Význam vody pro *lov*ka

Report
Význam vody pro
člověka
…aneb co pro nás znamená voda
Voda
• Voda je prvek, který nikdo nevytvořil vznikla
v přírodě. Voda má tři podoby:kapalnávoda,tuhá-led a plynná-pára.Člověk si ani
nevšímá toho že kdybychom vodu neměli,
nemohli bychom žít. Čím dál více se vodou
plýtvá. Jestli chceme, abychom vody měli
dostatek, neměli bychom s ní plýtvat,ale měli
bychom si jí.Voda nám umožňuje věci, které
bychom bez ní nemohli dělat a velmi by nám
chyběla.
Pitná voda
• Vodní přehrady a nádrže také zásobují pitnou
vodu pro všechny lidi na světě.Ale není jen
obyčejná voda, limonáda také obsahuje vodu
nebo káva, kterou vodou také zaléváme.
Voda na vaření
• Voda je pro nás také velmi důležitá pro
vaření,bez vody bychom nemohli jíst polovinu
jídla, které jíme dosud, protože obsahují vodu
nebo se s vodou musí připravovat.A bez jídla
bychom nepřežili.Např. polévka je tvořena
převážně z vody.
Voda pro rekreaci
• Voda také slouží k účelům rekreace. Vodní
nádrže, jezera, rybníky, ale i řeky. Také
tato voda se dá využít. I voda v bazénech
slouží k rekreacím.
Voda pro květiny
• Voda není důležitá jen pro nás je i
důležitou součástí života rostlin.Rostliny ji
ve svém životě potřebují stejně tak jako
my. Bez vody by nemohli žít.
Voda pro zvířata
• Voda je také důležitou součástí života
zvířat. Všechna zvířata, tak jako lidi,
potřebují vodu, ať jsou malá nebo velká.
Zvířata si vodu nemůžou koupit jako my,
ale vždy si musí najít zásobárnu pitné
vody.
Voda na mytí
• Vodu také velmi často využíváme při mytí oken,
vytírání, mytí nádobí, mytí auta atd. Ale vodu
využíváme i když se sprchujeme nebo koupeme.
I když si to neuvědomujeme,tak při koupání
spotřebujeme okolo 150 litrů vody.
Léčivá voda
• Voda také může léčit. Tyto léčivé prameny
vzniknou třeba pozůstatkem sopečné
činnosti.Jedny takové hory v Čechách jsou nazývají se Doupovské hory. Jejich léčivé
prameny využívají lázeňská města pro své lázně
jako Karlovy Vary nebo Mariánské lázně.
To je konec!
• Zpracovala: Karolína Dvořáková

similar documents