PC Zdroje - Lord Fus

Report
PC Zdroje
Popis
• Všechny zdroje používají pro napájení
primární části přímo usměrněné síťové
napětí. Pro menší výkony (do 60 až 100
W) bývá zdroj zapojen jako jednočinný
blokující měnič, pro výkony větší jako
dvojčinný propustný měnič.
Popis
• Jednočinný blokující
měnič
• Dvojčinný propustný
měnič
Popis – UC2842N
• Speciální integrované obvody umožňují konstruovat zdroje s větší
účinností a spolehlivostí. Jedním z často používaných typů je
UC2842N. Obvod je určen pro řízení jednočinných měničů.
• Obsahuje startovací klopný obvod, zdroj referenčního napětí,
oscilátor, zesilovač regulační odchylky, budič spínacího tranzistoru a
komparátor pro hlídání proudu tekoucího tranzistorem.
Popis – TL494
• Další obvod, který se často používá ve spínaných
zdrojích, je TL494.
• Obvod obsahuje zdroj referenčního napětí +5 V,
nastavitelný oscilátor, obvod pro hlídání šířky impulsu
(Dead time control), dva zesilovače regulační odchylky
(Error amp.) a budič výstupních tranzistorů.
Druhy PC Zdrojů
• AT - mechanicky spínaný
• ATX - spínán elektronicky
Zdroje AT
AT - popis
• Mechanicky spínaný
• Ze zdroje vedou 230V kabely do (ve
většině případů) přední části case, kde
jsou rozděleny přepínačem.
• Konektor základní desky je rozdělen na
dva jednořadé konektory po šesti vodičích
AT - zapojení Main konektorů
Pin
Napětí
Barva Vodiče
1
Power Good
oranžová
2
+5V
červená
3
+12V
žlutá
4
-12V
modrá
5
GND
černá
6
GND
černá
7
GND
černá
8
GND
černá
9
-5V
bílá
10
+5V
červená
11
+5V
červená
12
+5V
červená
Zdroje ATX / ATX12V v1.3
ATX – popis
• Je spínán elektronicky
• Síťové napětí 230V ve zdroji končí a činnost
zdroje ovládáme pomocným vodičem s nízkým
napětím.
• Výkonová část zdroje ATX se zapíná signálem
PS_ON generovaným logikou MB - ta je při
vypnutém počítači napájena oním pomocným
napětím.
• Za tím účelem bývají doplněny pomocným
malým spínaným zdrojem, který je schopen
dodat proud až 100 mA (starší zdroje) nebo 1 A
(novější).
ATX - výhody
• Odstraní se nepříjemné rušení, které by
způsoboval kabel se síťovým napětím,
• Zvýší se bezpečnost, protože jakékoliv
síťové napětí končí ve zdroji
• Nehrozí zde nebezpečí zkratu
• Možnost zapnutí zdroje přes síťovou kartu,
modem či pomocí hodin v nastavení
BIOSu
ATX – zapojení Main konektoru
Pin
Napětí
Barva vodiče
1
+3,3V
oranžová
2
+3,3V
oranžová
3
GND
černá
4
+5V
červená
5
GND
černá
6
+5V
červená
7
GND
černá
8
Power Good
šedá
9
+5V Stand By
fialová
10
+12V
žlutá
11
+3,3V
oranžová
12
-12V
hnědá
13
GND
černá
14
Power On
zelená
15
GND
černá
16
GND
černá
17
GND
černá
18
-5V
bílá
19
+5V
červená
20
+5V
červená
Popis napájení
• Napájení elektroniky ( +5V ) – napájení některých částí základní
desky ( klávesnice ), napájení sběrnice ISA a starších PCI, napájení
elektroniky disků a napájení dodatečného spínacího zdroje
“vyrábějícího” napětí 3,3V na základní desce.
• Napájení mechanických a výkonových částí PC ( +12V ) –
napájení pro diskové mechaniky, ventilátory. Toto napětí je
přivedeno i na sběrnice ISA a PCI a na sériové porty.
• Napájení moderní elektroniky ( +3,3V ) – napájení zejména PCI
karet, čipsetů, I/O části procesorů a hlavně je zdrojem napětí pro
regulovatelný zdroj umístěný na mainboardu vyrábějící napětí pro
jádra procesoru ( 1,4 – 2,0V ).
• Napětí pro ISA sběrnice ( -5V ) – napětí, které je přiváděno na ISA
sběrnice a pro starší generátory kmitočtu. Již se téměř nepoužívá.
• Napětí pro sériový port a sběrnice ( -12V ) – Pro sériový porty a
sběrnice ISA a PCI ( u PCI pro měřící karty ). Již se téměř
nepoužívá.
Signály
• Power_Good (Power _OK ) = signál, který po rozpoznání
standardní hodnoty zastaví resetování procesoru, při zapnutí
počítače. Tím je zajištěno restartování nebo i vypnutí počítače při
přetížení, přehřátí zdroje či kolísání napětí zdroje.
• Power_ON ( PS_ON ) = signál, který se využívá pro softwarové
vypnutí a zapnutí počítače. Je však zapotřebí mít přiveden i signál
5V SB.
• Pomocné SB napětí ( +5V ) – používá se jako doplňkové napětí,
které slouží pro zapínání počítače, ale také pro jeho uspávání. Toto
napětí naměříme také v klidovém režimu zdroje ( po elektronickém
vypnutí zdroje ) tzv. Stand –by režimu. Spotřeba počítače je v tomto
režimu asi 5 až 15W.
ATX – zapojení konektorů
Maximální proudové zatížení
jednotlivých větví
Můj zdroj zevnitř (ATX)
ATX zevnitř (firma DTX)
Schéma zdroje ATX 200W firmy DTX
Zdroje ATX12V verze 2.0 / 2.2
(alias podpora PCI Express)
ATX12V v2.0 / v2.2 - Popis
• Pro základní desky typu BTX a hlavně
kvůli příchodu PCI Express
• Pro Intel, AMD jej zatím bude ignorovat
• Main konektor – 24 pinů (dvě nezávislé
12V větve s razantně zvýšeným příkonem)
• AUX konektor zrušen
• Verze 2.2 i pro skříně ATX
ATX12V v2.0 / v2.2 – Main konektor
Posílení 12V větve oproti verzi 1.3
Napájecí konektory mechanik
• Konektor pro napájení 3,5” disketových mechanik
(FDD) :
• Tento konektor nazýváme Berg a slouží jen pro 3,5” disketové
mechaniky.
• Konektor pronapájení pevných disků ( HDD ) :
• Tento konektor nazýváme Molex a slouží pro napájení HDD a
větších jednotek jako je např. CD – ROM.
• K novějším SATA diskům se používají tzv. SATA konektory
Napájecí konektory mechanik
Pin
Napětí
Barva vodiče
1
+12V
žlutá
2
GND
černá
3
GND
černá
4
+5V
červená
Zapojení SATA konektoru
Spotřeba jednotlivých
komponent v PC podle
PC Power & Cooling, Inc.
http://www.pcpowerandcooling.com/ma
xpc/index_cases.htm
Špičková Spotřeba
Použitá napěťová větev
AGP grafická karta
10 – 30W
+3,3V
AGP grafická karta s externím napájením
30 – 100W
+3,3V a +12V
PCI Express karta
až 75W
+12V
PCI Express karta s externím napájením
až 120W
+12V
Běžná PCI karta
5 – 10W
+5V
Běžná PCIe karta
5 – 10W
+12V
10/100 síťová karta
4W
+3,3V
SCSI řadič do PCI
20W
+3,3V a +5V
Floppy mechanika
5W
+5V
CD-ROM / CD-RW
10 – 25W
+5V a +12V
DVD-ROM / DVD-RW
10 – 25W
+5V a +12V
7200o/m IDE Hard Disk
5 – 25W
+5V a +12V
10,000o/m SCSI disk
5 – 40W
+5V a +12V
Přídavné ventilátory
1 – 5W (každý)
+12V
25 – 60W
+3,3V a +5V
8W na modul
+3,3V a +5V
procesor Pentium III
39W
+5V
procesor Pentium 4
150W
+12V
procesor Pentium D
150W
+12V
procesor Athlon XP
75W
+5V (některé novější systémy +12V)
procesor Athlon 64
89W
+12V
procesor Athlon 64 X2
110W
+12V
Komponenta
Motherboard (bez CPU a RAM)
RAM
Použité materiály
• GOOGLE http://www.google.com
• Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity http://www.pf.jcu.cz/
(katedra fyziky)
• Svět HardWare http://www.svethardware.cz/
• PC Power & Cooling, Inc.
http://www.pcpowerandcooling.com/maxpc/index_cases.htm
• telefon.unas.cz
• Alfa Computer http://www.alfacomp.cz/
• Osobní stránka p. Pavla Růžičky http://pavouk.comp.cz/index.html
• Osobní stránka p. Jaroslava Belzy http://www.belza.cz/
• http://lordfus.wz.cz/ - na této stránce bude tato prezentace k
dispozici (časem)

similar documents