Presentatie Pierre van Kleef Bedrijvigheid

Report
Pierre van Kleef
Hart van Brabant Radendag
6 april 2013
Opzet
 Economische structuur Midden-Brabant
 Programma- en projectontwikkeling
 Rollen Hart van Brabant en Midpoint Brabant
 Resultaten en toekomstvisie
 Wensen en ideeën
Sociaal-economische structuur
Uitstekend wonen en
werken
Gunstig
demografisch
pad
Complementair
in Brabant
Vitale clusters
Programma’s Midpoint Brabant
• Huis van de Logistiek: Centrum
• Zorgacademie
voor arbeid, kennis en opleiding in
de logistiek
• Living Labs: Nature Assisted Health
• Logistics Talent Incubator:
• IntoKweekprogramma
D’mentia: Beleving
voor talent
dementie
binnenvoor zorgverleners en
logistieke bedrijven
mantelzorgers
• Sterke industriële verankering
••Projectontwikkeling
in samenwerking
metvoor
Brainport
ZuidoostRotary Wing Training
Centre: Opleiding
Chinook,
Super• Haven Waalwijk
Brabant
(Technological
and Social services.
Innovation)
Puma en
Cougar helikopter
In samenwerking met
• Shoes, Leather, Education and
multinationals
Museum Boeing
(SLEM):
en Eurocopter
Kennis
ontwikkeling en beleving schoenhandel• EUTA:enEuropees
industrie kenniscentrum voor onbemande luchtvaart
• Spoorzone Tilburg: Ontwikkeling (drones).
culturele hotspot
Nationaal Luchtvaart- en Ruimtelaboratorium, AEC en
• Innovatief vervoerssysteem: Stichting
Nieuwe Simulatoren
oplossingenMidden-Brabant.
vervoer
• www.gate2.nl
bezoekersstromen Leisure Boulevard
Rollen Hart van Brabant / Midpoint Brabant
• Overheidssamenwerking
• Visie op regionale
ontwikkeling
• Afstemming van
(inter)gemeentelijke taken
• Tripartiet georganiseerd
(Overheid, bedrijfsleven,
kennisinstellingen)
• Projecten ontwikkelen die
bijdragen aan economische
ontwikkeling Midden-Brabant
• Projecten uitvoeren met
partners
• Regionaal economische
ontwikkelingsmaatschappij
Resultaten: REAP Midden-Brabant
•
•
•
Aanjaagsubsidie voor projecten met hoge impact en
mogelijkheid tot opschaling. Multiplierwerking centraal.
Financiering van businesscases, pilots,
haalbaarheidsonderzoeken.
Projecten moeten bijdragen aan regionale
speerpuntsectoren.
Prognose Bestedingscurve REAP (*2,3)
€€12,000,000
11.022.043
€10,000,000
Nog uit te geven aan subsidie in
resterende programmaperiode
€8,000,000
€6,000,000
€4,000,000
Matching van private partijen in
projecten
€ 4,784,363
Matching van publieke partners in
projecten
Subsidie gemeenten/provincie
€2,000,000
€-
Resultaten: Logistics Cities
•
•
•
Huis van de Logistiek operationeel
Logistics Talent Incubator (kweekvijverprogramma)
Goede samenwerking met bedrijfsleven op het terrein van
arbeidsmarkt ontwikkeling (Boostlogix)
Prognose bestedingscurve Logistics Cities *2,74
€6,000,000
€ 5.473.905
€5,000,000
Nog uit te geven aan subsidie in
resterende programmaperiode
€4,000,000
Matching van private partijen in
projecten
€3,000,000
€2,000,000
€1,000,000
€-
€ 2.000.000
Matching van publieke partners in
projecten
Subsidie gemeenten/provincie
Midpoint Brabant
Aerospace & Maintenance
Cluster
Samenwerking
Leisure
Boulevard
Logistics
Cities
Care Avenue
REAP
BP2020
Duurzaamheid
Social Innovation
Opschalen
Realisatie economische ambities
Doorontwikkeling clusters in Brabant
1) Chemie
2) HTSMmaakindustrie
1) Chemie
2) Logistiek
1) High tech systemen en materialen
2) Chemie
3) Life Sciences & Health
4) Creatieve industrie
Hart van Brabant: ambities realiseren
Duurzaamheid
Gezondheid
en welzijn
Veiligheid
Inclusieve
maatschappij
KRACHTIGE EIGEN
SLIMME INBEDDING
PROEFTUIN VAN
ECONOMISCHE IDENTITEIT
BELEIDSAGENDA’S
ZUID NEDERLAND
Sterke regionale clusters:
Logistiek, Leisure, Care, Aerospace &
Maintenance
Industrie & Dienstverlening
Uitstekend woon- en
werkklimaat
Conclusie

Doorontwikkeling bestaande programma’s en nieuwe
project- en marktkansen benutten

Zonder mogelijkheden tot opschaling, geen effectief
programma

De regio is nodig om de ambitie verder vorm te geven:




Project eigenaarschap
Financiering
Etaleren van successen
Resultaten staan in Jaarverslag Midpoint Brabant 2013
Vragen en Discussie

similar documents