WS_BPUG_pracovny_pohovor

Report
Pracovný pohovor
Ing. Mária Ježíková
Agenda
•
•
•
•
Intro
Životopis a motivačný list
Príprava na pohovor
Výberové konanie





Predselekcia
Metódy a techniky
Reč tela
Assessment Centrum
Tipy a triky
• Diskusia
Kde začať?
•
•
•
•
•
•
•
Internet
Personálna agentúra
Agentúra dočasného zamestnania
Úrad práce
Inzeráty v tlači
Výstavy a burzy práce
Po známosti
Životopis
• Prvý dojem neklame
• Pohľad na životopis očami personalistu
• Štruktúra životopisu
• Tipy ako áno, rady ako nie
• 5P!





Pravdivý
Profesionálny
Primeraný pozícii
Prehľadný
Pravopisne správny
Motivačný list
• Účel motivačného listu
• Trefné zameranie ML na konkrétnu
firmu/pracovnú ponuku
• Súlad vašich schopností s požiadavkami
zamestnávateľa
• Využívajte kľúčové slová zamestnávateľa
Cvičenie - Pracovná ponuka
Ekonóm
• Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- príprava pravidelného reportingu
- vedenie účtovnej agendy obchodnej spoločnosti
- bankové transakcie
- kontrola, zadávanie a účtovanie vydaných faktúr
- spolupráca pri príprave účtovnej závierky, spolupráca s
audítormi
- spolupráca na príprave rozpočtu
• Iné výhody
- Zázemie medzinárodnej finančnej skupiny
- prácu v príjemnom prostredí
- možnosť profesného rozvoja
Príprava na pracovný pohovor
•
•
•
•
•
•
Informácie o spoločnosti
Popis pracovnej pozície a žiadaných kompetencií
Vzhľad a vystupovanie
O mne
Často kladené otázky – príprava odpovedí
Otázky
Top 10 Interview Questions
1.
2.
3.
4.
Aké sú vaše silné stránky?
Aké sú vaše slabé stránky?
Ako zváladate stres?
Popíšte zložitú pracovnú situáciu, v ktorej ste sa
ocitli a a ako ste sa s ňou vysporiadali.
5. Čo pre vás znamená úspech?
6. Prečo máte záujem o túto prácu?
7. Prečo odchádzate zo súčasného zamestnania?
8. Prečo by sme mali prijať práve vás?
9. Aké sú vaše plány do budúcna?
10. Povedzte nám niečo o sebe.
Assessment Centrum
• Cieľom je zistiť rozsah schopností uchádzača o
pracovnú pozíciu a pracovný tím.
• Zameriava sa na: sociálne vzťahy, komunikáciu,
analytické schopnosti, motiváciu a schopnosť
riešiť problémy
• Skupinové aj individuálne úlohy
• Sledovanie účastníkov aj počas prestávok!
Assessment Centrum
• Prípadová štúdia - jej riešenie si vyžaduje
analytické a logické myslenie, správny úsudok.
Preverí vaše prezentačné zručnosti, schopnosť
argumentácie a improvizácie
• Role-plays vašou úlohou „zahrať“ reálnu situáciu,
s ktorou sa na danej pozícii budete stretávať.
• Simulácia – vhodenie „do vody“. Ako sa zachováte
a budete postupovať v reálnej situácii
• Psychodiagnostika - preskúma vaše schopnosti
a osobnostné vlastnosti vzhľadom na pozíciu,
o ktorú sa uchádzate.
• Hĺbkový pohovor - zväčša prebieha individuálne.
Assessment Centrum
• Príďte včas
• Zistite si čo najviac o firme
• Vhodné oblečenie, v súlade s firemnou kultúrou
• Aktívne počúvajte a rešpektujte ostatných
• Dôkladne si prečítajte zadanie úlohy
• Buďte pozitívne naladení, nestresujte
• Spolupracujte a nebojte sa jednoduchých riešení
• Sledujte svoju reč tela
• Buďte sám sebou
Assessment Aktivity – Cvičenie
Takto radšej nie..
• Pesimista, ohováranie
• Prehnané sebavedomie, arogancia
• Neznalosť firmy alebo pozície
• Zlá reč tela
• Žiadne alebo nevhodné otázky
• Prílišná otvorenosť, nízka profesionalita
• Zlé oblečenie
• Skákanie do reči
• Presúvanie termínov
• Sprievod
14
Ďakujem a
prajem veľa
úspechov!

similar documents