Mått och materia

Report
LÄNGD OCH MASSA
s.24-39
LÄNGD OCH MASSA
När vi gått igenom området ska du
 Veta vad som menas med enhet
 Känna till SI-systemet
 Förstå vad som menas med volym och massa
 Förstå vad som menas med storhet
 Känna till våra vanligaste enheter
 Känna till några vanliga prefix och vad de
betyder.
I många situationer mäter och jämför du saker
utan att egentligen tänka på det. Du kanske
använder dina fötter for att stega upp en plan
när du ska spela badminton med en kompis?
Ibland räknar du tyst sekunder för dig själv när
du vill mäta korta tider. Vardagslivet ar fyllt av
tillfällen där vi använder vår egen kropp och våra
sinnen for att mäta och uppskatta storleken på
saker. Men ofta vill vi mäta mer noggrant. Då
behöver vi hjälpmedel som måttband, klocka och
våg.
HUR MYCKET VÄGER DET?
Du behöver: olika föremål, våg
Hur bra är du på att uppskatta hur mycket ett föremål väger?
a)
Gör en tabell där du för in föremålets namn och din
uppskattning av hur mycket det väger. Väg därefter
föremålet och för in mätvärdet i tabellen.
b)
Jämför dina uppskattningar med dina mätvärden. Vilket
föremåls vikt uppskattade du bäst?
Föremål
Uppskattad
vikt
Faktisk vikt
ENHET
Enlig NE
enhet, måttenhet, ett fastlagt jämförelsevärde av
en storhet. Sålunda är meter (med beteckningen
m), millimeter (mm) och engelsk fot, foot (ft)
exempel på längdenheter, dvs. enheter för
storheten längd.
GAMLA LÄNGD MÅTT
Äldre längdmått utgick ofta från olika kroppsdelar,
t ex
en fot (längden av en fot),
en aln (avståndet från armbågen till
lillfingerspetsen)
en tvärhand (bredden över handens fyra fingrar).
en tum (bredden av tumnageln)
HUR LÅNGT ÄR DET?
Ta hjälp av en kamrat och använd kroppen för att
ta reda på följande:
Hur många fot är klassrummet?
Hur många alnar är tavlan?
Hur många tvärhänder bred är din bänk?
Hur många tum är en whiteboardpenna?
Hur många fot är det till ditt skåp?
FICK ALLA SAMMA RESULTAT?
Varför/Varför inte?
 Det kan var praktiskt att använda kroppen som
måttstock, men det blir inte exakt.

EGNA ENHETER
Innan man bestämde att vi skulle mäta avstånd i metersystemet så
fanns det en rad olika enheter.
Om du skulle beskriva en sträcka t.ex. hur långt ditt skrivbord är
kan du göra det med hjälp av en egen enhet.
Exempelvis skulle du kunna använda en fjärrkontroll som enhet.
Då skulle du kunna avgöra längden på ett bord med hjälp av
enheten fjärrkontroll. Fjärrkontroll kan du för korta fj.
Hur många fjärrkontroller är ditt skrivbord?
Kanske är det 6 fjärrkontroller långt, 6fj.
METERSYSTEMET
I slutet av 1700-talet enades man i Frankrike om
att metern i stället skulle bli den längdenhet som
man skulle utgå ifrån.
 En meter definierades som en tiomiljondel dvs
1/10 000 000 av avståndet mellan nordpolen och
ekvatorn
 År 1878 införs metersystemet i Sverige

VOLYM

Volym är ett mått på hur stor plats något tar.
MASSA

I fysiken använder man inte ordet vikt, man
säger massa. När man väger ett föremål mäter
man alltså hur stor massa det har.
SI-SYSTEMET
Internationellt enhetssystem
 Fastställdes 1960
 Systéme International d’Unités

Storhet
Enhet
Förkortning
Längd
Meter
m
Area
Kvadratmeter
m²
Volym
Kubikmeter
m³
Massa
Kilogram
kg
Tid
Sekund
s
Hastighet
Meter per
sekund
m/s
PREFIX
Om man har stora
eller små tal kan man
sätta ett prefix
framför enheten
 Prefix är ett förord
som har ett bestämt
värde

SLÅ UPP SIDAN 26 I FYSIKBOKEN
Sid 26
 Sid 27
 Sid 28
 Sid 29
 Svara på frågorna på sidan 29
 Spara ner dina svar i ett worddokument med ditt
namn som filnamn. Ladda sedan upp
dokumentet på skydriven i fysikmappen som
heter sidan 29


similar documents