XII paskaita_Diuretikai _2014_11_20

Report
Diuretikai.
Kvėpavimo sistemą
veikiantys preparatai
VU MF Patologijos, teismo medicinos ir
farmakologijos katedra
2014 11 20
1
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Diuretikai
2
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
GABENIMO INKSTŲ KANALIUKUOSE
SISTEMOS IR VIETOS
3
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
GABENIMO MECHANIZMAI INKSTŲ
KANALIUKUOSE: artimieji kanaliukai
4
Viršūninėje membranoje vykstantys Na/H mainai ir bikarbonatų reabsorbcija artimojo vingiuotojo
kanaliuko ląstelėje. KA - karboanhidrazė
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
GABENIMO MECHANIZMAI INKSTŲ
KANALIUKUOSE: artimieji kanaliukai
5
Pradiniame artimajame kanaliuke aktyviai
transportuojama visa gliukozė, visos amino rūgštys,
90% šlapimo rūgšties, 85% Na2HCO3, 40% NaCl, apie
60% neorganinių druskų
• Aktyvus Na+ transportas kontroliuojamas veikiant
angiotenzinui II.
• Aktyvus fosfatų (PO4)3 transportas kontroliuojamas
(slopinamas) veikiant paratireoidiniam hormonui
• Kadangi druskos pašalinamos iš pirminio filtrato,
osmotinių procesų veikiamas vanduo “seka” paskui jas
– grįžta apie 80–85% filtruoto Baumano kapsulėje
XII paskaita odontologams. V.Basys 2014 11 20
vandens
•
GABENIMO MECHANIZMAI INKSTŲ
KANALIUKUOSE: Henle kilpa
6
Jonų gabenimas Henle kilpoje. Teigiamas elektrinis potencialas, kurį
sukuria K+ atgalinė difuzija, užtikrina dvivalenčių katijonų (Mg, Ca)
paskaita odontologams. V.Basys 2014 11 20
reabsorbciją tarpląsteliniaisXIIkeliais
GABENIMO MECHANIZMAI INKSTŲ
KANALIUKUOSE: tolimasis vingiuotas kanaliukas
7
Jonų gabenimas per spindžio ir pamatinę šoninę tolimojo (distalinio)
vingiuoto kanaliuko ląstelės membraną. Pamatinėje šoninėje
XII paskaita odontologams. V.Basys 2014 11 20
membranoje yra Na/K ATFazė
GABENIMO MECHANIZMAI INKSTŲ
KANALIUKUOSE: surenkamasis kanaliukas
8
Jonų ir vandens gabenimas per per spindžio ir pamatinę šoninę surenkamųjų
kanaliukų ir latakų ląstelių membranas. Na jonų difuzija į vidų sukuria neigiamą
XII paskaita
odontologams.
V.Basys 2014 ir
11K20jonų ištekėjimą (R –
potencialą iš spindžio pusės, šis
skatina
Cl jonų reabsorbciją
aldosterono ar ADH receptorius)
Osmotinis slėgis inkstuose/šlapime
9
Priklausomai nuo skysčių kiekio organizme kinta šlapimo koncentracija. Inkstų
parenchimoje labai didelis užląstelinio skysčio osmotinio slėgio gradientas
XII paskaita odontologams. V.Basys 2014 11 20
reguliuoja šlapimo koncentraciją
10
Edemos susidarymo prielaidos:
skysčių balansas
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Edemos priežastys
11
Nenormalaus užląstelinio (tarpląstelinio), už
kraujagyslių ribų (ekstravaskulinio) skysčio
sankaupa
 Edemos tipai
 Vietinė edema: uždegimas, limfagyslių, venų
užsikimšimas, tromboflebitas
 Išplitusi edema: dėl širdies, kepenų, inkstų
(nefrozinis sindromas, ūmus glomerulonefritas,
lėtinis inkstų nepakankamumas) ligų, nėštumo
metu, dėl kraujagysles plečiančių medžiagų
poveikio, sergant miksedema, dėl skysčių
perdozavimo
XII paskaita odontologams. V.Basys 2014 11 20

Inkstų edema
12
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
13
Inkstų ligos, sukeliančios edemos
susidarymą



Nefrozinis sindromas
Ūminis glomerulonefritas
Lėtinis inkstų nepakankamumas
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Diurezę sukeliančios medžiagos
14
Diuretikų grupės
• Diuretikai yra medžiagos, suteikiančios galimybę
įtakoti vandens ir druskų išsiskyrimą iš organizmo
esant sutrikusiai skysčių apimčiai organizme (edemai)
arba pakitus skysčių sudėčiai
• Diuretikai gali reikšmingai pagerinti paciento būklę,
tačiau, vartojant netinkamai, smarkiai pabloginti
paciento būklę
• Natriuretikai: preparatai, skatinantys natrio
išsiskyrimą inkstuose
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Diurezę sukeliančios medžiagos
15

Kad šios medžiagos (diuretikai) būtų veiksmingos
inkstų kanaliukuose, jos turi būti…
 Įsisavintos,
•
absorbuotos
 Patekti į veiksmingą kraujotaką
 Ekskretuotos į inkstų kanaliukus
 Susijungusios su tikslingomis pernašomis
Jos gali neveikti, kai:
 Maža albuminų koncentracija kraujyje
 Žemas kraujospūdis
 Sutrikusi inkstų filtracija
XII paskaita odontologams. V.Basys 2014 11 20
 Kitos priežastys
16
Karboanhidrazės inhibitoriai
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Karboanhidrazės inhibitoriai:
acetazolamidas
17
Pastebėta, kad sulfanilamidai sukelia
metabolinę acidozę ir šarmina šlapimo
reakciją, pradėti vartoti šeštajame
dešimtmetyje.
Slopina KA, bikarbonatų jonų reabsorbciją,
trikdo Na/H jonų apykaitą.
Toksinis poveikis: hiperchloreminė met.
acidozė, akmenligė, K sulaikymas.
Dėl šio nepageidaujamo poveikio reiškinių
praktiškai nebevartojami.
Reti vartojimo atvejai: glaukoma,
metabolinė alkalozė, ūminė
aukštumų liga
XII paskaita odontologams. V.Basys 2014 11 20
18
Kilpiniai diuretikai
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
19
Kilpiniai diuretikai („lubiniai“):
veikimo mechanizmas
Patenka į artimuosius kanaliukus veikiant organinių rūgščių pernašai, slopina
ląstelės viršutinėje (apikalinėje) dalyje esančią Na-K-2Cl ko-gabentoją Henle kilpos
kylančioje dalyje
XII paskaita odontologams. V.Basys 2014 11 20
Kilpiniai diuretikai
20




Furosemidas
Bumetanidas
Torazemidas
Etakrino rūgštis
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Kilpiniai diuretikai: farmakologinis
poveikis
21


Sumažėja šlapimo atskiedimo pajėgumas
(padidėja Na+, Cl- ir K+ ekskrecija)
Sumažėja šlapimo koncentracinis pajėgumas:
Sumažėja osmozinis gradientas inkstų šerdinėje dalyje
 Sumažėja surenkamuosiuose kanaliukuose nuo ADH
priklausanti vandens reabsorbcija



Sumažėja elektrostatinis potencialas: padidėja
Ca2+, Mg2+ ir NH4+ ekskrecija
Padidėja dėl elektrostatinio potencialo kitimų K+
and H+ ekskrecija
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Kilpinių diuretikų terapinis poveikis
22
Didina Na ekskreciją
iki 25%
Sunkios
edemos
gydymas
Oligurijos dėl
IN gydymas
Didina šlapimo kiekį
Hiperkalcemijos
gydymas
Didina kalcio
ekskreciją
Veikia vandens
reabsorbciją
Didina tėkmę venose
XII paskaita odontologams. V.Basys
Plaučių
edemos dėl
KŠN gydymas
2014 11 20
Kilpiniai diuretikai ir jų dozavimas
23
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Kilpiniai diuretikai: farmakokinetika
24




Išgerti greitai absorbuojami, biologinis
prieinamumas 65-100%
Greita poveikio pradžia, santykinai trumpas
veikimo laikas (2-6 val.)
Ekstensyviai prisijungia prie kraujo plazmos
baltymų
Sekretuojami artimuosiuose kanaliukuose
veikiant organinių rūgščių gabentojams
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Kilpiniai diuretikai: privalumai
25
sušvirkštus veikimo pradžia (pvz.,
parenterinis Lasix po 2-5 min., maksimalus
poveikis po 30 min.)
 Greita
 Labai
tinka esant didelei CKA (po infuzijos skysčių)
(overload)
 Didina
kalcio išsiskyrimą
 Tinka
vartoti esant hiperkalcemijai (kai kurie navikai,
hiperparatireoidizmas)
 Didina
 Tinka
kalio ir vandenilio jonų išsiskyrimą
vartoti esant ūminei hiperkalemijai
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
26
Kilpiniai diuretikai:
nepageidaujamas poveikis








Hiponatremija
Hipokalemija
Hipokalcemija
Hipomagnemija
Hiperglikemija
Hiperurikemija
Metabolinė (hipochloreminė) alkalozė
Ototoksinis poveikis (ypač vaikams)
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Kilpiniai diuretikai: sąveikos
27
•
•
•
•
•
Trikdo plazmos baltymų sąryšį su klofibratu ir
varfarinu
Sumažėja Li+ klirensas
Didina cefalosporinų toksinį poveikį inkstams
Dididina kitų vaistų (ypač gentamicino)
ototoksinį poveikį
Organinių rūgščių slopintojai (probenecidas,
NVNU) nustumia kilpinių diuretikų
dozės/atsako kreivę į dešinę (slopina kilpinių
diuretikų sekreciją)
XII paskaita odontologams. V.Basys 2014 11 20
28
Tiazidiniai diuretikai
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Tiazidinių diuretikų poveikis
29




Didina Na+ , Cl- ,K+, vandens, HCO3(priklausomai nuo struktūros) išsiskyrimą su
šlapimu
Sumažina tarpląstelinio skysčio apimtį (padidina
tonusą kraujagyslių (kontrakcija)
Sumažina kraujospūdį (žemesnė CO
koncentracija)
Sumažina filtraciją inkstų glomeruluose
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Tiazidiniai ir panašūs diuretikai
30
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Tiazidinių diuretikų terapinis poveikis
31
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Tiazidinių diuretikų farmakokinetika
32



Išgerti blogai absorbuojami
Diurezė atsiranda po valandos
Chlortiazido pusinės eliminacijos laikas (T1/2 )
yra 1,5 val., chlortalidono 44 val.
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Tiazidinių diuretikų toksinis
poveikis
33
•
Hipokalemija dėl
–
–
•
Hiperurikemija
–
–
•
Dėl tiesioginės tiazidų konkurencijos su uratų gabenimo
sistema
Dėl sustiprėjusios reabsorbcijos artimuosiuose kanalėliuose
Hiperglikemija
–
–
•
Dėl didesnės Na+ apykaitos surenkamuosiuose
kanaliukuose
Dėl didesnės aldosterono sekrecijos (dėl CK tūrio
sumažėjimo)
Dėl sumažėjusios insulino sekrecijos
Dėl K+ kiekio sumažėjimo serume
Padidėjusi lipidų koncentracija
XII paskaita odontologams.plazmoje
V.Basys 2014 11 20
Diuretikų veikimas: kilpiniai ir tiazidiniai
34
Kilpiniai
Tiazidiniai
Koncentracija/dilucija
Veikia abu procesus; didesnis
vandens išsiskyrimas
Veikia tik diluciją; labiau
mažina Na išsiskyrimą
Kalis
Didesnis kaliuretinis poveikis,
geriau vartoti esant
padidėjusiam kalio kiekiui
Mažesnis kaliuretinis
poveikis
Kalcis
Didina kalcio ekskreciją į
šlapimą, geriau vartoti esant
padidėjusiam kalcio kiekiui
Didina kalcio reabsorbciją,
mažina išsiskyrimą su
šlapimu, geriau tinka esant
kalcio inkstų akmenims
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
35
Kalį tausojantys diuretikai
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Aldosterono-renino-angiotenzino
sistema
36
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Kalį tausojantys (sulaikantys) diuretikai:
aldosterono receptorių antagonistai
37
•
Spironolaktonas slopina receptoriaus virtimą aktyvia forma, o tuo
XII paskaita odontologams. V.Basys 2014 11 20
pačiu – aldostoreno veikimą
Kalį tausojantys diuretikai:
spironolaktono indikacijos
38


Pirminis aldosteronizmas: padidėjęs kraujospūdis
Apsauga nuo hipokalemijos vartojant kitus
diuretikus:
 Sergant
hipertenzija
 Esant atspariai kitų diuretikų poveikiui edemai
 Esant širdies nepakankamumui
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Spironolaktono farmakokinetika
39






Virškinimo trakte absorbcija 70%
Maksimalus poveikis 10-48 val.
Ekstensyviai metabolizuojamas pirmojo
prasiskverbimo per kepenis metu, aktyvi
enterohepatinė apykaita
Stipriai prisijungia prie kraujo plazmos baltymų
Išsiskiria tik su šlapimu
Aktyvus metabolitas: kanrenonas
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Spironolaktono toksinis poveikis
40




Hiperkalemija
Androgenui panašus poveikis (steroidinė
struktūra)
Ginekomastija
Virškinimo trakto veiklos sutrikimai
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
41
Kalį tausojančių diuretikų terapinis
poveikis
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Kalį tausojančių diuretikų ir derinių
dozės
42
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
DIURETIKAI: PALYGINAMASIS POVEIKIS
43
Grupė
Veikimo vieta,
mechanizmas
Poveikis
Kilpiniai
Kilpa, NaK2Cl
Įtakoja diluciją Ūminė
ir koncentraciją perkrova,
edema ,
padidėjęs Ca ir
K kiekis
Hipokalemija,
metabolinė alkalozė,
tūrio sumažėjimas
Tiazidiniai
Na, Cl
kotransportavimas
Įtakoja diluciją
Edema,kalcio
akmenligė
Hiponatremija,
hipokalemija,
metabolinė alkalozė,
tūrio sumažėjimas
Sumažėja Na
reabsorbciją
tolimuosiuose
kanaliukuose
Hipokalemija,
lėtinis ŠN
Hiperkalemija,
ginekomastija
Kalį
tausojantys
Vartojimas
XII paskaita odontologams. V.Basys
Nepageidaujamas
poveikis
2014 11 20
44
Kalį tausojantys diuretikai:
triamterenas ir amiloridas

Nesteroidinės struktūros, ne aldosterono
antagonistai: triamterenas, amiloridas
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Kalį tausojantys diuretikai: triamterenas
ir amiloridas
45
Triamterenas slopina Na+ įtekėjimo
per spindžio membranos jonų
kanalus ląstelės viršūnėje
(apikalinius) žievinėje surenkamojo
kanaliuko dalyje
Amiloridas slopina Na/H
apsikeitimą (slopina epitelio natrio
kanalus = slopina natrio
reabsorbciją) surenkamajame
kanaliuke
Pakinta membranos potencialas,
pakinta K+ sekrecija
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Farmakokinetika
46
•
Triamterenas
–
–
–
–
•
Absorbuojama 50% išgertos dozės
60% susijungia su plazmos baltymais
Ekstensyviai metabolizuojamas kepenyse, susidaro
veiksmingi metabolitai
Sekretuojamas artimuosiuose kanaliukuose veikiant
organinių rūgščių pernašoms
Amiloridas
–
–
–
–
Absorbuojama 50% išgertos dozės
Su plazmos baltymais nesijungia
Nemetabolizuojamas, išsiskiria su šlapimu nepakitęs
Sekretuojamas artimuosiuose kanaliukuose veikiant
katijonų pernašoms
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
47
Triamterenas ir amiloridas:
indikacijos, poveikis
Vartojimas
Esant edemai ir hipertenzijai pašalina kitų vaistų poveikį
K ekskrecijai
Neigiamas poveikis
• Hiperkalemija
• Negalima vartoti su spironolaktonu – suminis kalį
organizme sulaikantis poveikis
• Atsargiai vartoti su AKF inhibitoriais
• Triamterenas gali sukelti azotemiją, akmenligę
(1:1500 pacientų
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
48
Kiti diuretikai
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Osmoziniai diuretikai
49
•
•
•
Savybės – po filtracijos glomeruluose
(kamuolėliuose) inkstuose nereabsorbuojamos
medžiagos
Veikimo vieta – artimasis kanaliukas ir
nusileidžianti Henle kilpos dalis
Veikimo mechanizmas – sulaiko vandens
reabsorbciją, didina šlapimo tūrį, didėja
šlapimo tekėjimo greitis, sumažėja kontakto
tarp skysčio ir kanaliukų epitelio trukmė,
sumažina Na reabsorbciją
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Osmoziniai diuretikai
50
Indikacijos
• Oligurija
• Padidėjęs intrakranijinis slėgis
• Glaukoma
Toksinis (neigiamas)poveikis
• Didėjantis užląstelinis skysčio tūris
• Hiponatremija
• Širdies nepakankamumas, plaučių edema
• Ilgas ir gausus vartojimas: dehidracija,
hipernatremija
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Kosulys: gydymas vaistais
TURI BŪTI GYDOMA LIGA, NE SIMPTOMAS: kosulys – plaučių sarginis šuo
51
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Kosulio formos
52


Lėtinis kosulys – trunka ilgiau nei 3 savaites
Priežastys: rūkymas, užnosinio varvėjimo
sindromas (viršutinių kvėpavimo takų išskyros),
astma, lėtinis bronchitas, GERL.
Kitos priežastys:
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
53
Lėtinio kosulio priežastys pagal
dažnumą
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Kosulio gydymas: preparatų
klasifikacija
54



Kosulį slopinantys preparatai
Atsikosėjimą gerinantys (lengvinantys) preparatai
 Atsikosėjimą skatinantys
 Mukolitikai
Atsikosėjimą skatinantys preparatai
 Veikiantys refleksiniu būdu
 Veikiantys rezorbciniu būdu
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Atsikosėjimą skatinantys 1
55
Veikantys refleksiniu būdu vaistiniai preparatai
Nestipriai dirgina skrandžio receptorius ir refleksiniu
keliu (per parasimpatinius nervus) veikia bronchus ir jų
liaukas – stimuliuoja sekreciją (gali turėti ir rezorbcinį
poveikį);
•
Herba Thermopsidis (Termopsio žolė)
•
Radix Althaeae (Vaistinės piliarožės šaknis)
•
Pertusinas (Čiobrelių ekstraktas)
•
Fructus anysi vulgaris (Anyžių vaisiai)
•
Prospan (gebenių lapų sausas ekstraktas
•
Kalio jodidas XII paskaita odontologams. V.Basys 2014 11 20

Atsikosėjimą skatinantys 2
56

Veikiantys rezorbciniu būdu
Kalio jodidas – gali sukelti alergines reakcijas
Natrio jodidas
Amonio chloridas – įeina į mikstūrų sudėtį, pvz.,
Rp.: Extr. Althaeae sicca 4,0
Natrii hidrocarbonatis
Natrii benzoatis aa 2,0
Extr. Glycyrrhizae sicca 1,0
Ammonii chloridi 0,5
Ol. Anysi 0,05
Sacchari 10,0
MDS. Ištirpinti 200 ml šilto vandens, gerti po desertinį š.3 k/die
XII paskaita odontologams.
V.Basys 2014
11 20
Natrio hidrokarbonatas
(iš dalies)
- inhaliacijos
Mukolitikai 1
57

Mukolitikai: ardo mukoproteinus (mukopolisacharidų disulfitines
jungtis) arba depolimerizuoja ilgas DNR grandines į mažesnes (3070% pūlingo sekreto sudaro DNR) – keičia skreplių fizines ir
chemines savybes, juos skystina ir tirpina
Acetilcisteinas
Mažina glikoproteinų tąsumą - palengvina virpamojo epitelio
veiklą, skreplius lengviau pašalinti
Indikacijos: ūminė ir lėtinė pneumonija, sinusitas, bronchinė
astma, LOPL, cistinė fibrozė,
Gerti: Acetylcystein STADA, ACC (Hexal), Micofluid 200 (Spirig),
Muco-Mepha (Mepha)
Švirkšti: ACC inj.(Sandoz),
Inhaliuoti – tirpalas inhaliacijoms
Np: pykinimas, vėmimas
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Mukolitikai 2
58

Mukolitikai
Bromheksinas (sintetinis alkaloido vazicino analogas): skaldo,
skystina mukoproteinus, rūgščius mukopolisacharidus, šiek
tiek slopina sausą kosulį, gerina surfaktanto sintezę
Bromhexin (Actavis); Bromhexin (Berlin Chemie)
Ambroksolis (bromheksino metabolitas): mukokinezinės ir
sekretolizinės savybės – mažina gleivių susikaupimą,
normina bronchų sekreto gamybą, skatina fosfolipidų
gamybą alveolėse ir bronchiolėse, surfaktanto sintezę,
vaisiaus plaučių brendimą
Ambrolan (Lannacher); Ambroxol Sandoz; Brontex
(Ratiopharm); Helixol (Egis);
ger.,2014
inh.11 (Behringer)
XII paskaitaLasolvan,
odontologams. V.Basys
20
Mukolitikai 3
59
Mukolitikai
Karbocisteinas: mažina gleivių klampumą, elastingumą,
tąsumą. Preparatai: Fluditec sir. (Innotech Int.);
Rhinathiol sir. (Sanofi-Synthelabo)
Dornasum alfa: fosforilinta ir glikozilinta rekombinancinio
žmogaus baltymo dezoksiribonukleazė I (ržDNazė) –
CF gydyti; Preparatas: Pulmozyme inh.tirp. (Roche)
Guaifenezinas: didina sekreciją, mažina klampumą.
Preparatai: Coldrex Broncho sir.(GSK); Robitussin
Expectorans sir. (Wyeth Lederle); Tussin sir.(Perrigo)
Gelomyrtol, Gelomyrtol
forte:
vaistažolių
XII paskaita
odontologams.
V.Basys 2014preparatas
11 20

Kosulį slopinantys vaistai
60
Kosulį slopinantys preparatai – kai nepavyksta atsikosėti, skausmas, varginimas
 Nenarkotiniai
Mažina padidėjusį kosulio centro aktyvumą (centrinis poveikis), slopina periferinių
kvėpavimo organų kosulį sukeliančius dirginimo impulsus (periferinis poveikis)
o
Centrinio poveikio (slopina kosulio centrą)
Dextromethorphanum (sausam kosuliui slopinti, nesukelia pripratimo): Robitussin sir.
(Wyeth Lederle);
N.p.: mieguistumas, galvos svaigimas, padidėjęs nervingumas, susijaudinimas,
pykinimas, vėmimas, vėmimas, vidurių užkietėjimas
Oxeladinum (selektyviai slopina kosulio centrą, nesukelia mieguistumo): Paxeladine
(Beaufour Ipsen) - faringiniam, paprastam sausam, pertraukiamam, priepuoliniam
kosuliui slopinti
Pentoxyverinum (dar nežymiai plečia bronchus): Toclase sir., ger.t. (UCB Pharma)
o
Periferinio poveikio
Prenoxdizinum (sausam kosuliui slopinti): Libexin tab. (Sanofi-Synthelabo)
Levodropropizinum (sausam kosuliui slopinti): Levopront sir. (Mack)
 Narkotiniai
XII paskaita odontologams. V.Basys 2014 11 20
Kodeino preparatai – pvz. hidrokodonas

Bronchinė astma
61



Pasikartojanti “grįžtama” (vaistų pagalba)
kvėpavimo takų obstrukcija dėl žalingų dirgiklių
Dirgikliai: alergenai, fizinis krūvis, KT infekcija,
aplinkos tarša
Požymiai
Kvėpavimo takų uždegiminiai pokyčiai
 Bronchų hiperreaktyvumas
 Grįžtama bronchų obstrukcija


Astmos priepuolis: ankstyvoji ir vėlyvoji fazės
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Bronchinės astmos patogenezė
62
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Atsako į įkvėptus dirgiklius
mechanizmas
63
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Astma ir mediatoriai
64
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Endogeninė astma: bronchų
hiperreaktyvumas
65
Polinkis bronchokonstrikcinėms reakcijoms nuo palyginti
silpnų, dažniausiai nealergizuojančių dirgiklių
 Priežastys: minimalus nuolatinis uždegimas (MNU) –
lėtinis alerginis uždegimas be simptomų. Jį palaiko (?)
nedidelės kartotinės alergenų dozės.
MNU didina: - cholinerginį kvėpavimo takų jautrumą;
- bronchų reaktyvumą;
- adhezijos molekulių (yra ir rinovirusų receptorius) ekspresiją;
jų mediatoriai gali turėti įtakos nervinio impulso perdavimui

Nervinės reguliacijos sutrikimas (juntamųjų nervų
įjautrinimas): padidėjęs ps ns tonusas, NO (transmiteris) sintezės stoka
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
66


Kvėpavimo sistemos “triada”
sergant bronchų astma
Kvėpavimo sistemos sutrikimus nulemia triada:
- Bronchų spazmas
- Padidėjusi sekrecija
- Gleivinės edema
Gydymas: vaistų grupių “triada”
- Bronchų dilatatoriai
- Priešuždegiminiai vaistai
- Gleivinės epitelio kinetiką aktyvinantys
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Astmos priepuolio schema
67
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Inhaliuojamųjų vaistų formos bronchų
astmai gydyti
68







Purkštuvas
Slėginis dozatorius-inhaliatorius
Sausų miltelių inhaliatorius purkštuvas
Dozuotas aerozolis inhaliacijoms - salbutamol
Suslėgta inhaliacinė suspensija – salmeterol
Suslėgtas inhaliacinis tirpalas – Berodual
Inhaliaciniai milt. - Symbicort - turbuhaleris
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Vaistai astmai gydyti
69



Bronchus plečiantys vaistai
 Bronchų spazmui nutraukti ankstyvojoje fazėje
 β2-adrenoceptorių agonistai
 Ksantinai
 Muskarino receptorių antagonistai
 Citein-leukotrienų receptorių antagonistai
Uždegimą slopinantys vaistai
 Uždegimui slopinti abiejų fazių metu
 Gliukokortikoidai
 Kromoglikatai
 Leukotrienų antagonistai
paskaita odontologams. V.Basys 2014 11 20
Sekreciją mažinantysXII vaistai
Bronchus plečiantys: β2-adrenoceptorių
agonistai (simpatomimetikai)
70


Atpalaiduoja bronchų raumenis (nepriklausomai
nuo spazmą sukeliančio veiksnio)
 Skatina cAMF susidarymą (bronchų dilatacija)
 Slopina mediatorių išsiskyrimą iš tukliųjų
(putliųjų) ląstelių ir NNF-α išsiskyrimą iš
monocitų
 Didina gleivių klirensą veikdami virpamojo
epitelio blakstienėles.
Neselektyvieji: Epinefrinas, Efedrinas,Izoproterenolis
Dėl nepageidaujamo poveikio efedrinas ir izoproterenolis nebevartojami
Epinefrinas gali būti vartojamas XII
sunkaus
priepuolio V.Basys
metu
paskaita odontologams.
2014 11 20
β2-adrenoceptorių agonistai
(simpatomimetikai): selektyvieji
71

Trumpai veikiantys
 Salbutamolis,

Ilgai veikiantys
 Salmeterolis,

fenoterolis, terbutalinas
formoterolis
Nepageidaujamas poveikis
 Dėl
sisteminės absorbcijos
 Tremoras
 Tolerancija
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
β2-adrenoceptorių agonistai (simpatomimetikai):
bronchus atpalaiduojantis poveikis
72
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
β2-adrenoceptorių agonistai (simpatomimetikai):
bronchus atpalaiduojantis poveikis
73

Fenoterolis: Greitas (pradeda veikti praėjus kelioms minutėms po
inhaliacijos), poveikis vidutiniškai trunka 8 val.
NP: Gali sukelti nerimo jausmą, kartais tachikardiją

Salbutamolis: Išgėrus pradeda veikti po 15 min., stipriausiai veikia po 2 val,
veikimas trunka 4 val. Aerozoliai ir inj. tinka priepuoliui malšinti, bronchai
išsiplečia per kelias minutes, poveikis trunka 3-4 val.;
Nepageidaujamas poveikis: drebėjimas, neramumas, burnos ir gerklės
dirginimas, hipokalemija, bronchų spazmas
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Metilksantinai
74



Teofilinas, aminofilinas, kofeinas
Veikimo mechanizmas
 Slopina fosfodiesterazę, daugėja cAMF, atsipalaiduoja
raumenys. Tačiau koncentracija, kuri slopina fermentą
yra daug didesnė už terapinę.
 Raumenų atpalaidavimas gali būti susijęs su cGMF
FDE
 Konkurencinis adenozino A1 ir A2 antagonistas
 Priešuždegiminis poveikis
Poveikis
 Antiastminis poveikis – bronchodilatacija (vėlyva fazė)
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Metilksantinai: bronchus atpalaiduojantis
poveikis
75
-
Metilksantinai sukelia kitų sistemų, kuriose veikia cAMP (dėl jos kiekio
padidėjimo), nepageidaujamą poveikį:
CNS: sukelia žievinį sujaudinimą, nervingumą, tremorą
Širdies-kraujagyslių sistema: teigiamą chronotropinį ir inotropinį poveikį
(panašiai, kaip beta1 ir beta2 simpatomimetikai)
Virškinimo traktas: stimuliuoja sekreciją skrandyje ir virškinamųjų ferementų
sekreciją
Inkstai: didėja diurezė
Reikia kontroliuoti koncentraciją kraujyje
Nebevartojami BA gydymui kaip pirmos eilės preparatai
Aminofilinas, Teofilinas (Teotard, Krka), kofeinas

Nepageidaujamas poveikis




Siauras terapinis langas
CNS: nervingumas, tremoras, traukuliai
Kardiovaskuliniai: aritmija XII paskaita odontologams. V.Basys
Virškinimo trakto: anoreksija, pykinimas, vėmimas
2014 11 20
Metilksantinai
76


Vartojimas
 Antros eilės vaistas, priedas prie steroidų
 IV esant ūminei sunkiai astmai
 LOPL
Farmakokinetika
 PO (prolonguoto veikimo), IV
 Gerai absorbuojasi, metabolizuojamas kepenyse, T½
- 8h (didėja – kepenų ligos, širdies ligos, virusinė
infekcija; mažėja – rūkaliams ir alkoholikams)
 Vaistų sąveika: koncentraciją mažina – rifampicinas,
fenobarbitalis, fenitoinas, karbamazeoinas; didina –
geriamieji kontraceptikai, eritromicinas,
ciprofloksacinas, Ca kanalų blokatoriai, flukonazolis,
cimetidinas
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Vaistai astmai gydyti: uždegimo
slopinimas kortikosteroidais
77
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
BA gydymas: uždegimo slopinimas
nesteroidiniais preparatais
78

Kromonai: kromolino natris ir nedokromilo natris
Slopina ir antigeno ir fizinės veiklos sukeltą astmą, ankstyvąją
ir vėlyvąją fazes
Mažina bronchų hiperreaktyvumą, veiklūs šalčio
sukeltos astmos formos atvejais
Silpnai veikia uždegimą: slopina Eo uždegiminį atsaką į
įkvėptus alergenus
 Veikimo mechanizmas: keičia ląstelių membranos vėlyvųjų
chloridų kanalų veiklumą
Manyta, kad slopina putliųjų ląstelių degranuliaciją
Nedocromilum: Tilade aer.
inh. (Aventis
Pharma)
XII paskaita
odontologams. V.Basys
2014 11 20
Kromoglikatai
79

Kromolinas, nedokromilas
 Veikimo mechanizmas – neaiškus
 “putliųjų ląstelių stabilizatorius”
 Slopina pernelyg stiprius neuroninius refleksus, sukeltus
stimuliuojant dirginamuosius receptorius; slopina
sensorinių C skaidulų atsaką į dirginantį kapsaiciną ir
gali slopinti T ląstelių citokinų išsiskyrimą
 Farmakokinetika: blogai absorbuojamas iš VT,
inhaliuojamas, 10% absorbuojamas, išsiskiria nepakitęs
su išmatomis ir šlapimu (50:50), T½-90 min.
 Nepageidaujamas poveikis: KT dirginimas, padidėjusio
jautrumo reakcijos (dilgėlinė, anafilaksija)
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Astmos gydymas vaistų deriniais
80
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Astmos gydymas vaistų deriniais
81

Selektyvus beta2-agonistas ir KS
1) Flutikazonas+salmeterolis:
Seretide Inhaler aer. inh. (GSK)
2) Budenozidas+formoterolis
Symbicort Turbuhaler (AstraZeneca)
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Astmos gydymas vaistų deriniais
82
Selektyvus beta2 agonistas ir anticholinerginis pr.:
1) Ipatropijaus bromidas+fenoterolis
Berodual tirp. inh.
Berodual N aer.inh. (B.Ing.)
2) Ipatropijaus bromidas+salbutamolis
Combivent aer. inh. (B.-Ing.)
 Selektyvus beta2 agonistas ir dinatrio kromoglikatas
Ditec aer.inh. (B.-Ing).

XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Nauji vaistai BA gydyti: IgE monokloniniai
antikūnai
83






Anti-IgE susijungia su IgE ir pašalina juos iš kraujotakos
Trukdo IgE prisijunti prie IgE receptorių (FcRI) ant bazofilų ir
tukliųjų ląstelių paviršiaus
Mažina mediatorių atsipalaidavimą esant alerginiam dirgikliui
Preparatai: Omalizumab (Xolair)
Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams, kuriems
nustatytas teigiamas odos mėginys perrenial alergenams ir
kuriems neveiklūs inhaliuojamieji KS
Tinka pacientams su alergine astma ir alerginiu rinitu, kai yra
ryškus IgE padidėjimas.
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Nauji bronchinei astmai gydyti vartojami
vaistai: uždegimo slopinimas
84
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Leukotrienų antagonistai
85



5-lipoksigenazės inhibitoriai: Zileuton
Leukotrienai – BA patogenezėje aktualūs LTC4
(cisteiniliniai) ir LTD4 didina kraujagyslių
pralaidumą, ilgam laikui sutraukia bronchiolių
lygiuosius raumenis (poveikis 1000-1000 k
stipresnis nei histamino, prostaglandinų), LTB4
aktyvuoja neutrofilų ir Eo chemotaksę
LTD4 receptorių antagonistai: montelukastas
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
BA gydymas: sekrecijos mažinimas
86
Mukolitikai: ardo mukoproteinus arba
depolimerizuoja ilgas DNR grandines į mažesnes
(30-70% pūlingo sekreto sudaro DNR)
Acetilcisteinas
Ambroksolis
Bromheksinas
Karbocisteinas
Dornaza alfa
Guaifenezinas

XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20
Ačiū už dėmesį!
87
XII paskaita odontologams. V.Basys
2014 11 20

similar documents