JTFG ako sa zhmotňuje budúcnosť

Report
Ako sa dobieha budúcnosť ?
Ako sa zhmotňujú vízie ?
Monika Céreová
27. marca 2014
„Good is enemy of great“
• Ako nájsť cestu, ako byť good-to-great
• Môžu spoločnosti, ktoré sú good, stať sa great? A ak áno, ako na to?
• Prečo niektoré spoločnosti robia skok vpred a iné nie?
• Kde je skrytý kľúč k úspechu aby sme víziu, nápad čo máme, mohli zhmotniť?
• Ako dobehnúť a tvoriť budúcnosť?
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
• Mať nápad vymykajúci sa priemeru, väčšina nápadov spoločností je dobrých, ale nikdy sa nestanú
výbornými lebo sú len dobré
• Najúspešnejšie nápady sú tie najjednoduchšie , tzv. zdravý sedliacky rozum
• Mať nápad v srdci, vnútorné presvedčenie
• Tím ľudí, ktorí dokážu zhmotňovať nápady, a ktorí sú na rovnakej „komunikačnej vlne“
• Jednoducho nebyť good ale great
2
PRISPELI SME K BUDOVANIU
Bankovníctvo
Energetika
Priemysel a infraštruktúra
Realitný segment
Cestovný ruch a voľný čas
Zábava
Pozn.: Platí k 31. decembru 2012
3
Tatry Mountain Resorts
Vysoké Tatry v minulosti
Veľký rozmach v čase socializmu, pobyty ROH
Po nežnej revolúcii, pokles návštevnosti, vo VT
nebola ani noha, vysoká nezamestnanosť
Odvážny nápad – prečo lyžovať v Rakúskych Alpách,
ak sú tu VT
4
Tatry Mountain Resorts
Vysoké Tatry dnes:
 Za r. 2007 -2013 bolo preinvestovaných 190 mil EUR v regióne Vysokých a Nízkych Tatier
 TMR je najväčším investorom v tomto regióne
 Nárast zamestnanosti v TMR – v tab. + nárast pracovných miest v celom regióne
 Vývoj návštevnosti v strediskách TMR – v tab.
 Dnes je TMR kótovaná na 3 burzách cenných papierov, v Bratislave, Prahe a Varšave
 TMR má vlastnú akcionársku štruktúru, dlhopisy/akcie ponúkame v JTB ako alternatívu investícií pre našich
klientov
5
Tatry Mountain Resorts
TMR dnes?
 2 TOP slovenské horské strediská – celoročný aquapark
 12 hotelov – 2000 postelí – 40 reštaurácií – 2 lyžiarske školy
 atrakcie & vyše 235 organizovaných podujatí za rok
6
Best Hotel Properties
 Na začiatku jednoduchý nápad rozšíriť podnikanie o hotelový biznis
 Získať management kontrakt zahraničnej hotelovej spoločnosti, ako sú napr. Intercontinental, Kempinski a pod.
 Prvý nápad bol kedysi najluxusnejší hotel Forum v Bratislave
 Chátrajúci liečebný dom Hviezdoslav na štrbskom Plese – investícia 1,3mld SKK a dnes luxusný 5hv. hotel
Kempinski
Liečebný dom Hviezdoslav, foto z r.1962
Bývalý hotel Forum Bratislava
7
Best Hotel Properties - dnes
 je jeden z najväčších hotelových holdingov v strednej Európe. Vlastní najmä jedinečné hotelové
aktíva, tzv. „trophy assets“, ako je napríklad hotel Baltschug Kempinski v Moskve
 BHP momentálne vlastní šesť jedinečných hotelových aktív v regióne. Poslednou akvizíciou z
decembra 2013 je hotel InterContinental Praha.
 SLOVENSKO:
 5* Kempinski Hotel River Park – jednoznačný líder na trhu
 4* Hotel Crowne Plaza Bratislava – jednotka trhu v obsadenosti
 5* Grand Hotel Kempinski High Tatras – jedinečná poloha; jednotka v Tatrách
 BHP dostalo Bratislavu na kongresovú mapu Európy, Hotel Kempinski v Bratislave je podľa
nezávislých zdrojov hodnotený ako najluxusnejší hotel v Európe
 Akcie BHP sú obchodované na BCPB
 BHP má svoju vlastnú akcionársku štruktúru a ponúkame to ako alternatívu pre investovanie
klientom JTB
Hotel Kempinski Vysoké Tatry dnes
8
???? Čo tkvie za úspechom nápadov ???
?? Prečo vieme zhmotňovať vízie a tvoriť
budúcnosť ??
9
ALFA A OMEGA ÚSPECHU J&T
10
J&T má už 20 rokov
SILNÝ STREDOEURÓPSKY INVESTOR
J&T Finance Group S.E.
J&T Private Equity Group
J&T Private Equity Group Limited
J&T Finance Group S.E.
J&T Banka
EPH
Poštová
banka
EP
Industries
Ostatní
(J&T Services, J&T Bank a
Trust Barbados, J&T IB a
Capital Markets, J&T Cafe,
J&T Concierge )
BHP
TMR
J&T Private Equity
J&T Real
Estate
Ceeta
Joj
Sparta
11
PODPORUJEME SLOVENSKÚ EKONOMIKU
Sme jedna z mála finančných skupín so slovenským kapitálom
Podnikáme najmä v Strednej Európe
Zisky neodchádzajú do zahraničia, ale ostávajú doma
Reinvestície prispievajú k rastu slovenskej ekonomiky
12
Úspech J&T pomáha verejným financiám
?
väčšie zisky
vyššie dane
vyšší príjem štátneho rozpočtu
Len vyrubená daň z príjmov v bankovníctve ( Poštová banka a
J&T banka SR) v roku 2012 tvorila spolu vyše
10,5 mil. EUR
Poštová banka a J&T Banka zaplatili v 2012 na bankovom
odvode
takmer 10 mil. EUR
13
VYTVÁRAME PRACOVNÉ MIESTA
Sme významným zamestnávateľom v Strednej Európe
J&T Banka ako TOP slovenský zamestnávateľ podľa
prieskumu Forbes (r. 2013, r. 2014)
 V JTFG SE (bankový holding) zamestnávame priamo okolo
1 500 ľudí
V spoločnostiach, ktoré sme pomohli vybudovať pracuje
ďalších viac ako
15- tisíc ľudí
Ďalšie tisícky miest sú naviazané na J&T nepriamo
(dodávatelia a multiplikačný efekt)
14
Ďakujem
15

similar documents