Kärsitu otsus – probleemne leping

Report
Kärsitu otsus –
probleemne leping
Andres Sooniste
20.03.2014
Raha pole Eesti riigist otsa saanudKui on huvi – leitakse ka rahastamine?
Sul ei ole raha kuid tahad osta
autot, millesse oled juba
esimesest silmapilgust armunud
Võta võtmed, istu sisse, kirjuta
paberid alla ja naudi helepunast
unelmat!
2
Raha pole Eesti riigist otsa saanudKuid tee selleni on käänulisem, kui võiks arvata
Sul ei ole raha
kuid tahad
osta autot,
millesse oled
juba esimesest
silmapilgust
armunud
Kas uus või
vana auto ja
kas esindusest
või eraisikult,
ettevõtjalt või
maaklerilt?
Kes pakub
rahastamist,
kes esindab
rahastamist
ostjale?
Millised on
tingimused?
Kes pakub
kindlustust ja
kes esindab
kindlustust
ostjale?
Millised on
tingimused?
Kes on lõplik
kindlustusandja ja kuidas
see haakub
Sinu
olemasoleva
kindlustusportfelliga
Võta võtmed,
istu sisse,
kirjuta paberid
alla ja naudi
helepunast
unelmat!!
Ühtekokku võib väärtusahelas olla kokku 5-6 ettevõtet, kelle teenus võib
ostja tähelepanu hajumisel moodustada näiliselt ühtse terviku!
3
 Kontrolli müüja tausta
•
Küsi müüjalt auto VIN-kood
äriregistrist/krediidiinfost (ohumärgid: äsja
•
Eestis registreeritud auto reg. number
asutatud, minimaalne omakapital, palju
•
Googelda saadud auto VIN-koodi
muudatusi äriregistris, maksuvõlg)
•
Tee liiklusregistri lihtpäring (ülevaatuse
 Veendu, kes on tegelik auto müüja
 Kontrolli enne ostu auto ajalugu
kehtivus)
•
Tee liiklusregistri auto andmete ja ajaloo
 Kontrolli auto tehnilist seisukorda
päring (registreerimisandmed,
 Ära usalda auto hooldusraamatut, see võib
omanikuvahetused)
olla võltsitud
•
 Kontrolli auto läbisõitu erinevate kuluarvete
põhjal (teenindus, varuosade vahetus jne)
koodi alusel (kindlustuskahjud)
•
 Veendu, et auto pole avariiline (visuaalne
läbi vaatamine)
Tee Eesti Liikluskindlustus Fondi päring VINUuri auto ajalugu ja tüüpvigu selle automargi
foorumites
•
Võrdle sarnaste autode hindu ja läbisõite
teistel automüügilehtedel
4
 Tavaliselt pakub Sulle rahastamist liisingettevõte keda vahendab automüüja.
 Mõnikord kannab sulle pakutav rahastamisteenus auto margi või – müügiettevõtte nime, kuid
tegelik teenuseosutaja on ikkagi liisingettevõte.
 Lisaks pakutavale tasub olla uudishimulik ja küsida ka muid pakkumisi ise või automüüja
kaudu.
 Kindlasti küsi erinevaid rahastamispakkumisi ja võrdle nende Euroopa tarbijakrediidi
põhinäitajaid standardinfo teabelehtedel (nt tarbimislaen, sõiduki liisimine). Teabeleht annab
lihtsa võimaluse võrrelda erinevaid laenupakkumisi, sealjuures intressi jm kulusid. Vt.
www.laenatargalt.ee .
 Küsi julgesti krediidiandjalt lisaks teabelehele lepinguprojekti koopia, et sellega enne
allkirjastamist põhjalikult tutvuda. Kui midagi jääb selgusetuks, siis on lepingueelselt võimalik
seda täpsustada. Pöörata nt tähelepanu, millised on ennetähtaegse laenusumma tagastamise
võimalused, millised on tagajärjed makseviivitusse sattumisel).
 Pööra tähelepanu lepingu ennetähtaegse lõpetamise sätetele ja sanktsioonidele, mis võivad
rakenduda perioodiliste maksete hilinemise korral.
5
 Kindlustamine on paratamatu ja kohustuslik, kui võtad rahastuse mujalt, muidu sügavalt
soovitatav.
 Kindlustust võib sulle pakkuda:
Auto müüja, kellel on leping mõne kindlustusfirmaga või –maakleriga (sageli reklaamitakse
seda ka auto margi või automüüja kindlustuseks)
Rahastaja esindaja, kellel on samuti leping kindlustusfirmaga või –maakleriga. Pea kõigil
liisingfirmadel on need suhted olemas.
 Swedbank´i liising on Swedbank´i kindlustuse agendiks ja pakub oma klientidele vaid
oma grupi kindlustusandja tooteid.
 SEB on RSA agendiks ja pakub oma klientidele vaid RSA tooteid.
 Danske ja Nordea liisingu partneriks on Iizi kindlustusmaakler, kelle vahendusel
pakutakse laiemat kindlustustoodete spektrit
 DNB-Nord liisingu partneriks DNB Kindlustusmaakler
6
Ära unusta, et Sul on õigus valida ja otsida ka ise omale kindlusselts või –maakler. Automüüja
või rahastaja-poolne kindlustuspakkumine ei arvesta reeglina Sinu olemasoleva
kindlustusportfelliga ja Sinu kindlustusfirma võimalike komplekspakkumistega.
 Kindlasti võrdle erinevate pakkumiste välistusi, mida ei loeta kindlustusjuhtumiks
Vaata ka internetis pakutavaid kindlustusvõimalusi. Kindlustuse hinnad võivad olla erinevad
sellest, mida pakutakse agendi või maakleri kaudu.
Kindlustusmaakleril ja –agendil on kohustus avaldada Sulle oma vahendustasu suurus.
Liisingfirma ei tohi seada karmimaid tingimusi liisingule, kui Sa soovid võtta kindlustuse ise
väljaspool eelnimetatud süsteemi.
Erinevatest kindlustustes pakkumisi võttes hinda ühekordse ja mitmekordse maksmise
võimalusi ja erisusi.
7
Raha pole Eesti riigist otsa saanudKui on huvi – leitakse ka rahastamine?
Sul ei ole raha kuid tahad telerit,
millesse oled juba esimesest
silmapilgust armunud
Toome sulle teleri koju, kirjuta
paberid alla ja õhtul vaatad
kodus juba kogu maailma!
8
Raha pole Eesti riigist otsa saanudKuid tee selleni on käänulisem, kui võiks arvata
Sul ei ole raha
kuid tahad telerit,
millesse oled juba
esimesest
silmapilgust
armunud
Kes pakub
rahastamist, kes
esindab
rahastamist
ostjale?
Millised on
tingimused?
Kas pakutakse
lisa-kindlustust?
Millised on
tingimused?
Kas pakutakse ka
kojutoomist
Toome sulle teleri
koju, kirjuta
paberid alla ja
õhtul vaatad
kodus juba kogu
maailma!!
Kui oled siiski otsustanud laenuraha (järelmaksuga) arvelt omale
elektroonikat soetada, kontrolli üle järelemaksu tingimused e leping
9
Raha pole Eesti riigist otsa saanudKui on huvi – leitakse ka rahastamine?
Rahastamist (järelmaksu) pakub Sulle reeglina kaupluse müüja. Reeglina on kauplusel olemas
partnerlepingud järelmaksu pakkujatega, kelleks on erinevad tarbijakrediidi pakkujad ja sageli on neid ka
mitu. Tuntumad neist on:

Liisi järelmaks

Uno järelmaks
 ETK järelmaks
 Elioni järelmaks
Intressi ja kogu krediidikulukuse määra (~30%) vahe erinevate ettevõtete puhul võib ulatuda kümnetesse
%-sse ning tingimused võivad olla sama rängad nagu nn kiirlaenu ettevõtjatel.
 Küsi järelmaksupakkumist mitmest kohast ja võrdle pakkumiste tingimusi tarbijakrediidi teabelehel;
 Uuri järele, kuidas arvutatakse intressi: kas toote või teenuse esialgselt hinnalt või sellelt summalt, mis on
veel jäänud järelmaksuandjale tagasi maksta;
 Pea meeles! Tutvu enne allkirjastamist põhjalikult lepinguga. Järelmaksulepingust saad taganeda
põhjendusi toomata 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.
10
Raha pole Eesti riigist otsa saanudKui on huvi – leitakse ka rahastamine?
KAUPMEHE JÄRELMAKS OÜ HINNAKIRI (alates 02.09.2013)
FINANTSTEENUSED Lepingu sõlmimine, muutmine ja haldamine
• Müüja kaudu järelmaksulepingu vormistamise tasu
• Müüja kaudu krediidilepingu vormistamise tasu
1,25% krediidisummast, min
• Krediidisumma suurendamine ( lisalaen)
1,25% krediidi summast, min
• Lepingu tähtaja pikendamine
0,75% krediidi- ja/või järelmaksu summa jäägilt, min
• Maksepuhkuse vormistamine ning maksepäeva muutmine kogu maksegraafiku lõikes
• Lepingu muude tingimuste muutmine - 1% krediidi- ja/või järelmaksu summa jäägilt, min
• Maksepäeva edasilükkamine
• Taotluse läbivaatamine*
• Lepinguhaldustasu
Kliendile edastatavad teated
• Meeldetuletus- ja hoiatuskiri
• Ülesütlemisavaldus
• Meeldetuletus- ja hoiatuskiri käendajale
18,50 €
31,95 €
31,95 €
25,56 €
25,56 €
31,95 €
12,78 €
31,95 €
1,99 €
12,78 €
25,56 €
6,39 €
Iga konkreetse lepingu aastane krediidi kulukuse määr sõltub järelmaksu tingimustest konkreetse
partneri juures: näiteks järelmaks summaga 500 €, intressiga 10,9%, 36 kuuks on krediidi kulukuse
määr aastas 24,63%.
11
Raha pole Eesti riigist otsa saanudKui on huvi – leitakse ka rahastamine?
 Kodu- ja olmeelektroonika firmad pakuvad sageli lisaks täiendavat
kindlustust, mis tagab üheks aastaks rikke korral seadme väljavahetamise.
Veendu, et pakutav on eraldiseisev lisakindlustuskaitse, mis ei ole tagatud
juba tootega kaasas käiva ja seadusest tuleneva pretensiooni esitamise
õigusega.
Kojutoomine on üldjuhul tasuline ning see võib osutuda küllalt kulukaks.
Sageli eristatakse linna ja maapiirkonda.
12
Raha pole Eesti riigist otsa saanudKui on huvi – leitakse ka rahastamine?
Sul ei ole raha kuid tahad uut
uhket telefoni, millist ei ole
ühelgi su sõbral
Pole muret, kirjuta paberid alla
ja sekundi pärast on maailm su
peopesal sõpradest rääkimata!
13
Raha pole Eesti riigist otsa saanudkuid tee selleni on käänulisem, kui võiks arvata
Sul ei ole raha kuid tahad
uut uhket telefoni, millist ei
ole ühelgi su sõbral
Kas soovid välja osta
järelmaksuga või lisada see
oma sideteenuse paketile?
Millised on tingimused?
Pole muret, kirjuta paberid
alla ja sekundi pärast on
maailm su peopesal
sõpradest rääkimata!
Selle lepingu kõige kriitilisem pool on lepingu tüübis ja sellest tulenevates
erisustes lepingu haldamisel.
14
Raha pole Eesti riigist otsa saanudKui on huvi – leitakse ka rahastamine?
Järelmaksu korral vt analoogiat teleri ostuga
Juhul kui klient soovib tasuta või soodushinnaga seadet, tuleb tal reeglina sõlmida sideteenuse pakkujaga
ka tähtajaline leping, mis võib tähendada tarbijale lisatasusid juhul kui ta soovib lepingu ennetähtaegselt
lõpetada.
Seetõttu tee enne tasuta või soodushinnaga seadmete ostmisel endale selgeks:

kui pikaks ajaks tarbija ennast sideteenuse pakkujaga lepinguliselt seob ning kas see tehingust saadav
kasu ühtib tema vajadustega ka pikemas perspektiivis; eelkõige kas võiks tekkida vajadus lepingu
lõpetamiseks ennetähtaegselt ,näiteks soov osta sideteenuseid soodsamalt. Enamasti sõlmib sideteenuse
ettevõtja lepingu tähtajaga 24-kuud.

kas ja kui suur summa tuleb tarbijal tasuda sideteenuse pakkujale kui ta soovib lepingu ennetähtaegselt
sideteenuse pakkujaga lõpetada. Üldjuhul küsivad sideettevõtjad lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasu
ja selle suurus võib ületada ka summa, mida tarbija tasuks tasuta või soodushinnaga saadud toote eest
seda kohe välja ostes.
15
Raha pole Eesti riigist otsa saanudKui on huvi – leitakse ka rahastamine?
Sul ei ole raha kuid tahad osta raha
oma jooksvate kulutuste katteks
Eks võta palju vaja, kirjuta paberid
alla ja Su mured on murtud!
16
Raha pole Eesti riigist otsa saanudkuid tee selleni on käänulisem, kui võiks arvata
Sul ei ole raha kuid tahad
osta raha oma jooksvate
kulutuste katteks
Lepingueelne kontroll
Tingimused ja kaasnevad
ohud
Eks võta palju vaja, kirjuta
paberid alla ja Su mured on
murtud!
Väline kiirus ja lihtsus kiirlaenu saamisel võib osutuda tähelepanu hajumisel
kiiresti suurenevaks nõudeks Sinu vastu
17
Raha pole Eesti riigist otsa saanudKui on huvi – leitakse ka rahastamine?
 Enne tehingu tegemist hinda adekvaatselt ja ole oma maksevõimet puudutavate andmete esitamisel
laenuandjale aus. Kui Sa ei jõua laenu tagasi maksta õigeaegselt, ei ole harvad olukorrad, kus laenuandja
küsib lepingu rikkumise korral suuri summasid viiviste näol ning algne laenusumma võib paisuda kiirelt
oodatust palju suuremaks.
 Kindlasti küsi, kas intressi arvestatakse laenusummalt või jäägilt, viimase puhul maksad intressi vähem ja
võrdle erinevaid pakkumisi.
 Uuri lepingust, kuidas toimub vaidluste lahendamise kord, st kas on ikka märgitud, et vaidlused
lahendatakse kas Tarbijakaitseametis ja kokkuleppe mittesaavutamisel kohtus. Vaidlustamine
lahendamine vaid vahekohtutes ei ole tarbijate suhtes mõistlik ega paku alati vajatud kaitset.
 Elus on ootamatuid olukordi. Seetõttu on väga oluline enne lepingu sõlmimist teada saada, millised on
sanktsioonid lepingu rikkumise ehk näiteks maksega hilinemise korral. Kui kõrge on viivis, millised on
meeldetuletuskirjade, võlateadete jm tasud. Samuti tee kindlaks, kas viivituse korral on siiski mõistlik
18
taotleda laenu tagasimaksetähtaja edasi lükkamist või siis lihtsalt arvestada, et viivitatud päevade eest
tuleb tasuda lepingus kokku lepitud viivist.
Raha pole Eesti riigist otsa saanudKui on huvi – leitakse ka rahastamine?
NB! Numbrid võivad olla muutunud
Esimesest makseviivitusest võidakse
INTRESS
laenujäägilt
l.summalt
nõue saata inkassosse.
Rakendatakse maksekäsu kiirmenetlust
SMS Laen AS
111,75-119,47 %
intressimäära
võlgnevuse menetlemise kulud 10.-, 25.-, 45.kohtusse pöördumise kulu 65.-
seadusjärgne VÕS § 94, 113
Folkia AS Eesti filiaal 78-417% aastas al.16-92 % laenult
Meeldetuletus-, nõude- jm kirjade tasu võib
ulatuda 50 euroni tükist
KÕRVALNÕUDED
111,75%
 Kõrvalnõuete list
• Võlanõudekiri
• Meeldetuletus- ja hoiatuskiri, lisaks ka
käendajale
• Esimene, teine jne meeldetuletuskiri
• Kiri, mis annab teada nõude sisestamisest
maksehäireregistrisse
• Viivised (nende arvestamise ajal
intressiarvestus ei peatu!)
• Lepingu muutmise / pikendamise tasu
• Korduvanalüüsi tasu (korduvpäring
maksehäireregistrisse)
• Inkassotasu
VIIVIS
111,08%
MCB Finance Estonia OÜ
(Credit24)
aastas 8,5%
päevas 0,02 %
päevas
0,50%
1. meeldetuskiri 12.2. võlateatis 24.3. leppetrahv lep. rikkumise eest 31,95.-
alates 16 %
16%
meeldetuletuskiri 20.võlahaldustasu 100.-
70,80%
päevas
0,20 või 0,33 %
1. võlateatis 10.2. teade lepingu ülesütlemist 15.3. hagihoiatus 10.-
päevas
1. igakordne meeldetuletuskiri 13.-
Hüpoteeklaen OÜ
SNELL Grupp OÜ bestcredit.ee
730 % aastas
MiniCredit AS
1. meeldetuletus 10.2. meeldetuletus 15.-
1,50%
19
Tänan!
andres. [email protected]
www.tarbijakaitseamet.ee

similar documents