Slide 1

Report
Pedagoški fakultet u Zenici
Odsjek matematika i informatika
SEMINARSKI RAD
Predmet: Operativni sistemi i računarske mreže
Tema: Kućno umrežavanje računara
Profesor:
Doc.dr. Samir Lemeš
Student:
Nejra Mahovkić
UVOD
 Dani kada smo imali samo jedan računar u kućama su
za većinu ljudi završeni. Kada imamo više od jednog
računara, dobro je biti u mogućnosti dijeliti podatke
između njih. LAN je ono što nam treba. LAN je
skraćenica za "Lokalnu mrežu", a to se odnosi na
infrastrukturu koja omogućava računarima da
međusobno dijele podatke. LAN je rješenje za sve koji
žele da izbjegnu svađe sa ukućanima ko će koristiti
MSN, Facebook, Skype, gledati filmove na Youtube i
slično.
LAN
 (en.Local Area Network) je računarska mreža
namijenjena za lične računare (PC, personal
computer). LAN može imati jedan ili nekoliko stotina
čvorova (praktično umreženih računara).
 Najčešće umrežava radne stanice, računare, printere,
servere i ostale uređaje. LAN omogućava dijeljenje
podataka, uređaja kao i programa.
Komponente
 Sljedeće komponente su potrebne za dijeljenje
Internet veze (pod pretpostavkom da već imate
instaliran kablovski ili DSL modem):
Router
 Router je u osnovi mozak cijelog mrežnog sistema.
Prati koji računari su priključeni na mrežu, dodjeljuje
im IP adrese, tako da mogu međusobno komunicirati,
i služi kao relejna tačka između računara i internet
veze.
Switch
Switch je jednostavnija verzija
routera. U osnovi sve što radi
omogućava umrežavanje
dodatnih računara kada vam
ponestane slobodnih portova na
samom router-u. Switch trebate
samo ako router nema dovoljno
portova.
Ethernet (mrežni) kablovi
Standardni mrežni kablovi,
izgledaju poput telefonskih,
samo deblji. (ne koristiti
telefonski kabl, jer se može
oštetiti mrežni adapter.)
Potreban je jedan mrežni kabl
za svaku vezu koja se
priključuje, a kablovi dolaze
u različitim dužinama.
Mrežni adapter
 Mrežni adapter je uređaj na računaru koji omogućava
njegovo spajanje na LAN. Ako je računar relativno nov,
bilo da je desktop ili laptop, u većini slučajeva je
integrisan na matičnoj ploči računara.
Instalacija
 Router se uključuje ravno u modem (sa ethernet
kablom), a svi ostali računari se uključuju u router, bilo
izravno ili preko switch-a. Ako se koristi switch, jedan
od portova na njemu mora biti spojen na router. Ostali
portovi mogu biti priključen na druge računare.
Primjer spajanja računara preko switcheva na router
Postavke router-a
 Router-i imaju puno postavki, ali većina radi odlično sa
fabričkim postavkama. Ipak ako trebamo mijenjati
postavke, moramo biti oprezni da promjenama ne bi
poremetili rad router-a. Ako slučajno i poremetimo njegov
rad, na svakom routeru postoji reset prekidač koji će vratiti
router na tvorničke postavke.
Sl. Reset dugme routera
DHCP postavke
 DHCP je sistem koji automatizira dodjeljivanje IP
adresa računarima na mreži (treba imati na umu da su
to unutarnje adrese, i svi računari će imati istu vanjsku
adresu na Internetu). Trebao bi biti uvijek uključen.
 Ovisno o router-u, moguće je rezervirati IP adrese
pojedinih računara. IP adrese se mogu rezervirati na
temelju MAC adrese računara koja se nikada ne
mijenja.
 Moramo znati da je i router jedan vid računara pa kao
takav ima tendenciju da prestane sa radom usljed
različitih okolnosti. Ukoliko se desi prekid veze, prva
stvar koju treba uraditi je isključiti modem, router i
switch-eve, a zatim ih ponovno uključiti nakon 30
sekundi. Nakon toga potrebna je otprilike minuta da
dođu u operativno stanje. Ukoliko je i tada prekinuta
veza moguće je da je problem hardwerske prirode.
Izvori i literatura:
http://www.pcworld.com/article/102461/how_to_set_up_your_home_network.
html
http://www.homenetworkhelp.info/index.php?pg=articles-home-lan&
http://www.cbu.edu/ietc/network/mac2000.html
http://voices.yahoo.com/how-set-lan-home-60772.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Local_area_network
http://www.simplehelp.net/images/cable_modems/motorola_sb5100.gif
http://www.limundo.com/kupovina/D-Link-router-DI-604-/4537258
http://www.limundo.com/kupovina/D-Link-router-DI-604-/4537258
http://ipcom.ua/en/index.php?option=com_content&view=article&id=348&Ite
mid=287
http://find1234.com/networking/router-installation/
http://www.justanswer.com/computer-networking/69h1u-dir-655-routerchanged-security-settings.html
http://forums.hardwarezone.com.sg/internet-bandwidth-networking-clinic4/anyone-successfully-did-port-forwarding-starhub-dlink-dir-615-router3375492.html

similar documents