Presentatie professor Michiel Haas

Report
Lelystad: 03-04-2013
Secundaire Bouwstoffen:
Mogelijkheden en Risico’s
prof.dr.ir. Michiel Haas
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
1
Afval of secundaire grondstof?
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
2
30 x Arena geheel gevuld!
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
3
Wat doen we daarmee?
• 83% van al het NL afval wordt hergebruikt of gerecycled
• Europees gezien zijn we een van de koplopers
• ca. 10.000.000.000 kg wordt niet hergebruikt, maar thermisch
verwerkt in Afval Energie Centrales (AEC’s)
• van al het verbrande materiaal blijft ca. 20% als bodemas over
• samen met afval uit omringende landen dat in NL verwerkt wordt,
produceren onze 12 AEC’s ca. 1,2 – 1,3 miljoen ton AEC bodemas
• tot nu toe werd dat deels hergebruikt en deels gestort onder IBC
omstandigheden (Isoleer – Bescherm – Controleer)
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
4
Beleid om niet te storten …
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
5
… ruimte nodig voor mensen …
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
6
… of natuur ontwikkeling of…
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
7
Wist u dat …?
• elke inwoner van Nederland per jaar 560 kilo afval produceert?
• een vuilniszak van tien kilo een gloeilamp van 60 Watt wel 99 uur
kan laten branden en een spaarlamp van 11 Watt zelfs 538 uur?
• u met de energie uit één vuilniszak vier keer een lange douche
kunt nemen en wel zeven keer een korte douche van vijf
minuten?
• eenzelfde vuilniszak goed is voor minimaal vier maanden non-stop
bellen met uw mobiele telefoon? Of 2 maanden 3 uur per dag
computeren op uw laptop?
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
8
Ladder van Lansink
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
9
Waarom secundaire grondstoffen?
• bouw gebruikt wereldwijd ca. 40% van de grondstoffen
• Nederland zit op vergelijkbare hoeveelheid
• Nederland heeft nauwelijks eigen grondstoffen
• en grondstoffen worden wereldwijd langzaam schaarser, dat
begint bij de REE (Rare Earth Elements of zeldzame aardmetalen)
en gaat door met de metalen en andere grondstoffen
• dus we moeten op zoek naar andere manieren om aan
grondstoffen te komen, daartoe zijn er drie verschillende
oplossingen:
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
10
Mogelijke oplossingen zijn:
0-Materialen
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
11
Mogelijke oplossingen zijn:
Circulaire economie
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
12
Mogelijke oplossingen zijn:
Urban mining
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
13
Verstandig hergebruik
… door hergebruik en
hergebruik en …
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
14
… door urban mining …
• in een mobieltje zit:
• 0,008 gram goud
• 0,07 gram zilver
• 0,006 gram palladium
• met een waarde van € 0,50
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
15
… door recycling …
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
16
… en recycling …
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
17
Wat doen we met onze
overbodige gebouwen … of …
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
18
… door verstandig om
te gaan met onze
bestaande voorraad …
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
19
… door hergebruik van
producten …
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
20
0-Materialen
• O-materialen zijn materialen zonder feitelijke milieubelasting,
bijvoorbeeld:
… door nuttige toepassing
van AEC bodemassen …
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
21
Nuttige toepassing van AEC
bodemassen.
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
22
Wat zijn secundaire bouwstoffen?
• Bouwstoffen die afgescheiden zijn of bereid zijn uit reststoffen
• Voorbeelden zijn:
•
•
•
•
Puingranulaat van beton
Elders vrijgekomen grond
Schoon gemaakte grond
Gereinigde AEC bodemassen
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
23
AEC bodemassen
• ontstaan als restfractie na verbranding van huishoudelijk afval en
bedrijfsafvalstoffen
• er zijn 3 processen om de bodemassen op te werken:
• 1. traditionele proces (nog 20% van de hoeveelheid)
• Alleen grove metaalfracties worden verwijderd, rest ongereinigde
bodemas
• 2. droge fractionering via ADR Inashco (ca. 900.000 ton/jaar)
• Meeste metalen worden verwijderd, restant ongereinigde bodemas
• 3. natte fractionering (ca. 100.000 ton/jaar)
• Gereinigde bodemassen bruikbaar als secundaire grondstof, klein
restant (ca. 9%) slib niet meer bruikbaar
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
24
Green Deal inzake AEC bodemas
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
25
Green Deal
• vanaf 2017 moet 50% van de AEC bodemas een nuttige
toepassing krijgen als secundaire bouwstof
• de upcycle techniek is voorhanden, nog moeilijk rendabel toe te
passen
• de vrij toepasbare 50% van de AEC bodemas is voldoende schoon
(geen speciale eisen) zodat deze toegepast kan worden als
secundaire bouwstof
• Deze secundaire bouwstoffen kunnen gebruikt worden als:
• Ophogingsmateriaal
• Weg funderingsmateriaal
• Toeslagstof in beton als grindvervanger
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
26
Green Deal
• nog niet alle AEC kunnen de ongereinigde AEC bodemassen zelf
reinigen, zodat ze toegepast kunnen worden als secundaire
grondstof
• in deze bodemas is vervuiling aanwezig
• Werkvoorraad: nog niet geupcycelde AEC bodemassen worden
naar Flevokust gebracht om daar geupcyceld te worden
• daarmee draagt Flevokust bij aan de Green Deal
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
27
Wat zijn de risico’s hiervan?
• de milieu- en gezondheidsrisico’s van de Werkvoorraad zijn:
• kans op uitloging
• kans op stof en verwaaiing
• dat betekent dat hier voorzieningen voor getroffen moeten
worden
• het bevoegd gezag zal in de milieuvergunning de eisen moeten
formuleren zodat kans op uitloging en verwaaiing voldoen aan de
wettelijke normen en daarmee risico’s uitgesloten worden
• het bevoegd gezag zal dat ook moeten controleren
• te verwachten maatregelen zijn:
• waterdichte ondergrond ter voorkoming van uitloging
• nat houden ter voorkoming van stof en verwaaien
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
28
Samenvatting
• we produceren een enorme reststoffenberg die we nog steeds
afval noemen
• maar deze reststoffen kunnen in principe (nagenoeg) allemaal
een nuttige toepassing krijgen
• en dat is nodig want we stevenen af op een maatschappij waar
grondstoffen steeds schaarser zullen worden
• in dat kader kunnen we AEC bodemassen ook een nuttige
toepassing geven
• het gebruik en de opslag daarvan brengt beheersbare risico’s met
zich mee
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
29
VraGen?
[email protected]
Faculty CiTG / section Materials & Environment / Chair Materials & Sustainability
30

similar documents