Primjena PITAGORINOG POUČKA

Report
Primjena PITAGORINOG POUČKA
na
jednakokračan
i
jednakostraničan
trokut
140. a / str 108.
Izračunaj visinu kuće
Primjena Pitagorinog poučka
jednakostraničan trokut
Visina kuće:
10 cm + visina jednakostraničnog trokuta
= 10 cm + 8.66025 cm = 18.66025cm
a  10cm
a 3 10 3
v

 5 3  8.66025cm
2
2
136. / str 108.
o
45
x
x  x  8,48
2
2
2
2 x 2  71,9104/ : 2
x
Prvi kat je visok oko 6m.
x  35,9552
x  6m
2
144. / str 109.
Radnici grade kuću. Koliko je duga daska po kojoj guraju
građevinska kolica ako vrijede mjere sa slike?
8m
60
90
ova stranica je 8 m (4 + 4)
30
dobiveni trokut je
jednakostraničan
60
a kako je trokut jednakostraničan sve stranice su 8 m

similar documents