Kyberšikana

Report
• Internet- je dostupný verejnosti takmer v každej
časti sveta .Obsahuje tisícky komerčných
,akademických ,vládnych a vojenských sietí. Slúži
nám ako zdroj informácií, ponúka nám služby ako
napr. chat spolu s prepojenými webstránkami ,
elektronická pošta a World Wide Webu (www).
• WWW stránka
• celistvý dokument obsahujúci požadované
informácie a ďalšie multimediálne prvky (hlavne
grafické), ktoré ju obohacujú a zjednodušujú čítanie.
• internetové stránky.
• WI-FI
• bezkáblová sieť, pomocou ktorej sa môžeme
pripojiť na internet.
• GOOGLE
• jeden z najväčších internetových vyhľadávačov na
svete. Pomáha nám na základe jedného alebo
viacerých kľúčových slov, vyhľadať informácie,
www adresy, obrázky.
• WWW
• World Wide Web, alebo len web, celosvetová sieť
www serverov obsahujúcich internetové stránky.
• Facebook je rozsiahly
komunitný webový
systém, ktorý založil 4.
februára 2004 Mark
Zuckerberg počas
štúdia na Harvardovej
univerzite.
Spoluzakladateľmi
systému boli Chris
Hughes, Dustin
Moskovitz a Eduardo
Saverin.
CYBER SPACE -,,Kybernetický
priestor´´(umelý
svet , miesto
kde sa
• CYBER SPACE -,,Kybernetický
priestor´´(umelý
svet , miesto
kde sa odohrávacez
komunikácia cez
odohráva
komunikácia
komunikačné siete .Je to prepojenie
komunikačné
siete
.Je
to
prepojenie
s internetom, telefónom , cez zariadenia cez
s internetom,
telefónom
, cez
ktoré komunikujeme
s inými osobami.
zariadenia cez ktoré komunikujeme
s inými osobami.
• Cyberstalkingprenasledovanie online , je to zneužitie
komunikačných sietí
cez ktoré agresor
útočí na svoju obeť ,
zastrašuje ju
a prenasleduje ,či už
cez Chat , výhražné emaily , posielaním
vírusov atď.
•
• HACKER
• človek, ktorý je schopný sa pomocou svojich
znalostí a hackerských programových nástrojov
nabúrať do cudzích systémov, serverov a e-mailov,
ničiť ochrany a obchádzať zabezpečenie. Sú to
ľudia, ktorý majú veľké znalosti v oblasti internetu
a počítačov a dokážu ich často aj zneužiť, dostať sa
do vášho e-mailu, získať práva k prepísaní vášho
webu, zničiť dáta v databáze, získať prístupové
práva k bankovým účtom.
• Elektronické šikanovanie (cyberbullying)
• Ide o zneužívanie mobilných telefónov a internetu na
posielanie agresívnych a nenávistných správ a
zastrašovanie osôb. Internetové prostredie poskytuje
jedinečné možnosti pre podobné aktivity. Anonymita,
ktorú poskytuje uľahčuje túto činnosť a kryje ľudí, ktorí
majú za cieľ útočiť na ostatných užívateľov internetu.
Elektronický násilník si užíva pocit zadosťučinenia, ktorý
mu poskytuje odosielanie textových správ, mailov. Chce
tak človeka rozrušiť, zneistiť a vystrašiť. Pri
elektronickom šikanovaní väčšia fyzická sila agresora,
jeho popularita a sociálna sieť ustupujú do úzadia a
dôležitou sa stáva schopnosť a spôsobilosť používať
počítač, mobil a internet.
•
Zákernosť tohto druhu šikanovania spočíva aj
v tom, že je nepretržité – 365 dní v roku 24
hodín denne a k inkriminujúcim informáciám
má prístup veľké množstvo užívateľov
internetu a mobilných telefónov. Nie je už
viazané na bezprostredné stretnutia obete a
agresora a tak môže mať oveľa hlbší dosah ako
šikanovanie fyzické.
• Kyberšikana nemá za následok modriny
ani pri nej netečie krv ,ale za to spôsobí
psychické traumy , rany, ktoré nie sú
viditeľné ale zato tak hlboké , a veľmi
ťažko liečiteľné a silné že sú niekedy
horšie ako tie telesné . Ničia identitu
človeka , cíti sa ponížený , zničený a
menejcenný .
• HAPPY SLAPPING
• „srandovné zauchá“, druh šikanovania, spočívá v
natočení útoku na nič netušiacu obeť a následné
rozosielanie záznamu ďalším ľuďom pomocou
mobilu alebo internetu za účelom zosmiešnenia
obete, ide o trestný čin.
• SPAM
• nevyžiadaná pošta, spočíva v rozosielaní jednej a tej
istej správy viacerým prijímateľom súčasne, ktorí o
ňu nestoja. Môže obsahovať lacné reklamy,
elektronické letáky, vírusy, phishing - podvody, hoax
- poplašné správy a iné ohrozenia z internetu.
• Slovo šikanovanie pochádza z francúzskeho slova
chicane ,čo znamená : zlomyseľné obťažovanie ,
týranie, sužovanie , prenasledovanie ...
• BULLYING
• šikanovanie/zastrašovanie/vyhrážanie.
• Kyberšikana má podobnú podstatu ako nepriama
, psychická šikana , alebo ako šikana vôbec .Je to
zámerné a opakované psychické násilie spolu so
symbolickou agresiou .

similar documents