N*k a T*r*képesség határán

Report
„JÖVÜNK ! A LELKÜNK IZZÓ LÁVA,
S A VAD HARAG KORBÁCSOLJA A VÉRÜNK,
MINT KÖLKÉT FÉLTŐ VAD PÁRDUCANYÁK,
ÉS LECSAPUNK! A POKLOKTÓL SEM FÉLÜNK…
…JÖVÜNK MI IS, LÁZADÓ ASSZONYOK!
(VÁRNAI ZSENI, 1913)
2013. MÁJUS 29. VDSZ-BALATONSZEMES
LEÉRTÉKELT ÉS ELÁRULT NŐK
TÖRTÉNELMI
FORDULÓPONTOK :
-
-
1890 Szakegyletek
1904 Feminista
Hálózat
1905 Munkásnő
Egyesület
1915 Nők Napja
1918 I. Köztársaság
1946 II. Köztársaság
1989 III. Köztársaság
A FOGLALKOZTATOTTAK MEGOSZLÁSA NEMEK ÉS FOGLALKOZÁSI FŐCSOPORT SZERINT
2011/KSH
A MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA KORCSOPORTONKÉNT, NEMEK SZERINT
2012/KSH
A TARTÓS (LEGALÁBB 12 HÓNAPJA MUNKANÉLKÜLIEK ARÁNYA NEMENKÉNT
2012/KSH/ EUROSTAT, NEW CRONOS
A 15-64 ÉVESEK MUNKANÉLKÜLI RÁTÁJA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN NEMEK
SZERINT /EUROSTAT/
HÁZTARTÁSI JELLEMZŐK A KIEMELT HÁZTARTÁSTÍPUSOKBAN
2011/KSH
A 15-64 ÉVES NÉPESSÉG GAZDASÁGI AKTIVITÁSA NEMEK SZERINT
2012/KSH
A NŐK HELYZETE
 EU Parlament jelentése a nőket sújtó szegénység megjelenési formáiról (2010/2162(INI))
- a nők és férfiak a szegénység és társadalmi kirekesztés eltérő kockázataival és dimenzióival
szembesülnek; az EU 27 országában élő összes nő 17%-át szegénységben élők közé
sorolják!!!
- a szegénység feminizálódása – súlyosabb és növekszik
- hazánkban megszűnt az alanyi jogon járó társadalombiztosítás!!
- megszorító intézkedések káros hatással lesznek a nőkre – közszféra – elbocsátás
- a szegénység különösen az egyedülálló anyákat és a 65 év feletti nőket sújtja
- a jobboldali politika a több gyermekes családok támogatására irányul, annak ellenére, hogy a
háztartások 35%-át egyedül élő személyek teszik ki, akik az esetek többségében nők
- a nemek közötti bérszakadék -18% (EU)
- a munkaviszony önmagában nem jelent megfelelő védelmet a rendkívüli szegénységgel
szemben – alacsonyan fizetett állások
- Rámutat, hogy a szegénység a nők körében nem pusztán a közelmúltbeli gazdasági válság
A NŐK KERESETI ARÁNYA A FÉRFIAKÉHOZ KÉPEST
A TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK
HAVI BRUTTÓ ÉS NETTÓ KERESETE
A TIZENÖT LEGNÉPESEBB SZAKMÁBAN A NŐK ÉS
FÉRFIAK BRUTTÓ KERESETE /2011 KSH
A TIZENÖT LEGNÉPESEBB NŐI SZAKMÁBAN A
FÉRFIAK KERESETI ELŐNYE /2011 KSH
A NŐK HELYZETE
Jövedelemkülönbség (hazai) 17-30% között, 59 napot dolgoznak a
nők „ingyen”
Munkahelyi diszkrimináció – alacsonyabb bérek, pozíciók –
magasabb iskolai végzettség ellenére
Kevesebb munkában töltött év – gyermekgondozás, beteg ápolás,
fogyatékosok otthoni gondozása
Fizetetlen munka jóval magasabb a nők körében – nem mért érték,
munkateher
AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ÉS AZ ELLÁTÁSOK
ÁTLAGÖSSZEGE AZ ELLÁTÁS FAJTÁJA SZERINT, NEMENKÉNT
2012. JANUÁR
NŐK HELYZETE
-
-
A nők iskolai
végzettsége
magasabb bérük
jóval alacsonyabb
Foglalkoztatási
strúktúrában az
alacsonyabb
presztizsű és fizetésű
állásokat töltik be, a
munka értékétől,
fontosságától
függyetlenül
NŐ ÉS CSALÁDPOLITIKA
EU családpolitika központjában: a női foglalkoztatás,
demográfia, elöregedés, generációk közötti szolidaritás,
családi munkamegosztás, szülési szabadság, szülőségi
ellátások, gyermekek napközbeni ellátása;
Család definíciójának megváltoztatása – alaptörvény ,
miközben az egyszülős, egynemű párok, és szülők,
mozaikcsaládok;
A napközbeni ellátások
nehézségei:elérhetőség,megfizethetőség, minőség,
rugalmasság, sokféleség;
MAGYAR CSALÁDOK
 20% az egyszülős családok aránya -86%-ban anya-gyermek;
 Magas a tizenéves terhességek és szülések száma európai összehasonlításban is –
1000 -18éves lányból 40 esik teherbe, fele megszüli;
 Válások aránya magas – 45% feletti, 12,5 év az átlag együtt töltött idő;
 A házasságok 60%-ban van gyermek;
 Három évtizede tartósan alacsony születésszám;
 A házasságok száma alacsony – a nők 15-39 év között 63,7%-a nem házas;
 A gyermekek több mint 40%-a nem házasságban születnek – nagy eltérés lakóhely,
iskolai végzettség, és társadalmi helyzet szerint;
 A nők egyre később szülnek: 29,1 évesen az első gyermeket - nagy eltérés lakóhely,
iskolai végzettség, és társadalmi helyzet szerint;
 A tények ellenére a „hagyományos” családmodell preferenciája – alaptörvény,
adórendszer, támogatások rendszere;
 Családi munkamegosztás terén elmaradás – nőkre hárul – vajon miért elégedettek
vele?
ÖSSZEGZÉS
Az eltérő szerepvállalások mind társadalmi, mind a családon
belüli kapcsolatban továbbörökítik a nemek közötti
tradicionális uralmi viszonyokat, hátrányos helyzetet mélyítve
a nők számára a köz- és magánszférában egyaránt;
A nőkérdés korkérdés, amely a kétnemű társadalom
mindennapi életében az emberi szabadságjogok egyik
alapkérdése;
Valójában nem a család van válságban, hanem a társadalom
torzult mentalitása, érzelem szegénysége, tudatosan manipulált
értékrendszere tükröződik vissza a társadalom mikrovilágában.
…HOGYHA EGYSZER FELZÚG MINDEN NŐ TORKÁN….
A
három
műszakot
vállaló
pénztárosnő,
a
kényszervállalkozásba
menekült
vállalkozónő,
az
alkalmazotti
félelemben dolgozó nő, a több
diplomával állást kereső nő, a
faluszéli cigánytelep vályogházában
élő nő közötti tudatazonosság nem
ideológiai
alapú,
hanem
a
létbiztonságért folytatott keserves
küzdelem, a munkaerő-piacról való
kiszorításuk
által
megélt
feleslegessé válás érzése, valamint a
tehetetlenség
felismerésének
gyötrelme.

similar documents