Civielrechtelijke aspecten

Report
Congres Bedrijfsopvolging
Civielrechtelijke aspecten
•
•
•
•
Het juridische kader (het speelveld)
Structuur van overname
Garanties bij overname
Governance na overname
François Koppenol
senior associate / advocaat
AKD advocaten & notarissen
pagina 1
Speelveld
1. Opvolging binnen familie
2. Opvolging door MBO-manager(s) (vaak in
combinatie met een private equity club)
3. Opvolging door MBI-manager
4. Marktverkoop (strategisch)
BIMBO!
pagina 2
Structuur
Verschillende mogelijkheden om ‘de zaak over te doen’
• Bedrijfsfusie - verkoop van aandelen
• Activa/passiva transactie
• Personenvennootschappen => intreden/uittreden
• Juridische fusie- 2 vennootschappen gaan op in 1
overblijvende vennootschap
pagina 3
Verschillen
I Motieven van structuurkeuze
– vaak fiscaal gedreven
– ‘cherry picking’
Pas op voor de curator !
II Wijze van leveren:
Aandelen
Fusie
Activa/passiva
Overdracht
aandelen
Overgang onder
algemene titel
Alles separaat
overdragen
Meer in de verdieping
pagina 4
Garanties
• Doel Koper: mogelijkheid tot schadevergoeding als
later blijkt dat er iets onverwachts niet deugt aan het
bedrijf
• Hoofdregel: Koper mag verwachten dat gekochte
die eigenschappen bezit die hij redelijkerwijs mag
verwachten => garanties!
• Maar: onderzoeksplicht bij Koper. Had hij
redelijkerwijs op de hoogte behoren te zijn van een
gebrek, dan kan hij zich daar niet meer op
beroepen, tenzij hij een vrijwaring heeft.
pagina 5
Garanties II
“Garanties bij bedrijfsopvolging:
De opvolger weet er meer van en
garanties worden niet gegeven.”
•
•
•
•
Kan dat?
Heeft het zin?
Is het nodig?
Wat is het verschil tussen vrijwaring en garantie?
We gaan het zien in de verdieping
pagina 6
Governance na de transactie
Verkoper heeft nog een financieel belang
• Lening
• Earn out
• Management fee
“het vastleggen van de invloed van de verkoper na de
verkoop is geen leuk gesprek maar voorkomt ellende”
•
•
•
•
Aandelen (meerderheid/optie/prioriteit/‘golden share’)
Pandrecht aandelen (en de bank)
Aandeelhoudersovereenkomst & leningsovereenkomst
(Statutaire) directie
pagina 7
Governance – artikel 2:216BW
Invloed betekent ook aansprakelijkheid, een voorbeeld:
Tussentijdse uitkering
Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering bv-recht (flex-bv) per 1
oktober 2012
Koppeling tussen vastgestelde jaarrekening en (tussentijdse)
uitkering vervalt, maar……
….. toets door bestuurder wordt geïntroduceerd.
pagina 8
Einde
pagina 9
Verdieping
Verdieping
• Verschillen tussen structuren
• Garanties
pagina 10
Verschillen structuur
Aandelen transactie: (simpele) notariële akte
Activa/Passiva: ieder goed dient conform wettelijke voorschriften te
worden overgedragen.
Regels voor levering van bijvoorbeeld:
• Onroerende zaken
• Intellectueel eigendom
• Contracten
• Vorderingen
• Schulden
• Vergunningen
• Bankrekeningen
Houd rekening met praktische en juridische problemen !
pagina 11
Garanties - verdieping
Doel => hoofdregel => uitzondering
Gevolgen:
1. Due diligence onderzoek
2. Onderhandeling over wat is bekend (disclosed) en tegen welk
risico wil Koper vervolgens worden gevrijwaard
Garantie
Vrijwaring
Alles in orde (onbekend)
Voor bekende problemen
Beperkt
Onbeperkt
Disclosures
Geen disclosures
pagina 12
Garanties – verdieping II
Naast disclosures, algemene mogelijkheden:
•
•
•
•
•
•
inperken aansprakelijkheid Verkoper
beperken beroep op garantie
beperken duur aansprakelijkheid, hoogte,
drempels,
verrekeningsmogelijkheden
definitie schade
Let op: vergeet de vrijwaringen niet
pagina 13
vragen & antwoorden
pagina 14

similar documents