AA Fiscaliteit juristen 12012015

Report
AA Fiscaliteit
Ann Winckelmans
Adviseur
KMO – Managementondersteuning
Organisatie
ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT
Organogram FOD Financien
2
ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT
Organogram AA Fiscaliteit
3
ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT
Taken van jurist (niveau A) 1/2
• Controle :
 De fiscale aangifte onderzoeken op kantoor (op basis van
beschikbare documenten en gedigitaliseerde gegevens) of ter
plaatsen anomalieën onderzoeken  rekening houdend met de
toepasselijke wetgeving (hoofdzakelijk fiscale en boekhoudkundige)
 De fiscale aangifte eventueel wijzigen (motivatie in feiten en rechten
en deze uitleggen aan de belastingplichtige)  schriftelijke procedure
behalve bij akkoord
 Niet-akkoorden onderzoeken en principekwesties met betrekking tot
de toepasbare wetgeving en rechtspraak
 De aanslagen vestigen na de grondslag ervan te hebben uitgelegd 
argumentatie te ontwikkelen in de beslissing tot taxatie
4
ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT
Taken van jurist (niveau A) 2/2
• Expertise :
 Onderzoeken en behandelen van dossiers in het stadium van
voorafgaande geschillen  nauwe samenwerking met de
taxatiediensten om gesschillen te vermijden en de kwaliteit van de
wijzigingen van de aangifte te verbeteren.
 Onderzoek en behandeling van dossiers in de fase van administratief
of gerechtelijk geschil:
•
•
Administratief: onderzoek van de grieven van het bezwaarschrift en
opstellen van de gemotiveerde beslissing
Gerechetelijk: opstellen van conclusies en verdediging van het dossier
voor de Hoven en rechtbanken (pleidooi), rapportering aan de centrale
diensten na vonnis of arrest.
 Permanente vorming: Ontwikkeling van kennis opvolgen van
wetgeving en rechtspraak
5
ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT
Onze troeven
• Interessant en gevarieerd werk (zowel de materie, de
•
•
•
•
•
•
•
dossiers en de contacten  collega’s en publiek
Vorming (cursus + on the job training)
Carrière mogelijkheden en interne mobiliteit
Grote flexibiliteit m.b.t werkuren  goede afstemming privéberoepsleven
Telewerk en satiliet werk (laptop)
Organisatie zit in volle change/modernisering
Moderne werkmethodes : maximaal digitaal en minder
documenten te klasseren
Modern en aangenaam werkkader
6
ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT
Vacante betrekkingen
• Actueel






Antwerpen 6 (2 GO, 3 KMO, 1 P)
Aarlen 1 KMO
Braschaat 3 KMO
Leuven 1 GO
Turnhout 2 (1 KMO en 1 P)
Vilvoorde 2 (KMO)
• In de toekomst ? Situatie in evolutie
7
ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT
Ik dank u voor uw aandacht
8
ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

similar documents