loovteraapia

Report
Loovteraapiad –
visuaalkunstiteraapia
Annika Maarend
PETHA – projekt
Kunstiteraapia on üks
loovteraapia liike,
 mis ühendab kunsti ja psühholoogia. Teisisõnu: minnes
seansile, võid erinevaid materjale kasutades luua
erilise kunstitöö. Kui töö valmis, oled ise esimene, kes
seda analüüsib ja põhjendab oma sümbolite, värvide,
stiili jms valikut. Kunstiterapeut küsib suunavaid
küsimusi, et aidata kliendil läbi iseenda lahendusteni
jõuda.
 Pildid (taiesed) aitavad tuua alateadvuslikku materjali
inimese teadvusesse.
 Meis on kõik vastused-lahendused olemas ja terapeut
ulatab abistava käe, et neid leida. Kunstiteraapiast võib
abi olla nii lastel kui täiskasvanutel.
Kunstiteraapiate kujunemine
(muusikateraapia, draamateraapia, tantsuteraapia,
visuaalkunstiteraapia)
 Kunstnike liikumised, ühendused
 Kunstnikud tööle haiglatesse
 1982 – Suurbritannias tunnustati kunstiteraapiaid
tegevusteraapiate all
 1985 eraldati terapeutilised kunstid ja kunstiteraapiad mõistetena
 Alates 1980 TÜ
1990 Eesti Muusikateraapia Ühing
2004 Eesti Loovteraapiate Ühing
Võimalused …
MAAL
GRAAFIKA
VISUAALKUNST
FOTO
ARHITEKTUUR
SKULPTUUR
VIDEO
“Kunst on pettekujutlus, mis kõneleb tõde,” Picasso.
Üldised terapeutilised eesmärgid
(M.Liebman, 1981 järgi)










Personaalsed eesmärgid
Loovus ja spontaansus
Usalduse loomine,
enesekehtestamine, oma
potentsiaali realiseerimine
Suurenenud personaalne
autonoomia ja motivatsioon,
areng indiviidina
Vabadus teha otsuseid, ideedega
eksperimenteerimine
Tunnete, emotsioonide,
konfliktide väljendamine
Töö fantaasiate ja
teadvustamatuga
Mõistmise, eneseteadlikkuse
arendamine
Kogemuste korrastamise
soodustamine
Aitab lõõgastuda










Sotsiaalsed eesmärgid
Teadlikkus, märkamine ja
lugupidamine teiste suhtes
Koostöö, grupi tegevustes
osalemine
Kommunikatsioon
Probleemide, kogemuste ja
arusaamise jagamine
Kogemuste universaalsuse ja
indiviidi unikaalsuse avastamine
Enese seostamine teistega
grupis, oma mina mõju
mõistmine suhetes teistega
Sotsiaalne toetus ja usaldus
Grupi kokkukuuluvus
Grupi probleemide uurimine
Võimalikud eesmärgid visuaalkunstiteraapias





Õppida ennast tundma/õppida teisi tundma
Töö emotsioonidega, motivatsiooni tõstmine
Muutused (esile kutsumine, toimetulek)
Stressi alandamine (lõdvestumine)
Uute oskuste õppimine , olemasolevate oskuste
parandamine
 Kaotusega leppimine
 Oma perekonna mõistmine
 Positiivne minapilt
 Arengu jälgimine
(vastavalt eesmärgile valitakse meetodid)
Visuaalkunstiteraapia – kuidas toimib?
 Keha ja vaimu mõjutamine. Meie aju funktsioneerimine
ja meie emotsioonid, mõtlemine ja käitumine
 Kujutlused. “Fantaasia on sild keha ja vaimu,
teadvustatud tasandil info töötlemise ja
psühholoogilisete muutuste vahel kehas” (N: Sidrun –
maitse)
 Emotsioonide füsioloogia. Keha on peegliks meie
emotsioonidele (nt tunneme ärevust ja higistame). Pilt
võib mõjutada meie aju (nt näeme kurba nägu, ajust
muutuvad aktiivseks teatavad piirkonnad).
 Placebo efekt. Uskumuse jõud. Kunsti loomisel on
raviv mõju, sest võimaldab kogeda heaolutunnet.
Kollaaž – „MINU ELU“
Kollaaž – „MINU ELU“
Kollaaž „MINU ELU“
Meeleolupilt
Meeleolupilt
Toidupilt
Tulemus?
 Millised eesmärgid (slaid 5)
said täidetud?

similar documents