Sloveso + p*edlo*ka

Report
translations
Frázová slovesa
 sečíst
 add up
 skončit
 be over
 nafouknout, vybuchnout
 blow up
 mít poruchu; zhroutit se
 break down
 násilím vniknout (a
 break in(to)




vykrást)
rozejít se
vychovat
vybudovat
náhodou potkat, narazit na
 break up
 bring up
 build up
 bump into
Frázová slovesa










zavolat zpět
odvolat; zrušit
uklidnit se
pokračovat
dohnat
ubytovat se v hotelu;
odbavit se na letišti
odhlásit se z hotelu
rozveselit se
uklidit; vyjasnit
náhodou najít






call back
call off
calm down
carry on
catch up (with)
check in




check out
cheer up
clear up
come across
Frázová slovesa








vrátit se (z)
„vstupte!“
„no tak“, „dělej“
vyjít (o knize apod.)
vyškrtnout
snížit (např. spotřebu)
přerušit spojení
zavázat (boty), zapnout
(knoflíky)
 jíst v restauraci








come back (from)
come in!
come on
come out
cross out
cut down (on)
cut off
do up
 eat out
Frázová slovesa










rozpadnout se
spadnout
pohádat (se)
upadnout
vyplnit, doplnit
naplnit
zjistit, dovědět se
utéct, uniknout
nastoupit (do auta)
vystoupit (z vlaku apod.)










fall apart
fall down
fall out (with)
fall over
fill in
fill up
find out
get away
get in(to) (the car)
get off (the train)
Frázová slovesa










vycházet spolu (s)
nastoupit (do vlaku …)
vystoupit (z auta)
překonat
vstávat
vrátit
vzdát
odejít
vrátit se (do, k)
zkazit se; vybuchnout










get on (with)
get on(to) (the train)
get out of (the car)
get over
get up
give back
give up
go away
go back (to)
go off
Frázová slovesa











pokračovat; dít se
jít ven (i za zábavou)
chodit (s kým)
vyrůst, dospět
počkat; zůstat
zavěsit (sluchátko)
vydržet; počkat
pospíšit si
přidat se
nevstupovat
držet krok (s)











go on
go out
go out (with)
grow up
hang on
hang up
hold on
hurry up
join in
keep out
keep up (with)
Frázová slovesa











vynechat
zklamat
lehnout si
odhlásit se (z internetu)
přihlásit se (na internet)
pečovat, starat se o
hledat
těšit se na
dávej pozor!
vyhledat
vymyslet (příběh);
vynahradit; udobřit se
 přistěhovat se; nastěhovat se











leave out
let down
lie down
log off
log on(to)
look after
look for
look forward to
look out!
look up
make up
 move in
Frázová slovesa
 vrátit peníze/dluh
 zvednout (i telefon);
 pay back
 pick up




















vyzvednout
zapojit (do sítě), zastrčit
poukázat; upozornit na
vytisknout
odložit (místně)
vrátit (na místo)
položit
odložit (časově)
obléknout
vystrčit; uhasit (oheň)
ubytovat; postavit (stan)
plug in
point out
print out
put away
put back
put down
put off
put on
put out
put up
Frázová slovesa
 přečíst nahlas
 read out
 roztrhat
 rip up
 vymazat (gumou)
 rub out
 utéct (od, z)
 run away (from)
 náhodou potkat, narazit
 run into
na/do
 dojít, docházet (např.
zboží)
 run out (of)
Frázová slovesa









našetřit si, ušetřit si
doprovodit (na nádraží)
vyprodat (se)
vyrazit (na cestu)
nastavit, seřídit; založit
(např. společnost)
zmlknout (hovorově)
sednout si
zpomalit
roztřídit; vyřešit





save up
see (somebody) off
sell out
set off (the journey)
set up (a company)




shut up
sit down
slow down
sort out
Frázová slovesa










mluvit hlasitěji
rozejít se (s)
postavit se
zůstat vzhůru
zapnout
vypnout
vzít pryč (i jídlo s sebou)
vrátit (např. do obchodu)
sundat; vzlétnout
převzít kontrolu nad










speak up
split up (with)
stand up
stay up
switch on
switch off
take away
take back
take off
take over
Frázová slovesa
 zabrat (čas, prostor);







začít (nový koníček)
vyhubovat, seřvat
promyslet
zahodit, vyhodit
zahodit, vyhodit
vyzkoušet si (oblečení)
vyzkoušet (např. novou
hračku/kolo)
ztišit; odmítnout
 take up






tell off
think over
throw away
throw out
try on
try out
 turn down
Frázová slovesa











vypnout
zapnout
otočit (se)
zesílit (hlasitost); přijít kam
vzbudit (se)
zahřát (se); ohřát (se);
rozcvičit (se)
mýt nádobí
dávat pozor
vyřešit; vypočítat; posilovat,
cvičit
odepsat (na dopis)
zapsat, poznamenat si






turn off
turn on
turn over
turn up
wake up
warm up
 wash up
 watch out
 work out
 write back
 write down

similar documents