n=812)
Turkije, Magreb
en Arabische
wereld (n=101)
Overig (n=113)
Albanees
Bulgaars
Hongaars
Ingush
Kosovaars
Litouws
Macedonisch
Oekraïens
Pools
Roemeens
Russisch
Servo-Kroatisch
Tsjechisch
Tsjetsjeens
Duits
Engels
Frans
Fries
Grieks
Italiaans
Noors
Portugees
Spaans
Arabisch
Berbers
Marokkaans
Turks
Aramees
Armeens
Assyrisch
Khmer
Mandarijn
Filippijns
Georgisch
Hebreeuws
Hindi
Kirundi
Urdu
Indonesisch
Iraans
Japans
…
TaalVaST: meertaligheid en de taaltest
Scores op basis van thuistaal (2010, 2011, 2012)
30
25
Aantal studenten in %
Gem.: 69%
20
Nederlandstalig
Meertalig
15
Gem.: 61%
10
5
p<0.000;
d = 0,58
0
0-10
11 20
21-30
31-40
41-50
Testscore in %
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
TaalVaST: meertaligheid en de taaltest
• Zuid-Afrikaanse studie (Weideman & Rensburg 2002, van der Slik & Weideman 2008)
o
o
Moedertaal
Verschil onderwijs- & thuistaal
• TaalVaST
o
o
Moedertaal
Verschil onderwijs- & thuistaal
• Hypothese: enkel taal?
o
o
Socio-economische status (Van der Slik et al., 2006)
Onderwijssysteem (Van den Branden 2005)
Overzicht
Inleiding
Een taaltest academisch
Nederlands
Implicaties voor meertaligheid
Begeleiding
TaalVaST
• Workshops TaalVaST
o
o
o
enkele richtingen
vooral schrijven, ook lezen/studeren
innoverende werkvormen:
Observerend leren
E-leren
Collaboratief schrijven
TaalVaST: digitaal
• Leerplatform TaalVaST
o
o
alle vaardigheden
interactief
o
o
eigen tempo
materiaal uit ≠ richtingen
Schrijfhulp
Andere opties
• NT2 Niveau 6
o
o
o
alle vaardigheden
materiaal uit ≠ richtingen
Taal @ hoger onderwijs
• Stoomcursus september
• 5 sessies van 4u
o
o
alle vaardigheden
materiaal uit ≠ richtingen
Toekomst: uitdagingen
• Geïntegreerd taalbeleid
• Meertaligheid verder ondersteunen
> resultaten taaltest
o > stijgende vraag begeleiding
• Bestaande begeleiding evalueren
o
• Enkel taal?
o
o
Dienst Studieadvies
Cel Diversiteit

similar documents