WAMP2012

Report
Kako bi što bolje razumjeli kako napraviti dobru internet stranicu, bilo bi korisno
spomenuti glavnu podjelu na trenutno napravljenim stranicama, a to su statične
i dinamične web stranice.
DINAMIČNE INTERNET STRANICE:
STATIČNE INTERNET STRANICE:
Dinamične internet stranice se ne mogu pokretati iz bilo kojeg foldera, već za
korištenje dinamičnih stranica moramo imati SERVER koji će znati procesuirati takve
stranice!
Da bi dinamične stranice u potpunosti mogle ispravno funkcionirati potrebno je
imati sljedeće elemente instalirane na računalu:
1. skriptni jezik u kojem je stranica napisana (npr. PHP)
2. server koji će sve to pokretati (npr. Apache)
3. server baze podataka (npr. MySQL)
Što je WAMP?
Prije nekoliko godina, za izradu web stranice bilo je potrebno instalirati posebno
PHP, posebno MySQL... Ali danas tu mukotrpnu instalaciju možemo skratiti malim
(vrlo korisnim, francuskim, programčićem) zvanim WAMP (Windows Apache
MySQL PHP) koji će za vas sve te tri stavke odjednom instalirati.
INSTALACIJA
1. Prvo treba “skinuti” program WAMP sa Interneta. To ćete učiniti ako kliknete
ovdje:
http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/WampS
erver%202.2/wampserver2.2d-x32.exe/download
2. Pokrenite instalaciju i klikajte cijelo vrijeme “next”. Usput se složite sa
uvjetima koje nalaže program.
3. Wamp će u jednom trenutku predložiti da će se instalirati u “C:\wamp” folder
(dakle, na našoj C particiji). To je u redu i dozvolite mu to.
4. Ako vas instalacija pita da li želite postaviti ikonice u tzv. Quick Launch i
Desktop, slobodno dozvolite da vam kasnije bude lakše pristupiti sustavu.
5. Na kraju kliknite na “Install” i instalacija će se pokrenuti i instalirati sve
potrebne pomoćne programe za rad dinamičnih Internet stranica.
Ukoliko se u jednom trenutku dogodi da se prikaže ovaj prozor:
Slobodno kliknite na “Unblock” jer je to vaš Firewall primjetio da se neki
novi program instalira koji će zauzeti rad na određenim portovima vašeg
računala pa vas pita želite li da se tom programu dozvoli pristup nad tim
portovima. Taj program je Apache, server kojeg želimo instalirati, dakle
slobodno dozvolite (kliknite na “Unblock”).
Također, ukoliko se pojavi ovaj prozor:
Možete slobodno kliknuti na “Next”. To je samo upit našeg servera kojeg smo
upravo instalirali da odredimo koji ćemo SMTP koristiti. SMTP je protokol za
slanje e-mailova. Ovo upozorenje služi da program zna koji ćemo protokol
koristiti prilikom izrade stranica s koje je dopušteno slati e-mailove.
Na kraju, ako smo instalaciju izvršili ispravno, trebali bi vidjeti ovaj prozor:
Slobodno ostavite kvačicu uključenu na “Launch WampServer 2 now”. Uvijek,
kada je uključen Wamp server, vi ćete vidjeti njegovu ikonicu u donjem desno
kutu u task baru.
Ako iz bilo kojeg razloga server nije aktivan, ili je nastao neki problem, ikonica u
task baru neće biti zelene, već crvene ili neke druge bvoje, ovisno o problemu.
Također, ukoliko se ikad dogodi da, nakon što ste pokrenuli računalo ne vidite
ikonicu WAMP-a u taksk baru (u donjem desnom kutu), slobodno ga pokrenite sa
ikonice na desktopu. Tada se server treba pokrenuti i prikazati tamo gdje treba
biti (u task baru).
Najčešći problemi kod instalacije WAMP servera
Ukoliko gori zelena ikonica, znači da su svi servisi ispravno instalirani i da ne
postoji problem u radu WAMP servera
Ukoliko gori crvena ikonica, znači da je server trenutno neaktivan i da bi
smo ga trebali pokrenuti pomoću ikonice na desktopu koju smo postavili
prilikom instalacije
Ukoliko gori narančasta ikonica to znači da jedan od servisa nije podignut.
Naime, WAMP radi instalaciju tri glavna servisa, između ostalog i Apache, koji
će koristiti port 80. Taj port mogu koristiti i drugi serveri, a najčešće se dogodi
da upravo taj port koristi i Skype. Ukoliko imate Skype na svom računalu, vrlo je
vjerojatno da baš on pravi problem.
Kako riješiti problem?
Dakle, Skype također zauzima port 80 na vašem računalu pa treba namjestiti u
postavkama Skype-a da ne koristi port 80. To radimo tako da u Skype-u
otvorimo izbornik “Tools” u padajućem izborniku odaberemo “Options”.
Tada će se otvoriti prozor u kojem se nalaze sve postavke Skype-a. Nas zanimaju
postavke vezane za konekciju, stoga na lijevoj strani, na glavnom izborniku pod
“Advanced” odaberimo “Connection” i otvoriti će se sadržaj koji prikazuje
općenite postavke konekcije Skype-a. Mi trebamo ISKLJUČITI opciju “Use prot
80 and 443 as alternatives for incoming connections”. Dakle, tu NE SMIJE BITI
KVAČICA. Ukoliko naiđete kvačicu na tom mjestu, isključite je tako da kliknete
na nju.
Nakon što ste to napravili kliknite na “Save” u donjem dijelu prozora i ugasite
Skype tako da se odlogirate i ponovo se logirajte u Skype. Tada će Skype
potražiti neki drugi port za svoje konekcije i rad, a port 80 će prepustiti tako da
ga može koristiti Wamp server. Pokrenite Wamp. Ukoliko i dalje imate
narančastu ikonicu, onda je nešto drugo ipak problem. Tada moramo tražiti
dalje. Budite slobodni javiti se tada pa da zajedno vidimo o čemu se radi.
Problemi mogu nastati i zbog Firewalla na računalu, odnosno sigurnosnog
modela na vašem operacijskom sustavu, koji može zablokirati servis. Također,
može se dogoditi i da vaš antivirus blokira Apache.
Nakon instalacije WAMP-a dobija se lokalni server kojem se u svakom trenutku
može pristupiti klikom na Localhost u okviru WampServer panela. Localhost
predstavlja lokalni server, server koji radi na korisnikovom računalu.
Da bi se kreirane HTML stranice nalazile na lokalnom serveru one moraju biti
sačuvane u www direktoriju koji se na računalu nalazi na adresi C:\wamp\www
(ako su korištena default podešavanja prilikom instalacije WAMP-a). Dakle, sam
folder www predstavlja lokalni server i u njega se smješta sav materijal koji treba
biti na serveru i kojem će se pristupati preko browsera.
Localhost
Dobro je uvijek znati kako je svaka internet stranica ipak negdje postavljena, ima
svoje mjesto na nekom serveru. U našem slučaju, nakon instalacije WAMP
servera, dobili smo svoj vlastiti prostor na računalu. Njega nazivamo “localhost”.
Internet adresa localhost-a je: “http://localhost/”
Nakon što ste unijeli riječ “localhost” u svoj browser, prikazati će se ova stranica:
Primjetite na lijevoj strani gdje piše “Your Projects”. Trenutno tu u popisu
nema vaših projekata (odnosno vaših Internet stranica), ali uskoro ćemo
ih napraviti.
Svaka Internet stranica ima svoju Internet adresu (onu koja se prikazuje u
address baru Internet preglednika), ali ima i svoju fizičku lokaciju u nekom
folderu na računalu. Sada smo upravo vidjeli Internet adresu localhosta.
Vidjeti ćemo gdje su smješteni fizički podatci te stranice (odnosno PHP
stranica koja se prikazala u pregledniku).
Pođimo tamo gdje smo instalirali Wamp server. To je vjerojatno bilo na “C
disc-u” u folderu “wamp”. Pođite tamo. Vidimo da se u folderu “wamp”
nalazi folder koji se zove “www”. To je fizička adresa našeg localhosta.
Dakle, adresa je “C:\wamp\www”. Inače primjetite kako se adrese na
računalu (fizičke adrese) razlikuju od onih na Internetu tako što se folderi
odvajaju sa znakom “\” (tzv. backslash), a na Internetu se folderi odvajaju
znakom “/” (tzv. slash).
Primjetite kako se u folderu “C:\wamp\www” nalazi dokument “index.php”. E to
je dokument koji se inače prikaže (odnosno pozove u internet pregledniku) kada
napišemo adresu “localhost”.
Pokušajte otvoriti novi folder unutar “www” foldera. Folder nazovite npr.
“prvi_pokusaj”. Zapamtite da na internetu nikada ne pravite nazive dokumenata
ni foldera sa razmakom, već uvijek za nazive dokumenata ili foldera koristite
donju crticu za razmak npr. “prvi_pokusaj”! Unutar tog foldera napravite svoju
neku HTML stranicu. Prisjetite se prethodne vježbe koju smo napravili i pomoću
kojih smo napravili vrlo jednostavnu HTML stranicu. Slično kao tada napravite je
u tom folderu. Bitno je samo da izvježbate postavljanje novih dokumenata i
foldera u localhost, kako biste vidjeli da se pod “Your Projects” na stranici
localhost-a dodavaju novi projekti u popisu.
Baza podataka - MySQL
Uz pomoć WAMP servera lako ćemo kreirati bazu podataka onakvu kakvu mi
želimo, a to radimo klikom na “phpmyadmin” u dijelu “Your Analizes”, ali i u
“Tools” dijelu nakon pokretanja localhost-a.
Pokušajmo kreirati jednu malu bazu podataka!
Za početak, kliknimo na phpmyadmin. Nakon klika treba se otvoriti ovaj prozor:
Kliknite na “Baze podataka”:
Sada bi se trebao otvoriti ovaj prozor:
U kućicu “izradi novu bazu” potrebno je upisati ime baze.
Kad je željeno ime unešeno, potrebno je kliknuti na “izradi”.
Tada će se nova baza dodati dolje u postojeće.
Otvaranjem nove baze, dobit ćemo ovaj prozor, koji će od nas tražiti naziv tablice
(znate da u svakoj bazi mora biti barem jedna tablica), kao i broj redova tablice:
Kada se klikne na “kreni” otvorit će se novi prozor koji će imati onoliko redova
koliko je bilo napisano. U ovom slučaju, napisala sam da želim 3 reda i da želim
da se tablica zove “TablicaZaEkipu”, te se otvorio ovaj prozor:
Kada dobijemo željeni prozor, potrebno je ispuniti redove (column) nazivima,
kao i tipovima podataka koje će zauzimati taj red. Sjetimo se baze podataka,
svaki red ima svoj tip, te svaki atribut poprima isti tip podatka. Npr. u tablici
“sifraRadnika” sve šifre su tipa int. Također, moramo postaviti i primarni ključ
tablice.
Nakon unosa željenih podataka, potrebno je to spremiti.
Sada imamo novu bazu sa jednom tablicom. Ako se sve pravilno unese, trebao bi
se otvoriti ovaj prozor:
Klikom na “Pretraživanje” dobit ćemo lijep prikaz baze gdje se očito vidi primarni
ključ baze.
Sad, kada imamo svoju bazu podataka, možemo malo izvježbati rad sa njom.
Npr., ako kliknemo na stvorenu bazu, pa zatim na privilegije, možemo dodati
korisnika koji će imati kompletan uvid u bazu, ako i korisnika koji će imati samo
djelomičan uvid u nju.
Ovaj prozor će se otvoriti ako želimo dodati novoga korisnika:
Sada lako možemo svakom pojedinom korisniku dodjeliti lozinku, kao i pristup
podacima, strukturi, administraciji, ograničiti mu resurse...
PHP
PHP je open-source server-side skriptni programski jezik za dinamično
generiranje HTML koda. Drugim riječima, PHP je skriptni programski jezik
pomoću kojeg možete kreirati HTML stranicu na serveru prije nego što je ona
poslana klijentu popunjenu dinamičkim sadržajem.
Jednoga dana, kada naučimo nešto više o MySQL-u i PHP, uz pomoć ovoga koda
lako ćemo ih povezati:
<?php
$link = mysql_connect('hostname','dbuser','dbpassword');
if (!$link) {
die('Could not connect to MySQL: ' . mysql_error());
}
echo 'Connection OK'; mysql_close($link);
?>
Do tada, lijep pozdrav i hvala na slušanju 

similar documents