Vizualizați aici prezentarea ODIMM

Report
Organizaţia pentru Dezvoltarea
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
Iulia Iabanji
Director General
29 septembrie 2014
Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2014
29 septembrie – 5 octombrie
Campanie coordonată de Comisia Europeană
desfăşurată în peste 37 de ţări
Obiective:
să prezinte măsurile de sprijin pe care le oferă UE și autoritățile locale, regionale și
nationale IMM-urilor;

să promoveze antreprenoriatul și astfel să determine o creștere a numărului de
persoane, în special tinere, care se gândesc serios la o carieră de antreprenor;

să recunoască contribuția antreprenorilor la creșterea gradului de bunăstare, la
crearea de locuri de muncă, la ameliorarea competitivității și dezvoltarea inovarii.

Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2014 în
Republica Moldova
•
mese rotunde,
•
conferințe,
•
dezbateri publice,
•
sesiuni şi
instruire,
•
expoziţii,
•
etc.
seminare
de
în toate raioanele țării!
Principalul eveniment!
Conferinţa Internaţională a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii „IMM – Calea spre Performanţă
Europeană”
Ceremonia de decernare a distincţiilor şi premiilor învingătorilor Concursurilor Naționale:
„Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM”
„IMM – model de responsabilitate socială”
Întreprinderile mici şi mijlocii în RM
MICRO
≤ 9 angajaţi
≤ 3 mln. lei venituri din
vânzări
MICI
≤ 49 angajaţi
≤ 25 mln. lei venituri
din vânzări
MIJLOCII
≤ 249 angajaţi
≤ 50 mln. lei venituri
din vânzări
MARI
Mai mult de 250
angajaţi
Mai mult de 50 mln. lei
din ven. din vânzări
ÎNTREPRINDERILE
IMM-urile din Republica Moldova
Componenta cea mai importantă a ECONOMIEI !
▪ 97,4 % din totalul Întreprinderilor
▪ 56,9 % din numărul total de angajaţi
▪ 97,4 % din totalul Întreprinderilor
▪ 33,4% venituri din vânzări
▪ 14 întreprinderi la 1000 de locuitori
Situaţia actuală
Ponderea veniturilor din vânzări a IMM în profilul principalelor genuri de activitate ale unităţilor acestui
sector în anul 2013, conform Biroul Naţional de Statistică, se prezintă astfel:
Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM)!
•
Crează cele mai multe locuri de muncă.
•
Sunt factorul cheie pentru creşterea
economică.
•
Depăşesc uşor perioadele de criză, pentru că
sunt FLEXIBILE şi ADAPTABILE.
•
Sunt INOVATIVE.
Provocările, Riscurile și Problemele IMM-urilor

Accesul limitat la finanţare;

Lipsa cunoştinţelor ANTREPRENORIALE;

Dobânzi ridicate la credite şi împrumuturi;

Administrare Fiscală dură;

Accesul redus la informaţii;

Birocraţia.
Antreprenoriat înseamnă:

avantaje financiare

prestigiu social

program flexibil

ești propriul tău şef

autonomie, libertate și
flexibilitate!
Antreprenoriat înseamnă:

asumarea riscurilor

dorinţa de a acţiona independent

puterea de a realiza mai multe task-uri simultan

abilităţi de înţelegere, planificare şi execuţie

capacitatea de a dezvolta relaţii de lucru cu
colaboratori din diverse medii profesionale

prioritizarea acţiunilor

rezistenţa fizică şi psihică

puterea de previziune

mobilitatea şi rezistenta la schimbare;
ODIMM – Împreună dezvoltăm afacerea ta!
Programul Național de Abilitare
Economică a Tinerilor
Obiectiv:
Facilitarea implicării tinerilor în activităţi antreprenoriale
Grup ţintă:
Tânăr cu vârsta între 18-30 ani
Spirit antreprenorial
Activităţi:
Consultanţă şi instruire antreprenorială
Finanţare afacerii: Credit: până la 300.000 lei;
Scadenţa: maxim 5 ani
Grant: 40%
Tinerii Beneficiari ai Programului PNAET
Programul de instruire continuă
“GESTIUNEA EFICIENTĂ A AFACERII”
•
Cursuri de instruire pentru antreprenori!
•
GRATIS!
•
10 Module!
•
Câte 2 zile fiecare!
Module de instruire GEA:
Contabilitatea pe domenii
de aplicare
Activitatea economică
externă şi relaţiile vamale
Management financiar
Managementul
resurselor umane şi
legislaţia muncii
Achiziţii publice şi
legislaţia în domeniu
Tehnici eficiente de
vânzare
Înregistrarea în calitate de plătitor a
TVA şi aplicarea legislaţiei în
domeniu
Marketing
Planificarea Afacerii
Acces la finanţe şi
administrarea creditului
Fondul de Garantare a Creditelor
Acum Gajul nu mai este o Problemă!
Garantăm Credite pentru Afacerea ta!
Produse de garantare:
Pentru întreprinderile nou-create:
- suma garanţiei financiare reprezintă până la 500 000 lei
- rata de acoperire de 70% din valoarea creditului
Întreprinderile active
- suma garanţiei financiare reprezintă până la 1 000 000 lei
- rata de acoperire de 50% din valoarea creditului
Întreprinderile exportatoare
- suma garanţiei financiare reprezintă până la 2 000 000 lei
- rata de acoperire de 50% din valoarea creditului
Tinerii antreprenori
- suma garanţiei financiare reprezintă până la 150 000 lei
- rata de acoperire de 50% din valoarea creditului
Lucrătorii migranţi
- suma garanţiei financiare reprezintă până la 150 000 lei
- rata de acoperire de 50% din valoarea creditului
Programul de Atragere a Remitenţelor în
Economie “PARE 1+1”
Obiectiv
Grup ţintă
Atragerea resurselor lucrătorilor migranţi în
crearea dezvoltarea afacerilor.
 Lucrători migranţi, cetăţeni ai Republicii
Moldova;
 Beneficiari de remitenţe – rude de gradul I
 Acordarea suportului informaţional pentru
migranţi
Activităţi de
 Organizarea cursurilor de instruire şi
bază
acordarea consultanţei antreprenoriale
 Acordarea granturilor în baza Regulei 1+1
 Acordarea suportului post-finanţare
Programul de Subvenţionare
a participării agenților economici
la Târguri şi Expoziţii
Expoziții eligibile
Moldenergy,
Tourism. Leisure. Hotels,
Farmer,
Fabricat în Moldova,
Food Technology,
Moldova Fashion Expo,
MOLDAGROTECH (spring),
Food & Drinks,
Infoinvent
Moldconstruct,
Packaging. Depot,Furniture,
Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM)
Misiunea RIAM: Asigurarea unei dezvoltări durabile şi recunoaşterea
națională şi internațională a Incubatoarelor de Afaceri
Membrii fondatori: ODIMM, IASV, IARD, IAS, IAR, IAL IASg
Activităţile RIAM:

Platformă de suport şi scimb de experienţă;

Abordarea comună a problemelor și necesităților IA;

Soluții elaborate în grupuri de lucru (cadrul legal pentru IA,
Soluții de Eficiență Energetică, etc.);

Transfer de cunoștințe / programe de instruire și promovarea
bunelor practici;

Instituirea unui dialog structurat cu autoritățile locale și
naționale.
Reţeaua Regională a Incubatoarelor de
Afaceri “Black Sea BI-Net”
Obiectiv:
Accelerarea dezvoltării unei economii productive şi competitive în
regiunea bazinului Mării Negre prin:
Activităţi de
bază:
crearea
reţelei de incubatoare în Bazinul Mării Negre;
schimbul
de experienţă şi cunoştinţe dintre Incubatoarele de Afaceri;
susţinerea
Ţările
partenere:
IMM-urilor incubate să internaţionalizeze.
•Republica Moldova,
•Armenia,
•Grecia,
•Ucraina,
•România,
•Turcia.
Programe şi instrumente de suport pentru IMM
• Fondul Provocările Mileniului Moldova - http://www.mca.gov.md/
• Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură - www.aipa.md
• Agenţia pentru Eficienţă Energetică - www.aee.md
• Programul de susţinere şi dezvoltare a sectorului IMM, finanţat de către Guvernul
Japoniei - www.jnpga.md
• 2KR - http://www.2kr.md/
• Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă - http://www.ifad.md/
• Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova - http://www.capmu.md/index.php?lang=ro
• Co-finanţarea proiectelor de consultanţă - http://www.infoeuropa.md/berd/ şi
www.ebrd.com/sbs/
• Etc.
PROGRAME DE SUPORT
ŞI DEZVOLTARE A SECTORULUI IMM
OPORTUNITATE
DEZVOLTARE
INVESTIŢII
MODERNIZARE
MOBILITATE
Împreună dezvoltăm
afacerea ta!
Adresa ODIMM:
Str. Serghei Lazo 48, etajul 3, of. 313
Chişinău, Republica Moldova
Tel: +373 22 29 57 41
Fax: +373 22 29 57 97
E-mail: [email protected]
WEB: www. odimm.md
www.businessportal.md

similar documents